5 frågor att svara på för att systematiskt utveckla undervisningen nästa läsår

2022 lanserade vi observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP). Ett stöd för att svara på de sannolikt mest obesvarade frågorna i svensk skola – frågorna för att nå samsyn om vad som är framgångsrik och skicklig undervisning. Med andra ord, den undervisning som forskarna kommit fram till leder till studiero, motivation och lärande.

Den mest kraftfulla sommargåvan till dina lärare
Ge något som kommer att påverka din skola, alla lärarna och alla eleverna inför och under nästa läsår
Köp rättigheterna till underlaget och ge en bok till varje lärare.
Det är sannolikt den mest kostnadseffektiva förbättringsåtgärden i tider med begränsade budgetar. Att systematiskt tillsammans sätta konkret fokus på det som alla är överens om har störst påverkan för elevernas lärande – undervisningen.

Läs mer och beställ här
Läs mer om hur vi kan rusta er som är skolchefer och rektorer

Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) är skapat och beprövat tillsammans med våra samarbetspartners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer. Det innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter. Det är under det senaste året validerat genom ett forskningsprojekt tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet.

Används på skolor och i kommuner över hela landet
“Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor på Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hur mycket lärande skapar lärarna på din skola?

De tio procent skickligaste lärarna skapar 1,5 läsårs lärande per läsår medan de tio procent av lärarna som skapar minst lärande enbart skapar 0,5 läsårs lärande per läsår.
Med andra ord, två elever som startar med samma kunskaper och förmågor, kan hamna på helt olika kunskapsnivå efter ett läsår enbart beroende på vilken lärare de blivit tilldelad. Om ett läsår med samma lärare följs av ytterligare dåliga läsår kan det resultera i att eleven får kunskapsluckor som inte går att återhämta.

Detta har forskning vid Stanford University visat (Hanushek, 2011) – forskning som inte fått så mycket uppmärksamhet i Sverige. Forskning som bekräftar det som alla svenska elever, föräldrar, lärare och skolledare känner till om sin skola – vissa lärare skapar mer lärande än andra.
Det är hög tid att sätta fokus på undervisningens kvalitet. Vi kan hjälpa er att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum!

Första dagen med dina lärare i augusti
Är du skolchef eller rektor som vill att första dagen med lärarna i augusti ska ha temat Detta GÖR en skicklig lärare när eleverna LÄR. Då kan du boka en hel- eller halvdag som handlar om det som är skickligt (och konkret iakttagbart) enligt 120 forskare i Sverige och 14 andra länder. Vi och våra partners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens har genomfört 2.500 systematiska lektionsobservationer i svenska klassrum för att kunna beskriva de iakttagbart skickliga läraraktiviteterna. Att sätta fokus på det kan bli starten till att du tillsammans med lärarna systematiskt börjar utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.
Läs mer här

Boka utbildningen Detta GÖR en skicklig lärare här

Frukostwebbinarier – tema: så utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Varje fredag under april och maj mellan 07.30-08.00 håller vi frukostwebbinarier. Då går vi igenom innehållet i vår verktygslåda för skolchefer och rektorer som ska leda och organisera utvecklingsarbetet.
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

Vårhälsningar!
från Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

50 procent av besökarna på SETT hade inget svar på den här frågan

Vi ställde samma fråga till 100 besökare på Kistamässan under SETT i förra veckan – den ledande mötesplatsen inom innovativt och livslångt lärande.
Frågan löd så här: När du besöker ett klassrum, hur ser du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vetenskaplig grund innebär undervisning som är framgångsrik och leder till studiero, motivation och lärande.

Så här svarade en blandning av skolchefer, rektorer och lärare:

 • 54 procent: “Det var en bra fråga.”, “Det var en jobbig fråga!” eller liknande.
 • 30 procent: “Det ser man på att eleverna är aktiva/engagerade.” eller liknande.
 • 16 procent svarade med något som man kan se att läraren gör, exempelvis: “ställer utmanande frågor”, “arbetar språkutvecklande” eller “har tydliga rutiner”.

Detta är inget blame-game men vi måste fokusera mer på att utveckla kvaliteten på undervisningen i svensk skola. Något som många intresserade besökare på SETT höll med om.

