Svensk skola flyttar fokus och BRAVOLesson växer

Fler och fler skolor och kommuner flyttar fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna. Kundbasen för app-webb-video-lösningen BRAVOLesson fortsätter därmed att växa år för år.

Många enskilda skolor gör som Farsta grundskola i Stockholm. De sätter systematiskt fokus på skicklig undervisning för lärande och startar med BRAVOLesson under höstterminen. På senare tid har dessutom exempelvis Norrköping, Oxelösund och Trelleborg valt att utöka användningen av BRAVOLesson till fler eller alla skolor i kommunen. Trelleborg och Sundbyberg är exempel på kommuner som även startar piloter inom förskolan. De kommer alla att ha stöd för att arbeta mer systematiskt kring lektionsobservationer och kollegialt lärande för att utveckla skicklig undervisning.

– I början av vårterminen lanserade vi en väsentlig nyhet för svensk skola – ett nytt extremt konkret forskningsbaserat observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget är baserat på mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017. Det har ökat intresset för våra tjänster ytterligare. Många skolor och kommuner har redan valt det nya underlaget och under augusti kommer ytterligare 50 skolor att börja använda det, säger Mats Rosenkvist.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
säger Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, telefon: 0709-574780www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

Forskning kring och intervjuer med elever har visat vad de förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära. Det motsvarar den breda och djupa forskning som under de senaste decennierna återkommande visat vad som karaktäriserar skicklig undervisning som leder till lärande i klassrummet.
Efter mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017 finns nu det elever förväntar sig och det forskare kommit fram till beskrivit mer konkret än någonsin tidigare som iakttagbara läraraktiviteter. De är beskrivna på fyra nivåer för tio olika dimensioner i det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det är ett viktigt material för rektorer och lärare som vill se, prata om och utveckla skicklig undervisning det kommande läsåret. Det hjälper lärare att omsätta vetenskaplig grund i praktisk handling. Många skolor och kommuner har redan under vårterminen börjat använda det tillsammans med sina lärare. Underlagets tydlighet med iakttagbara läraraktiviteter har också lett till intresse i andra länder.

Läs mer och beställ här. Engångskostnad från 5.900 kr per skola.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogiska ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

Innovation in Swedish education
Prof. Sir George Berwick, hjärnan bakom Londons skolors turnaround

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolchefer som vill rusta sig själva och rektorerna

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef leder och möjliggör rektorernas arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Med statistik gör du det även till en del av era löpande kvalitetsdialoger. Tillsammans följer ni med statistik upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förbättras över tid på varje skola och i hela organisationen. 

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder. 

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som övergripande pedagogisk ledare
 • Rusta rektorerna för att hantera de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematik
 • Leda rektorerna för att organisera och genomföra arbetet på sina skolor systematiskt och på vetenskaplig grund
 • Lägga till undervisningen som en del i era kvalitetsdialoger med data på skol- och kommunnivå
 • Säkerställa att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 22/6, den 29/6 och den 10/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.

Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För rektorer som vill rusta sig själva för sin roll

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som rektor organiserar lärarnas systematiska fokus på undervisningens kvalitet. Skapa samsyn och förtroende. Gör arbetet tillsammans konkret så att det känns meningsfullt för varje lärare. Följ upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förändras över tid på din skola.

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder.

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som rektor kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som pedagogisk ledare
 • Skapa tillit och förtroende – en organisation där klassrumsdörrarna är öppna
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen på vetenskaplig grund
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Organisera arbetet – skriv en plan för bättre och bättre undervisning
 • Få statistik för skolutveckling – se styrkor och utvecklingsområden i undervisningen på din skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 21/6, den 27/6 och den 9/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Skolans kvalitetsdialoger 2.0 – med statistik från “sanningens ögonblick”

