Nya fördelar med BRAVOLesson

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON

Utmaningarna som följer med pandemin för skolan fortsätter. Med det här nyhetsbrevet ger vi er exempel på hur man trots det kan fokusera på undervisningens kvalitet.

Innehåll i detta nyhetsbrev

 • Funktioner för pandemitider i BRAVOLesson. Video (1 minut)
 • Så utvecklade de undervisningen HT2020. Exempel från våra kunder
 • Nytt i biblioteket. Observationsunderlag – Undervisning i världsklass
 • Ny funktion i BRAVOLesson
 • Nya användningsområden för BRAVOLesson
 • Nya kunder
 • 16/4. Gratis användarträning. Webbinarium för lärare och skolledare
 • 23/4. Så organiserar man arbetet. Webbinarium för skolledare/-chefer

Ny funktion i BRAVOLesson
Den nya funktionen heter “Rapporter öppna frågor” och finns under “Alla observationer”. Den gör det möjligt för skolledare, förstelärare och specialpedagoger att få överblick över innehållet i de didaktiska reflekterande samtalen efter respektive lektionsbesök.

Nya användningsområden för BRAVOLesson
Fler och fler kunder lägger in underlagen för medarbetarsamtalen och nu även mallen för lärarnas terminsutvärderingar. När lärarna har egna konton i BRAVOLesson (skollicens) så har både lärarna och rektorn allting samlat för både didaktiska samtal och medarbetarsamtal på ett och samma ställe – samlat GDPR-säkert läsår för läsår.

Nya kunder som vi nyligen hälsat välkomna

 • Perstorps kommun. Först med BRAVOLesson från förskola – vux
 • Norrköpings kommuns alla utvecklingslärare
 • Skolkvalitet i Sverige med sina tre skolor
 • Runstensskolan i Haninge kommun
 • Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall
 • Enbacksskolan i Stockholms Stad
 • Fågelbäcksskolan i Trelleborg
 • 10 nya skolor på Island

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Funktioner för att i pandemitider fokusera på undervisningen och vad den leder till

Stöd för självreflektioner och återkoppling till lärare – på distans

Vi visar här hur man kan använda BRAVOLesson för att ge systematisk återkoppling till lärare utan att själv besöka klassrummet och utan att delta under onlineundervisning.

Titta gärna på vår video som på en minut visar hur BRAVOLesson stödjer Corona-säkert arbete med fokus på undervisningens kvalitet och vad den leder till.

VIDEO – FUNKTIONER FÖR FOKUS PÅ UNDERVISNINGEN i PANDEMITIDER

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så utvecklade de undervisningen under HT2020 – exempel från skolor och kommuner

Detta är ett blogginlägg för er som är sugna på att tänka lite skolutveckling trots alla utmaningar som Corona för med sig. Vi har största respekt för allt arbete och ansvar som Sveriges skolledare och lärare nu genomför och står för!

Vi har varit i kontakt med fyra kunder som använder BRAVOLesson och som har fortsatt på olika sätt trots Corona. Här hittar du fyra länkar där du kan läsa mer.

De samlar data för, inte om, skolutveckling på sina skolor

Beringskolan
Lektionsobservationer och ömsesidigt förtroende som frigör tid

Kunskapsgymnasierna
Sveriges mest progressiva utveckling av undervisningen?

Tierps kommun
En 4-års resa har börjat med mer samtal om undervisning än tidigare

Trolle Ljungby skola
Konkret och transparant utveckling av undervisningen

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En 4-års resa har börjat med mer samtal om undervisning än tidigare

BRAVOLesson har samtalat med Mats Östling som är Utvecklare utbildning i Tierps kommun.

Undervisningsskicklighet i fokus
HT 2020 var starten för Tierps kommuns arbete med fokus på lärarskicklighet och undervisningens kvalitet på alla skolor, inklusive kommunens gymnasieskola på bilden till vänster. Samtidigt valde man BRAVOLesson som stöd för arbetet som fram till 2024 kommer att handla om:

 • Ett systematiskt och kvalitativt arbete med medarbetarsamtal och medarbetarutveckling.
 • Ett långsiktigt och uthålligt arbete med att utveckla undervisningsskickligheten.
 • En ökad medvetenhet om den egna undervisningen och stöd för att utveckla den.