Eftersom skolan i Sverige enligt skollagen ska utgå ifrån vetenskaplig grund så är en bra start att de som arbetar i skolan är förtrogna med vad forskarna kommit fram till. Det vill säga, att lärare GÖR när elever LÄR. och sedan fokuserar på samt utvecklar det.

För det ändamålet har vi och våra partners** skapat ett stöd: Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) med iakttagbara framgångsrika läraraktiviteter. Det är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder, beprövat genom en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och validerat under ett forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Linköpings Universitet ****. USiP används idag på mer än 100 skolor och i hela kommuner. Det utsågs till en av innovationerna på årets SETT.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Tema: Skicklig undervisning i varje klassrum
Välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj!
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

** Skolkompaniet/Fibbla Kompetens
**** Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Measure what matters – ett budskap till skolchefer och rektorer

Just nu läser jag boken Measures what matters av John Doerr. Den handlar om hur flera av världens mest framgångsrika företag har formulerat nyckeltal och samlat data för att fokusera på de viktigaste processerna – de processer som gjort skillnad och dem så framgångsrika.
Inom skolan är alla överens med forskningen om att det är undervisningens kvalitet som gör störst skillnad för elevernas lärande, det vill säga “what matters”. Trots det har fortfarande de flesta kommuner och skolor bara nyckeltal och data om elevernas kunskapsresultat och från elevenkäter. De har inga data om kvaliteten på den process som leder till resultaten, med andra ord inga data om undervisningen.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Om du inte vet hur man tar fram data om undervisningens kvalitet på det sätt som visas på bilden nedan så är du välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj! Då visar vi det.
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

Så blev ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre
Under frukostwebbinarierna beskriver vi också den metod som lett till att alla lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre på VETENSKAPLIG grund. Vi berättar om resultaten i den kommande forskningsrapporten Så mycket bättresom vi och våra partners, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens inom kort släpper tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcis Samuelsson vid Linköpings Universitet. Läs vår förhandsinformation här

Välkommen! hälsar Mats Rosenkvist
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

USiP pekas ut som en innovation på SETT

USiP är utvalt till Innovation Gallery under SETT Stockholm den 16-18 april.Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) gör det abstrakta konkret och samsyn möjlig. 10 dimensioner i undervisningen som lärare GÖR tillsammans med eleverna när de LÄR. Observationsunderlaget är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder. Det är beprövat av Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer och skapat i samarbete med BRAVOLesson. Genom ett forskningsprojekt har det validerats tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson vid Linköpings Universitet.
Välkomna till monter A:77. Där kan vi berätta om hur alla 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre med stöd av USiP.
Läs mer här om USiP

– När fler och fler i svensk skola, inklusive Skolverket, sätter mer fokus på undervisningens kvalitet är vi glada att USiP uppmärksammas på SETT. I Sverige har det länge varit en brist att det saknats evidensbaserade underlag för att titta på, prata om och utveckla undervisningen. Vi är stolta över att arbetet tillsammans med våra partners lett till något som uppfattas som ovanligt konkret och användbart, säger Mats Rosenkvist grundare av BRAVOLesson.

Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor Tiundaskolan i Uppsala

“An innovation for Swedish education.
Professor Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Vi har följt skolans “värsta klass” en hel skoldag

Tillsammans med våra partners har vi erfarenheter från mer än 2.500 systematiska lektionsobservationer. De har genomförts på uppdrag av skolor och kommuner. Som en del av det har vi vid några tillfällen blivit ombedda att följa skolans “värsta klass” under en hel skoldag med olika lärare i olika ämnen.
Då har vi observerat lärarnas arbete tillsammans med klassen utifrån det forskning visat är framgångsrikt för studiero, motivation och lärande. Vi har sett lektioner som inte fungerat över huvud taget, lektioner som fungerat sådär och lektioner där det varit studiero och pågått lärande – med samma “värsta klass” samma skoldag.

Vi summerar våra erfarenheterna så här: Det är inte fel på eleverna och det är inte fel på lärarna. Det är dock tydligt att olika lärare tänker och gör olika i sina klassrum. Det innebär samtidigt att de gör/inte gör det som forskning visat är framgångsrikt för elevernas studiero, motivation och lärande. Sådant som går att träna och bli bättre på med små resurser. Läs nedan.