Kvalitetsdialoger där skolchefer, utvecklingsledare och rektorer diskuterar hur måluppfyllelsen – elevernas kunskapsutveckling – kan utvecklas har kommit för att stanna. Från och med i höst kommer även Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten att erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Som en del av detta håller man på att ta fram delmål, indikatorer, framgångsfaktorer och analysunderlag. Dessa är ännu inte klara och presenterade.
För att kvalitetsdialoger ska bli än mer meningsfulla än de generellt är idag behöver de konkret även handla om det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet.
Så här gör man – kvalitetsdialoger 2.0

Försommarhälsningar!
från Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

“En innovation för svensk skola”- engelsk professor om Sveriges nya observationsunderlag

Svensk skolkultur håller på att ändras. Fler och fler skolledare vill sätta fokus på undervisningens kvalitet genom att titta på den, se vad den leder till och utveckla den tillsammans med lärarna.
Sveriges nya observationsunderlag, Undervisningsskicklighet i praktiken, för att utveckla skicklig undervisning får nu även internationell uppmärksamhet. Hjärnan bakom Londons skolors turnaround från att på 2000-talet vara de sämst till att bli de bäst presterande i England, Professor Sir George Berwick, beskriver det som innovation för svensk skola.

Utveckling i dialogform och kollegialt lärande var bärande delar när man i London 2002 började att besöka varje klassrum. Utifrån evidens hade man inför det först definierat vad som var skicklig, god, tillfredsställande och undermålig undervisning samt tränat alla rektorer till att vara förtrogna med och behärska detta.

Det som George Berwick har sett i det nya observationsunderlaget är de tydliga iakttagbara läraraktiviteterna som finns beskrivna på fyra nivåer för var och en av underlagets tio dimensioner som enligt forskning leder till lärande. Arbetet med att genom mer än 1800 lektionsobservationer mejsla fram och pröva det nya underlagets innehåll är innovation jämfört med de få observationsunderlag som svensk skola hittills haft tillgång till. Nu kan lärare och rektorer slippa att försöka samtala kring otydliga bedömningsord som “… i ganska hög grad… i mycket hög grad” som tidigare observationsunderlag ofta innehåller.

De data man kan få fram med det nya observationsunderlaget, på skol- och organisationsnivå, kan dessutom bidra till ett helt annat djup i de kvalitetsdialoger som genomförs i många skolkommuner. Dessa kan nu konkret handla om styrkor och utvecklingsområden kring “sanningens ögonblick” – undervisningens kvalitet för elevernas lärande. 

Läs Professor Sir George Berwicks blog 

Läs mer om Undervisningsskicklighet i praktiken

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Sveriges lärares viktigaste utvecklingsområde

I februari började skolor använda Sveriges nya evidensbaserade observationsunderlag för att se, prata om och utveckla skicklig undervisning som leder till lärande – Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget har prövats under mer än 1800 lektionsobservationer sedan 2017.
De många observationerna visade att för 9 av 10 lärare är det viktigaste utvecklingsområdet att uttrycka lärandemål – inte bara vad som ska göras under lektionen utan vilket lärande det ska leda till – och att sedan kontrollera att eleverna har förstått lärandemålen. En högaktuell detalj i undervisningen med tanke på de nya kursplanerna som börjar gälla nästa läsår.

Varje vecka väljer nu skolor och kommuner det nya underlaget för att långsiktigt utveckla undervisningens kvalitet. Här är två röster från de som använt underlaget redan den här terminen.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef UBK, Norrköpings kommun

”Mina lärare och jag har systematiskt arbetat med Skolinspektionens observationsschema, men möjligheterna att komma vidare med det är nu uttömda. Med det nya underlaget kan vi fortsätta att utveckla vår undervisning. Vi pratar nu mer om lärandet än bara görandet.”
Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

Den största fördelen med det nya observationsunderlaget är att det innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteterna som beskriver fyra olika nivåer av skicklig undervisning för var och en av underlagets tio dimensioner. Se exemplet för den första dimension på bilden ovan: Mål som utgångspunkt för lärande. Dimensioner som svensk och internationell forskning gång på gång över tid visat leder till lärande. Exemplet visar också att underlaget inte har några bedömningsord (“… i ganska hög grad… i mycket hög grad”) som andra observationsunderlag vanligtvis har och som i princip ingen har någon samsyn kring.

