Vad planerar en pedagogisk ledare allra först inför ett nytt läsår?

     – Jag känner mig lyft, säger läraren Kajsa Krigström.

I Filipstad har man arbetat med systematiska lektionsobservationer sedan 2010. Rektor Gun Palmkvist börjar sin planering inför ett nytt läsår med att först lägga in läsårets cirka 70 lektionsobservationer med tillhörande samtal med respektive lärare i kalendern. Sedan planerar hon resten av läsåret. Titta på den här videon och få både rektorns och läraren Kajsa Krigström perspektiv. Det startade 2010 med att alla rektorer i Filipstad fick utbildning i coachande samtal. Klicka på bilden eller här för att se videon

.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nyhet! BRAVOLesson bygger upp ett öppet bibliotek med mallar för lektionsobservationer

Vi på BRAVOLesson vill skapa en ”dela-kultur” för att hjälpa till att inspirera och utveckla arbetet kring lektionsobservationer inom utbildningssektorn i Sverige. Vi har därför börjat bygga upp ett bibliotek med exempel på mallar för lektionsobservationer. Biblioteket bygger på numera klassiska idéer om att dela – genom att bidra själv får man mer tillbaka själv.
Biblioteket har börjat växa och innehåller mallar för lektionsobservationer från skolor, kommuner, officiella organisationer och myndigheter samt från andra länder.

Välkommen in i biblioteket med observationsmallar – klicka här.

Fokus på det som lärare älskar – att undervisa! En undersökning av Novus läsåret 2016/2017 pekar på att enbart 11 procent av lärarna får feedback på sin undervisning. Vi har en kultur i Sverige som innebär att klassrumsdörren är stängd och att vara lärare för många är ett ensamyrke. Alla lärare är värda att få bli sedda. Sätten att undervisa bättre, och till och med mycket bättre, kan alla lärare lära sig, träna på och utveckla tillsammans.

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Nu öppnar vi klassrumsdörrarna och utvecklar undervisningen tillsammans

Alla är överens om att alla elever och studenter är värda fantastiska lärare. Alla vet också hur viktig varje lärare är. Det finns forskning som visar vad det innebär i form av högre livskvalitet och livsinkomst för en elev om man har haft skickliga lärare eller ej (Hanushek, Education Next, 2011). Det finns forskning som visar hur mycket mer kunskap per termin som en högpresterande lärare levererar till sina elever jämfört med en lågpresterande lärare (The Economist, Juni 11, 2016). Just nu är det lärarbrist i Sverige vilket är ytterligare en anledning till att lärare behöver få möjlighet att göra ett bättre och bättre arbete – en känsla för att stanna kvar i yrket. Man föds inte till att bli en fantastisk lärare. Det är bara en myt. Förvisso kan man ha goda eller mindre goda anlag men en riktigt bra lärare blir man genom utbildning och sedan feedback och träning, feedback och träning…

Under förra läsåret lät vi undersökningsföretaget Novus ställa frågor till lärare i grundskolan och gymnasieskolan. 35 procent av lärarna hade haft besök av rektor, kollega eller förstelärare i sitt klassrum någon gång under de två senaste terminerna men enbart 11 procent av lärarna uppgav att de också får konstruktiv feedback i ordnade former.  Alla lärare är värda att bli sedda och få feedback på det som lärare älskar – att undervisa. Nu är det dags att öppna klassrumsdörrarna!

Detta är anledningen till att vi lanserar BRAVOLesson – app, webb och video för feedback genom lektionsobservationer och kollegiealt lärande.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90