I en serie har vi observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska grundskolor – kommunala skolor och friskolor. Vi *** samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan oss som experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

 • Det finns utbredda och okända brister undervisningen
  Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra.
 • Goda nyheter! Alla lärarnas undervisning blev bättre
  När vi besökte 188 av lärarna på 14 skolor en andra gång var ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

Forskningsrapporten
Läs här en summering av resultaten från den kommande rapporten

Frukostwebbinarier om den framgångsrika metoden och databaserad skolutveckling
Anmäl dig här till det datum som passar bäst
Erbjuds varje fredagsmorgon 07.30-08.00 under april och maj.

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

24 procent av skolledarna inte ansvariga för undervisningens kvalitet

Vi deltog på Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den här veckan. Vi ställde samma fråga till 50 skolledare: Vem är ansvarig för undervisningens kvalitet på din skola? Tolv av de tillfrågade svarade att det var lärarnas ansvar. Övriga ansåg att de själva var det och hälften svarade att de var det tillsammans med lärarna.

Vi har tagit fram en verktygslåda för skolchefer och rektorer som vill ta ansvar. Klicka på länken nedan och se det stöd som vi erbjuder för systematiskt fokus i varje klassrum på detaljerna i undervisningen som forskning visat är mest framgångsrik. Bli en gamechanger för elevernas studiero, motivation och lärande.

Boka ett 60-minuters webbmöte med oss så berättar vi mer och du kan ställa frågor.

Vem är ansvarig?
Vi tolkar Skollagen så här. Hur tolkar du den?

 • Skolchefen är ansvarig för undervisningens kvalitet på varje skola.
 • Rektor är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum.
 • Läraren är ansvarig för undervisningens kvalitet under varje lektion.

Klicka här för att ladda ner vår Infografik (3 sidor)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Planen som skulle placera svensk skola i toppen av PISA

Planen är en del av verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum

Forskning vid Stanford University visar att om en nation stöttar och lyfter de 8 procent av lärarna som skapar minst lärande i klassrummet till att bli medelpresterande lärare så skulle det innebära en topplacering för nationen i utvärderingar som PISA. **
Vår inspirationsmall till en Plan för bättre och bättre undervisning innehåller de viktiga detaljerna för hur man leder och organiserar arbetet med att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum på vetenskaplig grund. Om alla skolchefer och rektorer i Sverige skulle leda utvecklingsarbetet enligt planen skulle media inom en snar framtid vara fyllda med positiva nyheter den dag som PISA-resultaten släpps.
På Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den 19-20/3 lanserar vi i monter H01:13 Verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum. Inspirationsmallen till en plan är en av delarna i lådan.

Angreppssättet för allt innehåll i lådan skiljer sig från de metoder som varit huvudinslagen i svenska skolmyndigheters och skolors kvalitetsarbete under lång tid: självvärderingar och kollegiala samtal. Angreppssättet i lådan är istället systematiska lektionsobservationer med konkret fokus på det som forskarna kommit fram till att lärare GÖR när elever LÄR.
Lektionsobservationer som ger data för:
– coachande individuella didaktiska samtal med alla lärare
– kollektiva**** reflektioner kring data om kvaliteten på undervisningen på den egna skolan.
På så sätt kan skolchefer och rektorer veta mer, ta ansvar för och tillsammans med lärarna systematiskt bygga kapacitet för skicklig undervisning i varje klassrum. Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling. ******
Vi kallar det att gå från bedömningsoro till utvecklingsglädje.

Forskningsrapport: ALLA 188 lärarnas undervisning blev signifikant bättre
En annan del i verktygslådan är resultaten från vår kommande forskningsrapport som visar hur ALLA 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre. Forskningsrapporten är ett unikt samarbete mellan forskare och experter. Ett samarbete mellan Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson samt oss, BRAVOLesson och våra partners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

Ta del av planens innehållsförteckning och se om du vill köpa ett eget ex
Ta del av förhandsinformation om resultaten i forskningsrapporten

_________________________________

 • ** Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. Economics of Educational Review,
 • **** Kollektivt, till skillnad från kollegialt, lärande innebär lärande som leder till gemensamma nya handlingsmönster (Rönnström & Johansson, 2018, s. 403) .
 • ****** Håkansson, J., & Sundberg, D. (2023).Utmärkt lärare – forskning om lärarskicklighet och vägarna dit. Natur och Kultur.

