Tillsammans med våra partners har vi erfarenheter från mer än 2.500 systematiska lektionsobservationer. De har genomförts på uppdrag av skolor och kommuner. Som en del av det har vi vid några tillfällen blivit ombedda att följa skolans “värsta klass” under en hel skoldag med olika lärare i olika ämnen.
Då har vi observerat lärarnas arbete tillsammans med klassen utifrån det forskning visat är framgångsrikt för studiero, motivation och lärande. Vi har sett lektioner som inte fungerat över huvud taget, lektioner som fungerat sådär och lektioner där det varit studiero och pågått lärande – med samma “värsta klass” samma skoldag.

Vi summerar våra erfarenheterna så här: Det är inte fel på eleverna och det är inte fel på lärarna. Det är dock tydligt att olika lärare tänker och gör olika i sina klassrum. Det innebär samtidigt att de gör/inte gör det som forskning visat är framgångsrikt för elevernas studiero, motivation och lärande. Sådant som går att träna och bli bättre på med små resurser. Läs nedan.

I en serie har vi observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska grundskolor – kommunala skolor och friskolor. Vi *** samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan oss som experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

  • Det finns utbredda och okända brister undervisningen
    Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra.
  • Goda nyheter! Alla lärarnas undervisning blev bättre
    När vi besökte 188 av lärarna på 14 skolor en andra gång var ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

Forskningsrapporten
Läs här en summering av resultaten från den kommande rapporten

Frukostwebbinarier om den framgångsrika metoden och databaserad skolutveckling
Anmäl dig här till det datum som passar bäst
Erbjuds varje fredagsmorgon 07.30-08.00 under april och maj.

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90