Så gick Londons skolor från landets sämsta till de som presterar bäst

I början av 2000-talet hade Londons skolor elevresultat som placerade dem i botten av rankingen över Englands skolor. Mindre än tio år senare var de uppe i toppen av rankingen. De tog sig dit genom att man hela vägen från förvaltningsnivå satte fokus på undervisningens kvalitet och lärande i varje klassrum. Efter det har Londons skolor befäst sin roll med ännu bättre elevresultat.

År 2002 var 21 procent av skolorna i London granskade och bedömdes vara “underperforming schools” med låga elevresultat. Samtidigt var andelen “oustanding schools” med höga elevresultat i huvudstaden enbart 15 procent. 2010 var de siffrorna omvända 2 procent underperforming och 27 procent outstanding. 2015 var förhållandet 2 procent och 37 procent.

Elevresultaten sviktar – då får vi titta närmare på undervisningen
Vi vet vilken mångkulturell stad London är och utifrån vår situation i Sverige idag så förstår vi alla den dimensionen av de utmaningar som Londons skolor hade och har. Istället för att fokusera på det så valde man att betrakta situationen så här: elevresultaten som skolorna åstadkommer sviktar – då får vi titta närmare på undervisningens kvalitet för lärande. 

Lektionsobservationer i alla klassrum
Ett av de första stegen 2003 var att börja med alla de skolor som hade konstaterats vara “underperforming” – 40 skolor. På dessa skolor genomfördes systematiska lektionsobservationer i alla klassrum med samma underlag för observationerna. Med andra ord enhetliga referenspunkter på vetenskaplig grund. Utifrån resultaten från observationerna tränades de lärare som man konstaterade genomföra sin undervisning väl till att ge stöd till de lärare som man konstaterade behöva ytterligare kompetensutveckling för att utveckla viktiga förmågor. Detta stöd gavs i form av en 10-veckors intensivkurs.

Kollaborativa rektorsgrupper
En annan åtgärd vara att skapa många mindre grupper med rektorer. I varje grupp ingick både rektorer från underperforming och outstanding schools. Tillsammans utbytte de erfarenheter och utmanade varandra till att utveckla sina skolor med specifikt fokus på undervisningens kvalitet och coachning av lärare. ***

Konkret och systematiskt i Sverige – två exempel
Fler och fler sätter konkret och systematiskt fokus på undervisningens kvalitet även i Sverige. Klicka på länkarna nedan för att läsa om två exempel.

Källa: OLEVI International

Konkret och systematiskt på Kunskapsgymnasierna

Konkret och systematiskt i Ludvika kommun

100 miljoner lektioner per läsår i Sverige

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nu kan 6,9 miljoner lektioner på Stockholms kommunala skolor systematiskt bli ännu bättre

Det genomförs mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår i Stockholms kommunala skolor. Nu är det möjligt för alla Stockholms rektorer och lärare att ännu mer systematiskt sätta fokus på att utveckla undervisningens kvalitet.
BRAVOLesson har skrivit avtal med Stockholms Stad och Atea vilket gör tjänsten till en valbar del av Digitala Lärresurser – Programbanken Stockholm.

LÄS PRESSINFORMATION

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90