Var tredje lärare låter eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen

Samarbetslärande är en enorm möjlighet för den svenska skolan!

Enbart 1 av 20 lärare hade medvetet utbildat eleverna till att arbeta tillsammans.
1 av 3 lärare lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen, vilket är ett stort problem speciellt för de elever som behöver stöd för både motivation och lärande. Läs mer nedan.

Ett av de mest beforskade områdena under de senaste två decennierna är forskning kring vilken kraft för lärande som uppstår när elever får lära tillsammans. Det är därför som samarbetslärande också är en mycket tydlig del av skolans uppdrag enligt läroplanen.
I det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken finns iakttagbara läraraktiviteter i en lärandematris med fyra utvecklingssteg som gör att rektorer och lärare tillsammans kan se, prata om och utveckla samarbetslärande i varje klassrum. Dessutom finns forskningsbakgrunden och texterna från läroplanerna samlat som en del av underlaget. En stor fördel för lärarnas kollegiala och kollektiva lärande.

Motsvarande lärandematriser med iakttagbara läraraktiviteter finns också i underlaget för nio andra dimensioner av undervisning som leder till lärande.

1800 lektionsobservationer och påföljande didaktiska samtal med varje lärare utgör basen för det nya observationsunderlaget. Observationerna är genomförda på svenska skolor och har bland annat visat hur lärare gör kring att skapa möjligheter för elever att lära tillsammans.

I en del av de data som samlats runt de 1800 observationerna har lärares sätt att hantera samarbetslärande jämförts mellan lärare i åk F-6 jämfört med (åk 7-9). Totalt 360 lektionsobservationer*** ingick i jämförelsen:

 • 5 % (4 %) av lärarna hade utbildat eleverna i hur de skulle arbeta tillsammans
 • 34 % (30 %) av lärarna lät eleverna arbeta tillsammans utan att ha lärt dem hur de skulle samarbeta
 • 25 % (34 %) av lärarna hade lektion där eleverna på något sätt råkade arbeta ihop under kortare moment ofta vid start eller slut
 • 36 % (32 %) av lärarna lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen

Det var således en något lägre andel av lärarna som medvetet styrde eleverna till att arbeta tillsammans i åk 7-9 än i de tidigare årskurserna.
*** Genomförda av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens på 16 skolor (varav 7 st 7-9 skolor) mellan 2017 och 2021.

Intresserad av hur man kan se, prata om och utveckla detta?
Läs mer och beställ observationsunderlaget här.

Från en av 100 skolor som redan valt Undervisningsskicklighet i praktiken
Som ett resultat av att lärarna har läst boken har vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, bitr. rektor, Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på två rektorer som tänker systematiskt – webbinarium 2

Möt rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det andra frukostwebbinariet där du får träffa och kan ställa frågor till intressanta rektorer.
Den 9 februari kl. 07.30 – 08.30

På Beringskolan i Örkelljunga har rektorerna Rolf Isaksson och Jenny Alfredsson haft fokus på att utveckla undervisningen systematiskt tillsammans med lärarna vecka efter vecka sedan HT 2019… även under pandemin. Det har skapat en kultur på skolan där det är mycket större förtroende mellan lärare och skolledning än tidigare.

I webbinariet kommer Jenny och Rolf att berätta om hur de genomför sitt uppdrag som pedagogiska ledare och bland annat att om följande – se nedan. Göran Knutsson, förstelärare och Tove Antonsson, lärare på Beringskolan kommer också att delta under webbinariet.

 • deras plan
 • hur de besöker lärare och hur lärare besöker varandra
 • hur de genomför sina didaktiska samtal
 • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje lärare
 • hur de med BRAVOLesson kan analysera och se att undervisningens kvalitet har utvecklats
 • varför de använder observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken
 • hur arbetet påverkat kulturen på skolan

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till alla fyra under och efter deras genomgång.
Efteråt får du bilder från genomgången och annat värdefullt material från BRAVOLesson.
Webbinariet leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen!
hälsar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektors superkonkreta plan till och med juni 2023

God fortsättning på läsåret!

Vi har tagit fram den här superkonkreta planen för VT2023 – för rektorer som vill ha stöd för att systematiskt börja utveckla evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum tillsammans med lärarna.

Vi hjälper dig att komma igång med planen och med BRAVOLesson samt det konkreta observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken – stöd för lärare att omsätta vetenskaplig grund till praktik i klassrummet.

Pris från
: 9.850 kr för år 1 ***
Därefter från 3.950 kr per läsår.

*** Gäller beroende på val av licens och storlek på skola samt för beställning under januari för nu bjuder vi på introduktionsutbildningen för skolledningen via webben (värde: 2.450 kr). Alla priser exkl. moms.

Vår beställningsblankett hittar du här.

 

Må utvecklingsglädjen vara med er under hela 2023!
hälsar Team BRAVOLesson

 

Nya kunder i Avesta, Nora, Stockholm och Uppsala
Under de senaste veckorna har fler rektorer bestämt sig för att sätta systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90