Smakprov (video) – nyttan du får av våra 8 lunchwebbinarier

Efter del 1 av 8
Likvärdigt ledarskap i klassrummen

30-minuters lunchwebbinarier

Se videon nedan. Som deltagare kan du lyssna och ställa frågor. Efter varje lunch får du dessutom ett mail (se nedan) med video, input och material att använda internt på din skola.

Medarrangörer: Lärarnas Riksförbund och Friskolornas Riksförbund

Gå in och anmäla dig till alla lunchwebbinarierna på
https://www.bravolesson.se/ledarskapet/
Pris: 800 kr exkl. moms.
Alla intäkter går oavkortat till BRIS.

————————–

Nästa lunchwebbinarium med John Steinberg den 28/10 – markera i din kalender
John Steinbergs tema: Lärarens kroppsspråk – vägen till förtroende
Vi ses 12.00-12.30. Väl mött då!

————————–

Ex på mail till alla anmälda deltagare efter varje lunchwebbinarium

Hej!

Under läsårets första lunchwebbinarium visade Johan Alm hur han utmanar svensk skola till tydligare kommunikation. Hans budskap är att sluta med alla otydliga ord och uttryck som han kallar för “amöbor”. Istället måste vi uttrycka oss med iakttagbara handlingar som gör att vi alla kan se, förstå och ha samtal som för undervisning och lärande framåt på riktigt. Detta är en förutsättning för att nå likvärdigt ledarskap i klassrummen.

Johan har i sina tidigare böcker visat på hur man gör detta i kommunaktionen med eleverna för att möjliggöra deras lärande. Under webbinariet satta Johan samma fokus på kommunikationen kring att utveckla ledarskapet och undervisningens kvalitet. Johan har börjat skriva på en kommande bok på detta tema.

Länk till videon med Johan Alm från lunchwebbinariet

Länk till Johans bilder – alla anmälda deltagare fick även Johans bilder

Med vänlig hälsning!
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

144.000 lektioner i fokus på Åmåls skolor

Nu startar en 2-årig satsning på undervisningens kvalitet på alla grundskolor i Åmål. Kent Jönsson, som är verksamhetschef för grundskolan, har tillsammans med rektorerna tagit fram en plan som kommer att fokusera på tre konkreta dimensioner av god undervisning. Med hjälp av webbverktyget BRAVOLesson kommer lärare, förstelärare och rektorer tillsammans att utveckla undervisningen genom systematiska och kollegiala lektionsbesök i varje klassrum.

Varje läsår genomförs det mer än 144.000 lektioner på skolorna i Åmål. Planen som är framtagen har som övergripande mål att elevernas kunskapsresultat ska förbättras. Den beskriver den forskning som visar att det är avgörande att inte fokusera på eleverna utan att fokusera på undervisningens kvalitet för eleverna. De tre områden som finns med i Åmåls plan är: studiero, anpassning av undervisningen till eleverna i gruppen samt genomtänkta lektionsstarter och lektionslut.

– Vi vill med reflektion kring lektionsobservationerna och öppna samtal, mellan rektor och lärare samt mellan lärare, påverka alla lärares undervisning till ett större lärande hos eleverna, säger Kent Jönsson, verksamhetschef för grundskolan i Åmål.

– Åmål är den senaste av flera skolkommuner som först deltagit i våra webbinarier och sedan väljer BRAVOLesson som stöd för att fokusera på undervisningen på ett helt annat sätt än vad svensk skolkultur normalt leder till. Undervisningen är givetvis kärnan i skolans kvalitetsarbete och vi är glada för att fler och fler inom alla skolformer, precis som vi, tror på tanken om att undervisningen systematiskt kan bli bättre och bättre, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

———————

Läs Åmåls plan för bättre och bättre undervisning

———————

För mer information kontakta
Kent Jönsson, verksamhetschef grundskola, Åmåls kommun
Telefon: 0532-17278 och epost: kent.jonsson@amal.se
eller
Mats Rosenkvist, skapare av BRAVOLesson
Telefon: 0709-574780 och epost: mats@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90