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Örkelljunga kommun ska utveckla skicklig undervisning i varje klassrum till 2027

Örkelljunga kommun är den första kommunen som har skrivit ett 3-års avtal för att utveckla och säkerställa skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum. Förra veckan startade Örkelljungas grundskoleorganisation planeringen med experterna som tillsammans med forskare från Linköpings Universitet ska genomföra projektet. De ska utveckla och undersöka hur undervisningsskicklighet i varje klassrum i en kommuns alla skolor påverkar elevernas kunskapsutveckling samt lärarnas arbetsbelastning och arbetsglädje. Med andra ord, undersöka om det som mer än 120 forskare i 15 länder har kommit fram till att lärare GÖR när elever LÄR leder till kunskapsresultat och högre måluppfyllelse.

Experterna från Skolkompaniet, Fibbla Kompetens och BRAVOLesson samarbetar med Bitr. prof Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet. De släpper tillsammans inom kort den nya forskningsrapporten Så mycket bättre. Lärares undervisning efter coachande stöttning. Den presenterades på den nordiska forskningsorganisationen NERA:s konferens i Malmö den här veckan.
Rapporten visar att alla lärares undervisning blir signifikant bättre genom lektionsobservationer följda av enskilda coachande didaktiska samtal. Detta i kombination med att lärarna tillsammans får reflektera kring sin egen undervisning i relation till det forskning visat leder till lärande för eleverna. Rapporten beskriver också med många citat från lärare om hur de uppskattar observationerna och det konkreta arbetssättet som utgår från observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP).
Läs om den kommande rapporten här.

Med forskning kring arbetet i Örkelljunga planerar vi nu att både skala upp och förlänga studien. Vi vill bidra med resultat om hur stor eller liten en intervention behöver vara för att få bestående effekter på lärarnas undervisning och elevernas kunskapsresultat. Vi söker finansiering för detta arbete i tre kommuner med totalt mer än 300 lärare, säger Bitr. prof. Marcus Samuelsson.

Metoden under det här projektet skiljer sig på två sätt från det som skolmyndigheterna uppmuntrat svensk skola att arbeta med under de senaste decennierna: självvärderingar och kollegiala samtal. Forskning har visat att de kollegiala samtalen ofta leder till att lärare bekräftar sina egna föreställningar.
Under tre år kommer Örkelljungas skolor istället att arbeta med ett förhållningssätt tillsammans som utgår ifrån lektionsobservationer och data om hur undervisningen verkligen genomförs. Utvecklingen sker både genom strukturerad individuell och kollektiv kompetensutveckling. Kvalitetsarbetets fokus hamnar på undervisningsnivå och inte utbildningsnivå.

– Våra erfarenheter från tidigare lektionsobservationer är att lärarna är mycket positiva till att få respons på sin undervisning tillsammans med konkreta råd som de kan använda redan nästa lektion. Utvecklingen på de skolor vi har arbetat med är ofta dramatiskt positiv avseende undervisningens kvalitet men också vad gäller elevernas delaktighet och vilja att ta ansvar för sitt eget lärande, säger Urban Hansson som har genomfört mer än 2.500 systematiska lektionsobservationer tillsammans med sin partner Bernt Friberg.

Örkelljunga kommun har med BRAVOLesson arbetat med att utveckla undervisningen sedan 2019.

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Örkelljunga kommuns skolverksamheter. Vi är glada över att vi kan erbjuda våra skolor möjligheten att arbeta med undervisningen, utifrån det evidensbaserade observationsunderlaget USiP och i ett sammanhang som dessutom är tänkt att utvärderas vetenskapligt. Detta är en naturlig fortsättning på det kvalitetsarbete som våra skolverksamheter har bedrivit tillsammans under en längre tid, säger Kristian Lindgren, Utbildningschef i Örkelljunga kommun.

