1.11 Observationsschema – Fokus start-slut av lektioner – Ludvika kommun

I Ludvika har man tagit fram ett eget observationsschema avgränsat till lektionsstart och lektionsslut. Det bygger på/har inspirerats av skolforskaren Marcus Samuelssons bok Lärandets ordning och reda samt Skolinspektionens observationsprotokoll och forskningssammanställning Framgång i undervisningen. När detta används är det uppdelat i ett separat för lektionsstart och ett för lektionsslut.

Del 1 till 3. Jämför ert kvalitetsarbete med Ludvikas

BRAVOLessons veckobrev 49 – 51 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar våra veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Den första veckan beskrev vi hur deras plan för bättre och bättre undervisning är en del av hela deras förbättrade struktur (tillgänglig för nedladdning) för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.
Ladda ner Ludvikas interninformation om systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi Ludvikas konkreta plan (tillgänglig för nedladdning) har som mål att alla inom fyra terminer ska arbeta tillsammans -kollegialt och systematiskt för bättre och bättre undervisning.
Ladda ner Ludvikas plan för bättre och bättre undervisning

Den här veckan handlar det om hur man i Ludvika under den första terminen/höstterminen har haft fokus enbart på lektionsstart och lektionsslut.
Ladda ner Ludvikas observationsschema som fokuserar på lektionsstart/-slut. 

I nästa veckobrev går vi igenom Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019.

Vi önskar en God Jul och ett bättre och bättre Nytt År!

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 3 av 3. Jämför ert kvalitetsarbete med Ludvikas – Observationsunderlag för lektionsstart och lektionsslut

BRAVOLessons veckobrev 51 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar vårt veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Den första veckan beskrev vi hur deras plan för bättre och bättre undervisning är en del av hela deras förbättrade struktur (tillgänglig för nedladdning) för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi Ludvikas konkreta plan (tillgänglig för nedladdning) har som mål att alla inom fyra terminer ska arbeta tillsammans -kollegialt och systematiskt för bättre och bättre undervisning.

Den här veckan handlar det om hur man i Ludvika under den första terminen/höstterminen har haft fokus enbart på lektionsstart och lektionsslut.

De har genomfört många korta lektionsobservationer på alla skolor. Observationerna kopplas inte till respektive lärare utan de samlar in data för att med statistik från BRAVOLesson Analys kunna beskriva “så gör vi på vår skola/i vår kommun”. Det kommer man att i början av nästa termin ha som ett underlag för diskussion med hela kollegiet som start för deras fortsatta utvecklingsarbete – tillsammans.

Man har tagit fram ett eget observationsschema avgränsat till lektionsstart och lektionsslut. Det bygger på/har inspirerats av skolforskaren Marcus Samuelssons bok Lärandets ordning och reda samt Skolinspektionens observationsprotokoll och forskningssammanställning Framgång i undervisningen

Ladda ner Ludvikas observationsschema som fokuserar på lektionsstart/-slut. 

I nästa veckobrev går vi igenom Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019.

Vi önskar en God Jul och ett bättre och bättre Nytt År!

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 2 av 3. Jämför ert kvalitetsarbete med Ludvikas – Konkret plan för att systematiskt utveckla undervisningen

BRAVOLessons veckobrev 50 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar vårt veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi hur fokus på undervisningen är en del av deras arbete med att lyfta strukturen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Vi gav tillgång till en pdf med Ludvikas interninformation om hur det arbetet fortlöper.

En del av interninformationen handlade kort om den plan man har tagit fram och som man nu har börjat arbeta efter. En plan som man döpt efter Tommy Nilssons låt Öppna din dörr och säga att du vill ha mig här.

Målet är att inom fyra terminer “bygga en kollegial kultur där det är naturligt för lärare att studera sin och andras undervisning för att utveckla elevernas lärande”. Planen där rektorerna tar ledningen beskriver hur man tänker och gör:

  • Termin 1 – Fokus på lektionsstart och lektionsslut
  • Termin 2 – ​Systematiska observationer och didaktiska samtal påbörjas
  • Termin 3 – Lärare börjar öppna sina klassrum för att få feedback av och samtala med varandra
  • Termin 4 – Kollegialt lärande – ​lärare​ ​observerar, reflekterar och samtalar systematiskt tillsammans

Klicka på länken nedan för att ladda ner och ta del av Ludvikas plan. Du kan också ladda ner BRAVOLessons guide som har inspirerat arbetet i Ludvika.

I nästa veckobrev från oss får du ta del av deras observationsunderlag för fokus på lektionsstart och lektionsslut.

Ladda ner Ludvikas plan

Ladda ner BRAVOLessons guide

Lyssna på Tommy Nilsson – Öppna din dörr…

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 1 av 3. Jämför ert kvalitetsarbete med Ludvikas – systematiskt fokus på undervisningen

BRAVOLessons veckobrev 49 om bättre och bättre undervisning

Den här och de kommande två veckorna handlar vårt veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Klicka på länken nedan för att se hur undervisningen är en del av helheten när man nu vidareutvecklar det systematiska kvalitetsarbetet på alla skolorna i Ludvika. Då laddar du ner en pdf med deras Interninformation – Delrapport 1. Den gick ut till all skolpersonal vid läsårsstart. Inom kort är det dags för Delrapport 2.

I Ludvika arbetar förvaltningen och rektorerna sedan i februari tillsammans med representanter för lärarna, lärarförbunden samt politikerna. Dessutom är alla lärare inblandade. Lärarna kan kommentera och ge input till arbetet med att utveckla hela strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet och resultatstyrningen.
Ludvika tar stöd i det som många andra kommuner också använder – Modellen. Det innebär: vetenskaplig grund, nyckeltal och mål, skolans och lärarnas rutiner m.m – se helheten när du klickar och laddar ner.

Ludvika lyfter sin struktur för att organisera verksamheten med ännu större fokus på det som ska levereras – elevernas inlärning och kursplanerna i alla ämnen. Den del som handlar konkret om undervisningen är inramad med blått när du laddar ner deras interninformation.

I nästa veckobrev från oss får du ta del av deras konkreta plan för lektionsobservationer och kollegialt lärande under fyra terminer. Planen har de döpt till Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här.

Ladda ner Ludvikas interninformation här.

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90