HT 2020. Under samtalet berättade Mats kortfattat om vad som har hänt:

 • Alla skolledare, karriärlärare och lärare har fått en introduktion till verktyget BRAVOLesson.
 • Därefter har alla på olika sätt och på egen hand samt tillsammans bekantat sig med hur BRAVOLesson fungerar.
 • Det har totalt genomförts fler lektionsobservationer än tidigare.
 • Kommunens karriärlärare genomförde en del lektionsobservationer men blev givetvis bromsade av pandemin.
 • Det har blivit mer samtal om undervisningen i rektorsgruppen än tidigare trots att rektorsgruppen också blev bromsad av pandemin för man fattade beslut om att det inte fungerade med att gå runt och besöka olika klassrum.
 • På en skola har lärarna börjat observera varandra.
 • Karriärlärare har börjat prova videoobservationer med funktionerna för detta i BRAVOLesson.

VT 2021. Följande är planerat:

 • Arbetet med att utveckla undervisningen är ett av flera utvecklingsområden: sambedömning, digitalisering 1-1, införande av nya kursplaner och kunskapsbedömning.
 • Mats Östling kommer i början av terminen tillsammans med karriärlärarna samtala om vad man har sett under sina observationer.
 • Utifrån bland annat det kommer planen för arbetet med att utveckla undervisningen att förfinas.
 • Lärare kommer att besöka varandra.

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så lyftes mer än 40 skolors elevresultat samtidigt – webbinarium om Londons konkreta taktik

Intresserad av utvecklingstankar trots pandemins alla utmaningar?

Under ett 30-minuters webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England.
Delta och fundera över hur Londons “tänk” och  logik kan stötta er verksamhet och svensk skola.

Välkommen till vårt webbinarium!
Tid: 15/1 kl. 08.30 – 09.00
Webbinariet är kostnadsfritt. 

Presenteras på svenska som en del av vårt samarbete med
Professor Sir George Berwick
OLEVI International

ANMÄL DIG HÄR

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

5 råd till skolchefer som vill skapa systematik kring arbetet med lektionsobservationer

Vi har satt samman fem råd till skolchefer som tillsammans med rektorerna vill skapa systematik kring arbetet med lektionsobservationer för fokus på undervisningens kvalitet. Vissa av råden blir möjliga först när man använder BRAVOLesson som stöd för arbetet.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

PS. Vilken möjlighet! Igår måndag 2 november, efter höstlovet, återstod ungefär 135 skoldagar och 75,6 miljoner lektioner för ännu mer lärande det här läsåret. 
Räkna ut antalet lektioner på din skola/dina skolor

_____________________________________________

1. Ta fram en plan 
Skapa en plan tillsammans med rektorerna – en plan för att organisera systematik för bättre och bättre undervisning. Ta med och organisera båda perspektiven nedan:
Ladda ner en plan

 • Rektors ansvar för att systematiskt säkerställa undervisningens kvalitet.
 • Lärarnas kollegiala lärande – systematiskt – för “turboeffekt” i det interna utvecklingsarbetet.

2. Skapa en målbild
“Alla observationer som vi gör leder till att vi får fram statistik. Vi kan se styrkor och utvecklingsområden – vi kan se att undervisningens kvalitet utvecklas. Detta ska vi tillsammans använda i kvalitetsarbetet och våra resultatdialoger. Vi ska ‘prata mer undervisning’ – vad leder den till?”
Se video

3. Styr med fokus på data med kvalitet som underlag för reflektion och analys 
Undvik långa och ej komplett ifyllda observationsunderlag. Fokus på ett område åt gången istället. Två exempel: Skolinspektionens observationsschema del 2
(Individanpassning, variation och utmaning) eller observations-underlag för fokus på lektionsstart och lektionsslut.
Se 5 bilder.