________________________________________

För mer information kontakta:
Urban Hansson, Skolkompaniet. Epost: urban.hansson@skolkompaniet.se Telefon: 070- 390 12 31
Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet. Epost: marcus.samuelsson@liu.se Telefon: 013-28 10 52
Kristian Lindgren, Örkelljunga kommun. Epost: kristian.lindgren@orkelljunga.se Telefon: 0435-55 211

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Skolchefens 5 frågor till rektorerna – och till sig själv

Här är de frågor som du som skolchef kan använda vid nästa rektorsmöte. Frågor som leder till diskussion om kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningens kvalitet. Det pågår en förändring i svensk skola. På fler och fler skolor samt i hela kommuner observerar skolledare lärare och lärare observerar kollegor – systematiskt utvecklar de undervisningen tillsammans.

Hela diskussionen med rektorsgruppen inleder du med den här frågan:

Hur viktigt (på en skala från 1-10) är det för dig/din skola/oss att höja elevernas kunskapsresultat?

Utifrån det ställer du de här 5 frågor till rektorerna … och till dig själv

 1. Vad vet du om undervisningens kvalitet i varje klassrum – på vetenskaplig grund? **
 2. Vad har du för data som gör att du kan analysera undervisningens kvalitet – vilka är era styrkor och utvecklingsområden?
 3. På vilken plats hamnar undervisningens kvalitet bland din skolas prioriterade utvecklingsområden?
 4. Vilka blir de negativa konsekvenserna om du/ni på din skola inte utvecklar undervisningens kvalitet – för vem/vilka?
 5. Kan du/ledningsgruppen på din skola systematiskt lägga 1 ½ timma **** per lärare per termin nu och de kommande läsåren?

** Med andra ord, utifrån detaljerna i den undervisning som forskning visat är mest framgångsrik.
**** För lektionsobservation och efterföljande didaktiskt, reflekterande och coachande samtal.

PS. För att göra detta arbete behöver ni skapa samsyn kring vad som är undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) (video 1:24 min)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Är det något speciellt med rektorn och läraren i den här videon?

Vi säger grattis till Jessika Müller av två anledningar. Hon har sedan 2019 haft fokus på att konkret utveckla undervisningens kvalitet för elevernas studiero, motivation och lärande. Hon har lyckats skapat en professionell kultur tillsammans med lärarna på vetenskaplig grund. Se en video om hur systematik, fokus och empati har lett till skickliga och stolta lärare.
Jessika är rektor på Trolle Ljungby skola och det har hon nu i dagarna varit i fem år. Det är relativt ovanligt i svensk skola. Endast drygt 20 procent av Sveriges rektorer är kvar och gör skillnad på samma skolenhet efter fem år.

Video (1:18 min) där Jessika och en av lärarna på skolan berättar om HUR

Boka ett webbmöte med Jessika via den här länken om du vill veta mer om hur man skapar en professionell kultur

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Om Gunde Svan hade varit rektor på din skola

Kanske har du också uppmärksammat SVT:s nya miniserie – Gunde Svan skidåkaren. Är man intresserad av idrott och/eller hur personer som är riktigt fokuserade tänker så är miniserien ett givet val. Porträttet av Gunde beskriver hur han läste på om forskning kring uthållighetsträning och sedan fokuserade på alla detaljer som var viktiga för att åka skidor framgångsrikt.
Den 14/2 är det ny kursstart för vår skolchefs- och rektorsutbildning om hur man leder utveckling av undervisning framgångsrikt.

10 dimensioner av hur man undervisar framgångsrikt
Tillsammans med våra partners, Urban Hansson, Skolkompaniet och Bernt Friberg, Fibbla Kompetens, har vi samlat det 120 forskare i 15 länder samstämmigt och återkommande har kommit fram till kring vad lärare GÖR när elever LÄR.

Det man konkret kan se att lära gör/inte gör
Sedan har vi genomfört 2.500 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor för att kunna beskriva de 10 dimensionerna med konkreta kriterier som man kan se att lärare gör/inte gör i klassrummet. Vi har skapat ett observationsunderlag för att utveckla undervisningen – Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) – som redan används på 100 skolor.

Alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre
Vi har nu validerat observationsunderlaget tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet. De har gjort en analys av det systematiska och reflekterande arbetssättet. Analysen visar att alla lärarnas undervisning blev signifikant bättre samt att lärare uppskattade det konkreta coachande arbetssättet.

