Kompetensutveckling för rektorer som leder till mer lärande för eleverna

Vad GÖR en skicklig lärare?

En mycket konkret utbildning som gör det möjligt för rektorer att känna sig trygga och säkra kring den mest centrala delen i uppdraget som pedagogisk ledare: ansvaret att över tid utveckla och säkerställa likvärdig undervisning av hög kvalitet i varje klassrum för ökad måluppfyllelse.

Målgrupp:
Skolchefer som vill rusta rektorerna eller rektorer som vill rusta sig själva tillsammans med nyckelpersoner på skolan för att kunna:

  • se evidensbaserad skicklig undervisning när den händer i klassrummet
  • fokusera på att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet för lärande tillsammans med lärarna

Ur innehållet:

  • Vad GÖR en skicklig lärare? Iakttagbara läraraktiviteter baserade på forskning och 1800 lektionsobservationer.
  • Hur ser ni på lektionsobservationer som förbättringsteori? Vad säger forskningen?
  • Vad GÖR en skicklig skolledare som främjar undervisning och lärande? Vad säger forskningen?
  • Vad förväntar sig eleverna av sina lärares undervisning? Vad säger forskningen?
  • Hur genomför man systematiska lektionsobservationer och didaktiska, formativa och reflekterande samtal? Våra erfarenheter.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer: att börja bli förtrogna med den praktiknära forskning kring allmändidaktik som över tid visat vilka dimensioner i lärarnas undervisning som verkligen leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Det är samtidigt en introduktion till observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken med iakttagbara läraraktiviteter baserade på 1800 lektionsobservationer. Det beskriver konkret hur en skicklig lärare leder undervisningen i klassrummet.

Omfattning: Halv- eller heldag på plats hos er i kommunen eller på skolan.

Pris från: 13.800 kr exkl. moms resa och logi för en halvdag

Utbildningen genomförs: i samarbete med vår partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer med därpå följande didaktiska samtal med varje lärare. Arbete som ligger till grund för observationsunderlaget.

Boka via: info@bravolesson.se

Läs mer här om våra utbildningar

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 20 deltagande skolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”
“Mycket bra och användbart innehåll.”
“Mycket bra och konkret”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,75 av 4 möjliga.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90