4. Kalibrera uppfattningen om vad som är god undervisning
Starta arbetet med att tillsammans med hela rektorsgruppen kalibrera vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning. Utgå ifrån ett forskningsbaserat observations-underlag. Låt rektorerna fortsätta arbetet på sina respektive skolor. Använd BRAVOLessons spindeldiagram för att kalibrera uppfattningen om samma lektion.
Se video

5. Lägg till undervisningens kvalitet i era kvalitetsredovisningar
Analysera elevernas resultat både utifrån elevresultaten och utifrån hur undervisningen verkligen genomförs. Fokusera på ännu vassare åtgärder och undervisning.
Ladda ner vår guide

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektorspaket 2 – för fokus på ledarskapet i klassrummet och studiero

I samarbete med Professor Marcus Samuelsson har vi satt samman ett paket för rektorer. Det är för dig som tillsammans med lärarna under två läsår vill sätta systematiskt fokus på de viktiga dimensionerna av ledarskapet i klassrummet.

Paketet för 9.950 kr för två läsår, exkl. moms, omfattar:

 • En 2-årsplan (mall) för bättre och bättre ledarskap i klassrummet
 • Prof. Samuelssons obervationsunderlag för ledarskap i klassrummet
 • En 2-årslicens av BRAVOLesson med samma observationsunderlag *
 • Möjlighet att lägga in er mall för medarbetsarsamtal i BRAVOLesson
 • Prof. Samuelssons bok Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassr…
 • BRAVOLesson är smidigt och enkelt. Komma-igång-träning ingår.

Fler och fler skolledare och hela kommuner sätter nu systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Den här terminen börjar skolor inom alla skolformer att använda BRAVOLesson i bland annat: Bollnäs, Kristianstad, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Reykjavik. Vår senaste kund, Tierps kommun, har nyligen tecknat en 4-årslicens för alla skolor.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

BOKA EN GRATIS 30-MINUTERS WEBBDEMO

* Kan kompletteras med konton för karriär-/förstelärare eller alla lärare och med andra observationsunderlag

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektorspaket 1 – för fokus på undervisningens kvalitet för lärande

Vi har satt samman ett paket för rektorer som vill sätta systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. För rektorer som tycker att hela Skolinspektionens observationsschema är för omfattande och istället under två läsår systematiskt vill fokusera på en av de fyra delarna i taget.

Paketet för 9.605 kr för två år, exkl. moms omfattar:

 • Skolinspektionens observationsschema uppdelat i de fyra delarna
 • En 2-årslicens av BRAVOLesson med de fyra delarna inlagda ***
 • En 2-årsplan (mall) för systematiskt fokus på undervisningens kvalitet
 • Möjlighet att lägga in er mall för medarbetarsamtal i BRAVOLesson
 • BRAVOLesson är smidigt och enkelt. Komma-igång-träning ingår.

Fler och fler skolledare och hela kommuner sätter nu systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Den här terminen börjar skolor inom alla skolformer att använda BRAVOLesson i bland annat: Bollnäs, Kristianstad, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Reykjavik. Vår senaste kund, Tierps kommun, har nyligen tecknat en 4-årslicens för alla skolor.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

BOKA EN GRATIS 30-MINUTERS WEBBDEMO

*** Kan kompletteras med konton för karriär-/förstelärare eller alla lärare

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nytt läsår och 100 miljoner lektioner – 5 råd för att utveckla undervisningens kvalitet för lärande på din skola

Bildtext: Ett litet tips också – låt alla lärarna på din skola filma en egen lektion och göra en självvärdering. En sådan är alltid värdefull eftersom videofeedback till lärare enligt Hattie är det starkaste verktyget av alla för att förbättra elevernas lärande.

 

HÄR FÖLJER VÅRA 5 RÅD

Vår vision är – fantastisk undervisning i varje klassrum! Vårt arbete mot visionen och alla möten tillsammans med kunder och partners gör att vår erfarenhetsbas växer. Här är våra konkreta råd för det nya läsåret.

1. Planera som Gun och Nina
Vi känner två rektorer som innan läsåret startar planerar en sak innan allting annat som ska planeras. Gun Palmqvist på Ferlinskolan i Filipstad och Nina Thunebro på Bureskolan i Skellefteå lägger in alla sina lektionsobservationer under läsåret i kalendern. Därefter planerar de allting annat. Uppdraget att säkerställa undervisningens kvalitet är viktigast för dem. Så här tänker Gun – se video.