Skolchefs- och rektorsutbildningen Good to Great
Den 14/2 är det kursstart för tredje omgången av vår utbildning om arbetssättet, verktygen och samma fokus som Gunde Svan.

Välkommen att anmäla dig här

“Utbildningsserien Good to Great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Sundbybergs systematiska undervisningsstatistik – frukostwebbinarium den 15/2

Det här webbinariet riktar sig till skolchefer, skolstrateger, utvecklingsledare och rektorer som idag enbart har betygs-/bedömningsdata samt data från enkäter som underlag i sitt analysarbete.
Webbinariet handlar om databaserad skolutveckling med data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – undervisningen.

I webbinariet visar Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbybergs Stad, hur de har genomfört systematiska lektionsobservationer och samlat data för analys av undervisningens kvalitet på stadens skolor över tid.

– Mina kollegor och jag har haft fokus på evidensbaserad undervisning i några år. Jag kommer att berätta om varför och hur, säger Mattias Boström, Verksamhetschef i Sundbyberg.

Kvalitetsarbetets kärna är att analysera data om hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid för alla lärare på en skola eller i en kommun. Det gör det möjligt att ha kollektiva reflektioner både på skolledning-lärar-nivå och på skolledning-skolförvaltnings-nivå. Vi kallar det Kvalitetsdialoger 2.0.

Datum: 15/2 kl. 07.30 – 08.30
Plats: Online – webbinarium
Anmälan: Anmäl dig via den här länken

Trubbiga och skarpa data
Skolverkets kvalitetsindikatorer för undervisning är data från enkäter om elever respektive lärare känner sig “stimulerade”. Genom att delta i vårt webbinarium kommer du att förstå att det är trubbiga data för att utveckla undervisningens kvalitet. I det här webbinariet visar vi vad som över tid blir mycket skarpare data för att utveckla kvaliteten i skolans mest avgörande process.

Databaserad skolutveckling i BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Här är budskapet som Sveriges Lärare snart kan gå ut med

Lärarnas två fackförbund i Sverige har blivit ett – Sveriges lärare. De håller nu på att sammanfoga två olika kulturer. Som ett resultat av det kan det bli så att de inom kort går ut med det här budskapet. Allt för att bidra till att lärare får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bidra till att höja ambitionsnivån för alla elevers bästa.

”Som en del i vårt arbete med att bli ett enat lärarförbund, och skapa möjligheter för att utveckla professionen, ersätter vi nu Lärarförbundets sedan tidigare kända budskap `Allting börjar med en bra lärare´ med ett nytt: `Allting börjar med skickliga lärare´”.
Så tänker vi att de skulle kunna uttrycka sig.

Läs via de här länkarna om hur vi bidrar till stöd för skicklig undervisning i varje klassrum.
Nya forskningsresultat – Så utvecklades alla 187 lärarnas undervisningsskicklighet
Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken

PS. Detta är inget blame-game. Vår motivation är elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje – att stötta skolledare och lärare i arbetet med att höja kvaliteten i undervisningen på 100 miljoner lektioner.

Hälsningar från
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Detta lär sig skolchefer och rektorer i utbildningen Good to Great

Kursmaterial: En inspirationsmall för att skiva en Plan för bättre och bättre undervisning

Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin. Rusta dig för att leda och organisera arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet – systematiskt. Good to Great är skolchefs- och rektorsutbildningen som hjälper dig med det. Samtidigt får du stöd för att skriva din/er Plan för bättre och bättre undervisning.

Detta får du lära dig under utbildningen

 1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
 2. Så gör rektorer som medvetet möter lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerar lärarna.
 3. Detta GÖR en skicklig lärare när elever LÄR på vetenskaplig grund.
 4. Så genomför man observationer som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 5. Så genomför man didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 6. Så använder du systemstöd för systematik och data för analys och utveckling.
 7. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning.
 8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska.
 9. Vilka är de viktigaste detaljerna i din Plan för bättre och bättre undervisning.

Dessutom ingår tre bredda-dina-perspektiv-pass tillsammans med experter och forskare i England, Sverige och USA.

