Bright Friday erbjudande bara idag – vad skickliga lärare GÖR när elever lär – 30%

Just idag, fredag den 24/11. Fram till midnatt kan du beställa Sveriges nya evidensbaserade observationsunderlag Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) med 30 procents rabatt. USiP baseras på mer än 120 olika forskares insikter.

Den stora fördelen med underlaget är att det innehåller iakttagbara läraraktiviteter – vad skickliga lärare GÖR när elever lär – så att ni på er skola kan se, reflektera kring och utveckla detaljerna i undervisning som leder till studiero, motivation och lärande.

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, f.d. FoU-chef, Norrköpings kommun

Se video här (1:25 min)
Beställ smidigt här före 24.00 ikväll

PS. Läs här om vilka spännande resultat vi presenterade tillsammans med Bitr. Prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet tidigare i veckan.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så blev alla lärarnas undervisning bättre – systematiskt

Tid22 November 2023 13:15 – 15:00
Plats: Linköpings Universitet Sal I:207 (Forskaren) samt via webben

 

Tema: Professionsutveckling i praktiken. Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachande samtal

Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Seminarierna diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, berättar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson.

  • 500 observationer i alla klassrum på 30 skolor visar på utbredda och okända brister i undervisningen
  • Systematiska observationer och coachande samtal leder till att alla lärares undervisning utvecklas och blir bättre

Den 22/11
Forskningsbakgrund, genomförande, analys och resultat
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.00-15.30.
Anmäl dig här.

Den 31/1
Den färdiga rapporten presenteras och diskuteras
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.30-16.00.
Anmäl dig här.

Olika serier av data från arbetet med Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) har analyserats vid Linköpings Universitet. USiP har utvecklats i en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och didaktiska samtal med lärare. Observationsunderlaget utgår från mer än 100 olika forskares resultat under de senaste decennierna om vad som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Vid två olika seminarier i Linköping kommer följande att presenteras och diskuteras:

  • Forskningsbakgrunden till de 10 dimensionerna av skicklig framgångsrik undervisning
  • Så har lektionsobservationer och didaktiska coachande samtal genomförts
  • Detta har analysen av data från arbetet visat
  • Frågor och diskussion
Delta på plats i Linköping eller i en 30-minuters webbsänd summering/intervju efteråt vid samma datum.

Välkommen!
hälsar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson
och övriga deltagare: Prof. Joakim Samuelsson samt Bernt Friberg, Urban Hansson och Mats Rosenkvist från Fibbla Kompetens/Skolkompaniet/BRAVOLesson.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90