2. Fokusera på ledarskapet i klassrummet för studiero hela det här läsåret – systematiskt!
Ledarskap och studiero är likvärdighetsfrågor. Vad skulle hända med elevernas lärande om alla lärare på din skola, eller i hela Sverige, fick stöd för att tillsammans bli riktigt bra ledare i klassrummet?
Parkera Skolinspektionens observationsschema och skaffa istället professor Marcus Samuelssons observationsschema med fokus på ledarskapet i klassrummet. Läs om det och titta på ett smakprov i vårt bibliotek – se exempel 2.8.

3. Skriv en plan för bättre och bättre undervisning
Undersökningar visar att det som är minst systematiskt i skolans kvalitetsarbete är fokus på undervisningens kvalitet. Vi ser ett mönster bland våra kunder – det händer mer på de skolor där man skriver en konkret plan om varför, vad som ska göras och vad det ska leda till i undervisningen. Här är ett exempel på plan från en kommun.

4. Organisera för systematik
Släpp “Two stars and a wish” och sluta dutta lite här och där i Skolinspektionens observationsschema. Låt förstelärarna tillsammans med rektor ta på sig ledartröjan för att systematisera lektionsobservationer, kollegialt lärande, didaktiska samtal och återkoppling till lärarna på vetenskaplig grund. Samla underlag och data systematiskt så att ni får underlag för att se styrkor och utvecklingsområden – se video.

5. Kalibrera er gemensamma uppfattning om vad som är kvalitet i undervisning för lärande 
Besök samma lektion då och då i par för att efteråt diskutera hur ni uppfattade olika dimensioner av lektionen och undervisningen utifrån det observationsunderlag som ni systematiskt använder. I BRAVOLesson finns ett nytt kraftfullt verktyg för det – se video.

+ 1 Råd för onlineundervisning
Spela in onlinelektionerna i Teams, Google eller Zoom och gör en självvärdering eller be om feedback från någon kollega.
Så här funkar det i BRAVOLesson.
Vårt observationsunderlag för onlineundervisning hittar du i vårt bibliotek – se exempel 2.12.

Boka en 30-minuters webbdemo
Intresserad? Om du vill se hur BRAVOLesson ger systematiskt stöd för ditt och ert arbete så kan du här boka en webbdemo på en tid som passar dig/er.

 

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För dig som är skolchef och vill säkerställa att alla rektorer kan fokusera systematiskt på undervisningens kvalitet nästa läsår

Webbinarieserie del 1 till 8 för skolchefer och rektorer
“Jag vill fokusera på undervisningens kvalitet nästa läsår”

Effektiva 30-minuters webbinarier. Under del 1 får du:

 • input för att organisera ditt eget, rektorernas och lärarnas arbete för att systematiskt utveckla undervisning och lärande
 • nya vinklar för att prioritera undervisningens kvalitet
 • inblick i nya möjligheter till systematik

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Video om statistik – lärarnas styrkor och utvecklingsområden

Vilken möjlighet!
Mer än 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår. Tänk om alla lektioner på din skola/dina skolor systematiskt kan utvecklas och leda till 10 procent mer lärande redan under de kommande läsåren. Vad skulle det innebära för era elever?

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Ny milstolpe – BRAVOLesson från förskola till universitet i tre länder

Under våren har vi, trots covid-19-krisen, haft förmånen att välkomna både helt nya kunder och nya skolor i kommuner som har använt BRAVOLesson under en tid.
Den här veckan har vi levererat BRAVOLesson till våra första förskolor – Trolle Ljungby och Nymö förskola .
Detta innebär att BRAVOLesson under nästa läsår kommer att användas inom alla skolformer i tre länder.

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Kraftfull funktion i BRAVOLesson för att utveckla undervisningens kvaliteter tillsammans

NYHET! Tänk dig att en förstelärare och rektor besöker samma lektioneller att två lärare beöker en kollegas lektion
Direkt efter lektionen kan två observatörer som besökt samma lektion ta fram ett spindeldiagram för att tillsammans kalibrera, diskutera och reflektera kring de kvaliteter i undervisningen som de hade samma eller olika uppfattningar om.