Ny kursstart den 14/2
Läs mer detaljer och anmäl dig här

“Utbildningsserien Good to great har verkligen inspirerat oss att utveckla arbetet med klassrumsbesök och därigenom öka kvaliteten på undervisningen på vår skola. Ett komprimerat upplägg med konkret material, baserat på erfarenhet och forskning.”
säger Marika Dahlström, rektor på Natur och miljöskolan i Åmål

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

100 skolchefer och rektorer fick samma fråga

Vi frågade 100 skolchefer och rektorer samma fråga: När du går in i ett klassrum, hur kan du se/hur vet du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vad de svarade på den frågan kan du läsa om längre ner.

Ingår du i den växande skara skolledare som sätter fokus på undervisningens kvalitet? Vill du rusta dig själv och dina skolledarkollegor för att leda arbetet med att utveckla undervisningen? Det som är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Helt centralt för det är att skapa samsyn kring vad lärare GÖR när elever LÄR – vad skicklig och framgångsrik undervisning på vetenskaplig grund är. Hur du gör det och utvecklar undervisningens kvalitet ingår i vår uppskattade skolchefs- och rektorsutbildning. Fokus på studiero, motivation och lärande.

Good to Great!
Lägg 60 minuter vid 9 tillfällen under vårtermin – anpassat för skolledares vardag
Kursstart den 14/2
Läs om innehåll och kursdatum

Läs mer detaljer om Good to Great och anmäl dig här

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Nya forskningsresultat – Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre

BRAVOLesson är ett expertkluster – praktiker, experter och forskare.
Vår forskningsbakgrund omfattar mer än 120 olika forskares insikter kring skicklig och framgångsrik undervisning.

————

Vad svarade de på frågan?

Först vill vi nämna att detta inte är något blame-game. Vi bara måste höja undervisningens kvalitet under varje läsårs 100 miljoner lektioner i kunskapsnationen Sverige. Är det någon som inte tror att alla de lektionerna systematiskt kan leda till ännu mer studiero, motivation och lärande om vi fokuserar på just det som återkommande visat sig vara mest framgångsrikt?

Vi ställde systematiskt frågan till skolchefer och skolledare under VT2023. En fråga om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Det enskilt mest frekventa svaret var: “Det var en bra fråga.”
Det näst mest frekventa svaret var: “Eleverna är aktiva.”
Majoriteten hade/gav inget svar alls på frågan.

Att tänka på: Om du själv hade fått samma fråga under en arbetsplatsträff på din skola, vad hade du svarat då?

Observationsunderlag för att skapa samsyn

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Många skolledares viktigaste nyårslöfte

Många skolchefer och skolledare sitter fast i svensk skolkultur och en organisation som har mer fokus på annat än på pedagogiskt ledarskap som går ända ut i klassrummet.
Tillhör du de många skolledare som önskar att du själv hade varit ute i klassrummen mer som ett komplement till att lärarna besöker varandra? Är du en skolledare som tidigare har tänkt:
“Det här året/den här terminen ska jag (eller vi i skolledningen) systematiskt börja observera varje lärares undervisning så att jag vet vilken kvalitet det är på undervisningen på skolan –
i varje klassrum.”

Om du vill bestämma dig för det som ett nyårslöfte har vi det stöd du behöver:
– en superkonkret plan
– ett validerat observationsunderlag på vetenskaplig grund
– ett verktyg för data och analys
Tillsammans med Linköpings Universitet har vi nu dessutom data som visar att alla lärares undervisning blir signifikant bättre om man arbetar systematiskt med observationer och reflektion. Se länk och bilaga nedan.

Om läget på din skola är så att du kan bestämma dig för att lägga 1,5 timmar per lärare under vårterminen och cirka 15.000 kr så kan vi hjälpa dig med ditt nyårslöfte. Då behöver det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet – inte vänta till ett senare läsår.

