Skolchefens 5 frågor till rektorerna – och till sig själv

Här är de frågor som du som skolchef kan använda vid nästa rektorsmöte. Frågor som leder till diskussion om kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningens kvalitet. Det pågår en förändring i svensk skola. På fler och fler skolor samt i hela kommuner observerar skolledare lärare och lärare observerar kollegor – systematiskt utvecklar de undervisningen tillsammans.

Hela diskussionen med rektorsgruppen inleder du med den här frågan:

Hur viktigt (på en skala från 1-10) är det för dig/din skola/oss att höja elevernas kunskapsresultat?

Utifrån det ställer du de här 5 frågor till rektorerna … och till dig själv

  1. Vad vet du om undervisningens kvalitet i varje klassrum – på vetenskaplig grund? **
  2. Vad har du för data som gör att du kan analysera undervisningens kvalitet – vilka är era styrkor och utvecklingsområden?
  3. På vilken plats hamnar undervisningens kvalitet bland din skolas prioriterade utvecklingsområden?
  4. Vilka blir de negativa konsekvenserna om du/ni på din skola inte utvecklar undervisningens kvalitet – för vem/vilka?
  5. Kan du/ledningsgruppen på din skola systematiskt lägga 1 ½ timma **** per lärare per termin nu och de kommande läsåren?

** Med andra ord, utifrån detaljerna i den undervisning som forskning visat är mest framgångsrik.
**** För lektionsobservation och efterföljande didaktiskt, reflekterande och coachande samtal.

PS. För att göra detta arbete behöver ni skapa samsyn kring vad som är undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) (video 1:24 min)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Är det något speciellt med rektorn och läraren i den här videon?

Vi säger grattis till Jessika Müller av två anledningar. Hon har sedan 2019 haft fokus på att konkret utveckla undervisningens kvalitet för elevernas studiero, motivation och lärande. Hon har lyckats skapat en professionell kultur tillsammans med lärarna på vetenskaplig grund. Se en video om hur systematik, fokus och empati har lett till skickliga och stolta lärare.
Jessika är rektor på Trolle Ljungby skola och det har hon nu i dagarna varit i fem år. Det är relativt ovanligt i svensk skola. Endast drygt 20 procent av Sveriges rektorer är kvar och gör skillnad på samma skolenhet efter fem år.

Video (1:18 min) där Jessika och en av lärarna på skolan berättar om HUR

Boka ett webbmöte med Jessika via den här länken om du vill veta mer om hur man skapar en professionell kultur

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Om Gunde Svan hade varit rektor på din skola

Kanske har du också uppmärksammat SVT:s nya miniserie – Gunde Svan skidåkaren. Är man intresserad av idrott och/eller hur personer som är riktigt fokuserade tänker så är miniserien ett givet val. Porträttet av Gunde beskriver hur han läste på om forskning kring uthållighetsträning och sedan fokuserade på alla detaljer som var viktiga för att åka skidor framgångsrikt.
Den 14/2 är det ny kursstart för vår skolchefs- och rektorsutbildning om hur man leder utveckling av undervisning framgångsrikt.

10 dimensioner av hur man undervisar framgångsrikt
Tillsammans med våra partners, Urban Hansson, Skolkompaniet och Bernt Friberg, Fibbla Kompetens, har vi samlat det 120 forskare i 15 länder samstämmigt och återkommande har kommit fram till kring vad lärare GÖR när elever LÄR.

Det man konkret kan se att lära gör/inte gör
Sedan har vi genomfört 2.500 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor för att kunna beskriva de 10 dimensionerna med konkreta kriterier som man kan se att lärare gör/inte gör i klassrummet. Vi har skapat ett observationsunderlag för att utveckla undervisningen – Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) – som redan används på 100 skolor.

Alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre
Vi har nu validerat observationsunderlaget tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet. De har gjort en analys av det systematiska och reflekterande arbetssättet. Analysen visar att alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre samt att lärare uppskattade det konkreta coachande arbetssättet.

Skolchefs- och rektorsutbildningen Good to Great
Den 14/2 är det kursstart för tredje omgången av vår utbildning om arbetssättet, verktygen och samma fokus som Gunde Svan.

Välkommen att anmäla dig här

“Utbildningsserien Good to Great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90