Klicka här för att se videon om hur det fungerar.

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

6 miljoner lektioner på distans – Nytt fritt observationsunderlag som hjälp för att utveckla onlineundervisning

Om situationen som nu gäller skulle leda till onlineundervisning under resten av vårterminen innebär det att mer än 6 miljoner lektioner inom gymnasieskolan kommer att genomföras online **.
På kort tid har gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning på ett imponerande sätt ställt om till och kommit igång med fjärr- och/eller distansundervisning online.
Inom kort blir det dags att ta nästa steg – att skolor, skolledare och lärare tillsammans sätter fokus på ökad likvärdighet och onlineundervisningens kvaliteter för lärande. BRAVOLesson har därför tagit fram och erbjuder fritt ett specifikt observationsunderlag för undervisning online ***.

Observationsunderlaget fungerar för delar av eller en hel lektion online. Det kan användas för:

 • självvärdering
 • reflektion
 • kollegialt lärande
 • lektionsobservationer

VÅRT BIBLIOTEK MED OBSERVATIONSUNDERLAG

Med förhoppningar att detta kan vara till hjälp,
Team BRAVOLesson

 

**
40 skoldagar x 4 lektioner per dag x 38.800 lärare

***
BRAVOLesson har inte hittat några exempel på observationsunderlag specifikt för distans-, fjärr- eller onlineundervisning i Sverige. Vi har utgått ifrån Skolverkets forskningsöversikt kring onlineundervisning samt Skolinspektionens befintliga forskningsbaserade observationsschema och skapat ett nytt observationsunderlag för onlineundervisning. Vi har också samlat intryck ifrån exempel från andra delar av världen där man har ett större och mer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet än vi hittills har haft i Sverige.

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så utvecklar skolledaren Daniel Söderberg undervisningen tillsammans med sina kollegor

Under det här läsåret börjar Allbo Lärcenter sätta ännu mer systematiskt fokus på kvaliteten i undervisningen.

Allbo Lärcenter har ansvar för Alvesta kommuns gymnasieskola och vuxenutbildningar. Där håller Daniel Söderberg och rektorerna tillsammans med skolans fyra förstelärare nu på att skapa sin plan för att systematiskt utveckla kvaliteten i undervisningen – på vetenskaplig grund och med hjälp av verktyget BRAVOLesson.

LÄS MER OM DANIELS OCH ALLBO LÄRCENTERS FOKUS

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hur man kan nå likvärdigt ledarskap i klassrummen? – Konferens 8 maj i Stockholm

Två av de som delar med sig av sina erfarenheter och insikter den 8 maj i Stockholm
Marcus Karlberg, Universitetslektor vid Uppsala Universitet
Marcus Samuelsson, Professor i pedagogik, Högskolan i Väst


 

100 miljoner lektioner

Det genomförs mer än 100 miljoner lektioner varje läsår i Sverige. Välkommen till en angelägen och mycket konkret konferens om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet!

Det är en avgörande förmåga för lärare – för elevernas lärande. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolchefer och skolledare som har ansvar för de 100 miljoner lektionerna och undervisningens kvalitet. Det är en möjlighet till ökad arbetsglädje, lärande och bättre elevresultat.

Välkommen till en konferens som kommer att ge många olika perspektiv under en heldag!

hälsar BRAVOLesson

 

LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS

 

Medarrangörer

Lärarnas Riksförbund

Friskolornas Riksförbund

Framtidens lärande

Överskottet går till BRIS

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

5 saker som vi önskar att alla lärare får uppleva under 2020 – för ett sådant här leende på läpparna

Ett nytt år och en ny termin håller på att starta. Lärare och elever möts i klassrum där mer än 100 miljoner lektioner genomförs per läsår. Lärarna kommer att ta sig an alla utmaningar och fokusera på den viktigaste frågan: pågår det lärande här och nu?

För att ta sig an denna stora utmaning, som oftast ger så mycket tillbaka, önskar vi att alla lärare kommer att vara involverade i kompetensutveckling där de tillsammans med sina kollegor kommer att växa och uppleva dessa fem dimensioner av kollaborativ skolutveckling.

Lycka till med den nya terminen!