Ladda hem en superkonkret plan tom med juni 2024
Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre – nya forskningsresultat
Kontakta mig – jag vill ha hjälp för mitt nyårslöfte

Lycka till med vårterminen 2024!
hälsar Team BRAVOLesson

—————————-

Observationsunderlag för att skapa samsyn på vetenskaplig grund – läs mer

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Om John F Kennedy hade varit generaldirektör för Skolverket

“We choose to go to the moon” sade John F Kennedy i ett tal 1962. Hans ledarskap och tydliga kommunikation förenade och fick många att se möjligheter.
Nu behövs ett nytt ledarskap för skolan. Ett ledarskap som motiverar både lärarna och alla som är ansvariga för skolans systematiska kvalitetsarbete. Undervisningens kvalitet är det som forskning visat har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Vi valde fokus på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Så tydligt kan en generaldirektör för Skolverket eller en skolminister kommunicera i stil med president John F Kennedy.

Om en vecka startar vårterminen och 53 miljoner lektioner innan det ringer ut till sommarlov. Det går att börja arbetet med systematiskt fokus redan nu!

Gott Nytt År! från oss på BRAVOLesson

Läs mer

Goda nyheter – nya forskningsresultat från oss och Linköpings Universitet

Superkonkret plan bättre undervisning redan under VT2024

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Efter PISA – så lyfte London sina skolor till att bli de bäst presterande i England

Tid11 Januari 2024 07:30 – 08:30
Plats: Webbinarium

Ett högaktuellt, mycket uppskattat och kostnadsfritt webbinarium i repris den 11 januari 2024 kl. 7.30 – 8.30

I början av 2000-talet var kunskapsresultaten låga och det var kaos i många av Londons skolors klassrum. Men på bara några år lyckades stadens skolor inte bara vända trenden, de gick till att vara de bäst presterande i England. Idag under 2020-talet har Londons skolor fortfarande höga kunskapsresultat jämfört med övriga delar av England och även i en internationell jämförelse med andra stor- och huvudstäder.

I detta webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska plan punkt för punkt. De satte fokus på undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.

Presenteras på svenska efter en kort introduktion av en av våra samarbetspartners, Professor Sir Georgs Berwick, en av hjärnorna bakom Londons turn-around.

INNEHÅLL
– Londons strategi och taktik – i detalj
– Insikter från vårt arbete i Sverige tillsammans med Linköpings Universitet
– Nu är förutsättningarna på plats för att “göra en London” även i din kommun

Klicka här för att anmäla dig

God Jul och varmt välkommen!
önskar

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson och Prof. Sir George Berwick, London

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 11/1 mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Vid anmälan och sedan “no-show” förbehåller vi oss rätten att debitera med 1.100 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Utbredda och okända brister i undervisningen på svenska skolor

Vi har observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska skolor – kommunala skolor och friskolor. Efteråt hade vi ett individuellt bekräftande och reflekterande samtal med alla lärarna. Vi fokuserade på 10 dimensioner av skicklig undervisning baserat på vad 120 forskare kommit fram till är framgångsrikt – som leder till studiero, motivation och lärande. Med andra ord vad lärare gör när elever lär. Vi samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

 • Det finns utbredda och okända brister undervisningen. Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra. ***
 • Goda nyheter! När vi besökte 187 av lärarna en gång till var alla 187 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

– Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Våra seminarier diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, säger Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet.

Det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Det genomförs 100 miljoner lektioner varje läsår.

– Resultaten från vår analys innebär möjligheter för varje lektion – för rektorer, lärare och alla elever. Den stora möjligheten är att skolledare fokuserar på att alla lärare i skolvardagen arbetar med att utveckla sin undervisning tillsammans med skolledning och kollegor – systematiskt och på vetenskaplig grund. För detta behövs inga kostsamma reformer som dröjer eftersom det redan ingår i skolans uppdrag, säger Mats Rosenkvist, grundare BRAVOLesson.

Seminarium: Professionsutveckling i praktiken 31/1, 2024
Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachning

Den 22 november hade vi ett första seminarium på detta tema vid Linköpings Universitet i vårt samarbete mellan experter och forskare. Då presenterade och diskuterade vi analysen och resultaten av arbetet.

Läs en summering från vårt första seminarium den 22 november

Den 31 januari presenterar vi den färdiga rapporten och fler insikter om undervisningen i den svenska skolan.

Anmäl dig till seminariet den 31/1 här

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens.

——————–

För mer information:

 • Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-57 47 80, mats@bravolesson.se
 • Bitr. professor Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet, 013-28 10 52, marcus.samuelsson@liu.se
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90