Läs mer om underlaget och beställ här
för din skola och alla lärarna – bästa sommarläsningen i hängmattan inför kollegialt lärande nästa läsår.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Läsårsstartpaket deluxe

Alla är överens om en sak: det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Då måste en läsårsstart som har fullt fokus på evidensbaserad skicklig undervisning som leder till lärande vara en läsårsstart deluxe… för både rektorer, lärare och elever.
Vi har satt ihop ett sådant paket för skolledare som vill utveckla skicklig undervisning i varje klassrum – systematiskt.

I februari lanserade vi Sveriges nya evidensbaserade observationsunderlag för att utveckla undervisningens kvalitet inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Tidigare har det egentligen bara funnits ett underlag som varit tillgängligt för alla, det från Skolinspektionen. Det nya observationsunderlaget har redan börjat användas av kommuner och skolor.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara en pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef UBK, Norrköpings kommun
 
Det nya observationsunderlaget, Undervisningsskicklighet i praktiken, är prövat under 1800 lektionsobservationer. Det omfattar 10 dimensioner av undervisning som svensk och internationell forskning visat leder till lärande. För varje dimension finns det iakttagbara läraraktiviteter konkret beskrivna på fyra nivåer utan några bedömningsord (typ … i ganska hög grad, … i mycket hög grad). 
Nu kan rektorer och lärare se, prata om och utveckla skicklig undervisning tillsammans. Underlaget är framtaget i samarbete med Skolkompaniet och Fibbla Kompetens utifrån ett systematiskt arbete som de startade 2017 och även stödjer de nya kursplanerna.
Läs mer här.
 
Läsårsstartpaket deluxe omfattar:
 1. Ett ex av boken (86 sidor) med och om observationsunderlaget till varje lärare på din skola.
 2. Möjlighet till sommarläsning av boken om skicklig undervisning i hängmattan för dina lärare innan läsårsstarten.
 3. En 1/2-dags workshop och föreläsning vid läsårsstart på plats på din skola med någon av skaparna av observationsunderlaget. Agenda: Forskningsbakgrunden, observationsunderlagets innehåll samt råd och tips kring att skapa samsyn, systematik och hur det kan användas för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum med start under det nya läsåret.

Möjligheter finns till fortsättning med utbildning och/eller handledning samt verktyg för att systematiskt utveckla skicklig undervisning i varje klassrum under de 1000-tals lektioner som genomförs varje läsår på din skola .

Pris från 17.400 kr
– inklusive rättigheterna till det nya observationsunderlaget a´ 5.900 kr
– exklusive moms, frakt, resa och eventuell logi.
Prisexemplet är för en skola med 10 lärare och inklusive boken som kostar 180 kr per lärare.
Små skolor eller hela kommuner kan boka detta tillsammans.
Då tillkommer enbart rättigheterna till underlaget från 5.900 per extra skola.

Boka idag för några datum är redan upptagna. 
Skicka ett mail med önskemål om datum till info@bravolesson.se 

Vårhälsningar!
från Team BRAVOLesson

Detta är ett samarbete mellan BRAVOLesson och Skolkompaniet/Urban Hansson samt Fibbla Kompetens/Bernt Friberg.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Lärares undervisningsskicklighet beskriven på fyra nivåer

INBJUDAN TILL PRESSVISNING DEN 10 FEBRUARI, 2022

Nu kan lärare och skolledare se, diskutera samt tillsammans utveckla kvaliteterna som bygger skicklig undervisning som leder till lärande.
BRAVOLesson lanserar Sveriges första observationsunderlag som med exempel på konkreta iakttagbara läraraktiviteter beskriver fyra olika nivåer av lärarskicklighet. Ett mycket kraftfullt och långsiktigt läromedel för både lärare och elever.
Underlaget heter Undervisningsskicklighet i praktiken och är skapat samt utvecklat av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens. Det bygger på deras mer än 1800 genomförda lektionsbesök samt därpå följande samtal med varje lärare. Det bygger även på svensk och internationell forskning, inklusive den forskning som gjorts kring vad elever förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära.