Den här bloggen har skrivits i samarbete mellan
Professor Sir George Berwick, OLEVI International och Mats Rosenkvist, BRAVOLesson som representerar två organisationer som kan ge stöd för fokus på kvaliteten i undervisningen och lärande.

_______________________________________________

1. Jag reflekterar mer och
har djupare tankar om min egen praktik.

_____________________________

2. Kvaliteten på min undervisning
och lärandet har utvecklats.

_____________________________

3. I min undervisning utmanar jag mina elever ännu mer –
förväntningarna på mig själv och mina elever är högre nu.

_____________________________

4. Jag har deltagit i kollegialt lärande och börjat
använda nya metoder och strategier i min undervisning. 

_____________________________

5. Jag har både upplevt och själv varit exempel på enastående professionalitet.

_______________________________________________

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Vilka läraraktiviteter engagerar eleverna? – Del 2 om Kunskapsgymnasiernas fokus på undervisningens kvalitet för lärande

Nuläge undervisningsutveckling Kunskapsgymnasiet

Under hösten har observationer av undervisningen skett på alla skolor med stöd av BRAVOLesson. Utifrån dem pågår och planeras det aktiviteter för undervisningsutveckling. Analysen av styrkor och utvecklingsområden har gjorts på övergripande organisationsnivå såväl som enskild skolnivå. Analysen har gjorts tillsammans med rektorer och biträdande rektorer. 

Relationen läraraktivitet – elevaktivitet
Utifrån alla skolors nuläge pågår ett antal aktiviteter. Exempelvis fördjupar man sig i relationen läraraktivitet – elevaktivitet i undervisningen, hur starten på lektionerna kan tydliggöras för att stötta fokus för eleverna/olika elever och hur avslutet på passet kan se ut. Båda dessa aspekter fångas upp med Kunskapsgymnasiets observationsunderlag som är inlagt i BRAVOlesson.
     – Strukturerade observationer utifrån ett gemensamt underlag, ett underlag som i sin tur är grundat på forskning och beprövad erfarenhet, leder till produktiva och bra samtal kring undervisningsutveckling på alla nivåer, säger Petter Enlund, utvecklingsledare på Kunskapsgymnasierna.

Enskilt på varje skola – kollaborativt tillsammans med alla skolor 
Tillsammans med skolorna har sedan specifika aktiviteter planerats utifrån respektive skolas utvecklingsbehov. Dessa aktiviteter skiljer sig mycket åt mellan skolorna och kan handla om auskultationer, gemensam läsning, utprovande av en gemensam metod med mera. Arbetet på skolorna ägs och leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer, ledningsgrupp och lärare, med stöd från Kunskapsgymnasiernas pedagogikavdelning.

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling. Det är ju först och främst, och till syvende och sist, allt det arbete som görs i klassrummen som utgör utbildningens kvalitet.”

Petter Enlund, utvecklingsledare Kunskapsgymnasierna

BOKA ETT PROVA-PÅ-KONTO ÖVER JUL & NYÅR

 

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En konferensdag om ledarskapet i klassrummet – boka den 8/5 i din kalender redan nu

Ledarskapet i klassrummet är en avgörande förmåga för lärare. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolledare som har ansvar för de mer än 100 miljoner lektioner som genomförs varje läsår i Sverige. Det är en nyckel till både ökad arbetsglädje och bättre elevresultat.

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna igen. Efter den uppskattade konferens som vi arrangerade 2018 kommer nu fortsättningen med ett mer specifikt tema. Tillsammans med forskare, specialister och praktiker fokuserar vi under en heldag på hur man kan utveckla en av de viktigaste dimensionerna av god undervisning – ledarskapet i klassrummet.

Lärarnas Riksförbund, Marcus Samuelsson, Martin Karlberg, John Steinberg, Matz Nilsson från Skolledarförbundet med flera kommer att vara där. Vi hoppas att du också kommer! 

Målgruppen för dagen är både lärare, skolledare och skolchefer – allra bäst tillsammans. Plats: Stockholm.

Håll utkik efter mer information och program efter jul och nyår.

MEDARRANGÖRER

Lärarnas Riksförbund
Framtidens lärande

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90