Kursmaterial: En inspirationsmall för att skiva en Plan för bättre och bättre undervisning

Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin. Rusta dig för att leda och organisera arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet – systematiskt. Good to Great är skolchefs- och rektorsutbildningen som hjälper dig med det. Samtidigt får du stöd för att skriva din/er Plan för bättre och bättre undervisning.

Detta får du lära dig under utbildningen

  1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
  2. Så gör rektorer som medvetet möter lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerar lärarna.
  3. Detta GÖR en skicklig lärare när elever LÄR på vetenskaplig grund.
  4. Så genomför man observationer som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
  5. Så genomför man didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
  6. Så använder du systemstöd för systematik och data för analys och utveckling.
  7. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning.
  8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska.
  9. Vilka är de viktigaste detaljerna i din Plan för bättre och bättre undervisning.

Dessutom ingår tre bredda-dina-perspektiv-pass tillsammans med experter och forskare i England, Sverige och USA.

Ny kursstart den 14/2
Läs mer detaljer och anmäl dig här

“Utbildningsserien Good to great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90