Alla som arbetar med utbildning i hela världen är överens om en sak: Det är undervisningen som har starkast påverkan på elevernas lärande. Det genomförs 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår. Varje lektion räknas och det sitter i detaljerna. De lärare som skapar mest lärande skapar 1,5 års lärande per läsår. De som skapar minst bara 0,5.

Fler och fler börjar fokusera på undervisningens kvalitet. Nyligen lade Skolverket ut material på sin hemsida om hur man kan utveckla undervisningen. Detta är en del av en förändring som har börjat på detta område under de senaste åren. Att utvärdera hur undervisningen verkligen genomförs, att titta på den för att se vad den leder till, har annars visat sig vara något som skolor och kommuner inte följer upp när de genomför sitt kvalitetsarbete. Detta har flera olika undersökningar visat under de senaste åren.

I Sverige har det tidigare enbart funnits ett observationsunderlag på vetenskaplig grund som alla har haft tillgång till. Det från Skolinspektionen som nu är borttaget från deras hemsida.

– Det nya observationsunderlaget gör att skolchefer och rektorer kan bli game changers genom fokus på frågan ”Pågår det lärande här just nu?” Inom skolans kvalitetsarbete kan skolledare genomföra både förändringar och förbättringar. Men att organisera systematiskt fokus på evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum – och sedan jämföra med elevresultaten över tid – blir ett paradigmskifte för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje, säger Mats Rosenkvist, grundare, BRAVOLesson.

Norrköpings kommuns Forsknings och utvecklingsavdelning och deras utvecklingslärare är först med att välja det nya observationsunderlaget. De kommer att använda det för utveckla undervisning tillsammans med lärare på olika skolor i kommunen.

En kort beskrivning av observationsunderlagets innehåll och struktur med exempel.

Läs mer om observationsunderlaget.

Pressvisning via Zoom den 10 februari. Anmälan till info@bravolesson.se

—————————–

För ytterligare information se bilagor eller kontakta:
Bernt Friberg, Fibbla Kompetens. Telefon: 0705-506654, fibblakompetens@outlook.com
Urban Hansson, Skolkompaniet. Telefon: 0703-901231, urban.hansson@skolkompaniet.se
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, mats@bravolesson.se , 0709-57 47 80

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hur lyfte London undervisningen och sina skolor från Englands sämsta till de bäst presterande?

Frukostwebbinarium 11/1 kl. 07.30 – 08.15
Passa på! Ett mycket uppskattat webbinarium som nu går i repris, kostnadsfritt.

Under ett kort webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England. 

Delta och fundera över hur Londons “tänk” och logik kan stötta er verksamhet och svensk skola.

Presenteras på svenska med input direkt från hjärnorna bakom Londons turn-around:
Professor Sir Georgs Berwick
OLEVI INTERNATIONAL

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 11/1 – KLICKA HÄR

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 11/1 mellan 07.30 – 08.15. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

Välkommen hälsar
Mats Rosenkvist
BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

75 miljoner lektioner kvar till sommarlovet (video)

Vilken möjlighet! Så många av de totalt 100 miljoner lektionerna återstår på Sveriges grund- och gymnasieskolor efter höstlovet. Tänk om alla de lektionerna kan leda till X procent mer lärande för eleverna genom systematiskt fokus på att utveckla undervisningens kvalitet. 

Det är så vi tänker.
Vi brinner för elevernas lärande.
Häng med! (titta på vår video)

Kontakta oss för ett gratis 30-minuters webbmöte så visar vi hur ni kan tänka och göra systematiskt med BRAVOLesson – app-webb-video – som stöd för lektionsbesök, kollegialt lärande, reflektion och utveckling.

PS. Räkna ut hur många lektioner som återstår på din skola eller i din kommun med det vi kallar Lektionräknaren

God fortsättning på läsåret!
Mats Rosenkvist
BRAVOLesson – bättre och bättre undervisning i varje klassrum

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Smakprov (video) – nyttan du får av våra 8 lunchwebbinarier

Efter del 1 av 8
Likvärdigt ledarskap i klassrummen

30-minuters lunchwebbinarier

Se videon nedan. Som deltagare kan du lyssna och ställa frågor. Efter varje lunch får du dessutom ett mail (se nedan) med video, input och material att använda internt på din skola.

Medarrangörer: Lärarnas Riksförbund och Friskolornas Riksförbund

Gå in och anmäla dig till alla lunchwebbinarierna på
https://www.bravolesson.se/ledarskapet/
Pris: 800 kr exkl. moms.
Alla intäkter går oavkortat till BRIS.

————————–

Nästa lunchwebbinarium med John Steinberg den 28/10 – markera i din kalender
John Steinbergs tema: Lärarens kroppsspråk – vägen till förtroende
Vi ses 12.00-12.30. Väl mött då!

————————–

Ex på mail till alla anmälda deltagare efter varje lunchwebbinarium

Hej!

Under läsårets första lunchwebbinarium visade Johan Alm hur han utmanar svensk skola till tydligare kommunikation. Hans budskap är att sluta med alla otydliga ord och uttryck som han kallar för “amöbor”. Istället måste vi uttrycka oss med iakttagbara handlingar som gör att vi alla kan se, förstå och ha samtal som för undervisning och lärande framåt på riktigt. Detta är en förutsättning för att nå likvärdigt ledarskap i klassrummen.

Johan har i sina tidigare böcker visat på hur man gör detta i kommunaktionen med eleverna för att möjliggöra deras lärande. Under webbinariet satta Johan samma fokus på kommunikationen kring att utveckla ledarskapet och undervisningens kvalitet. Johan har börjat skriva på en kommande bok på detta tema.

Länk till videon med Johan Alm från lunchwebbinariet

Länk till Johans bilder – alla anmälda deltagare fick även Johans bilder

Med vänlig hälsning!
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

144.000 lektioner i fokus på Åmåls skolor

Nu startar en 2-årig satsning på undervisningens kvalitet på alla grundskolor i Åmål. Kent Jönsson, som är verksamhetschef för grundskolan, har tillsammans med rektorerna tagit fram en plan som kommer att fokusera på tre konkreta dimensioner av god undervisning. Med hjälp av webbverktyget BRAVOLesson kommer lärare, förstelärare och rektorer tillsammans att utveckla undervisningen genom systematiska och kollegiala lektionsbesök i varje klassrum.

Varje läsår genomförs det mer än 144.000 lektioner på skolorna i Åmål. Planen som är framtagen har som övergripande mål att elevernas kunskapsresultat ska förbättras. Den beskriver den forskning som visar att det är avgörande att inte fokusera på eleverna utan att fokusera på undervisningens kvalitet för eleverna. De tre områden som finns med i Åmåls plan är: studiero, anpassning av undervisningen till eleverna i gruppen samt genomtänkta lektionsstarter och lektionslut.

– Vi vill med reflektion kring lektionsobservationerna och öppna samtal, mellan rektor och lärare samt mellan lärare, påverka alla lärares undervisning till ett större lärande hos eleverna, säger Kent Jönsson, verksamhetschef för grundskolan i Åmål.

– Åmål är den senaste av flera skolkommuner som först deltagit i våra webbinarier och sedan väljer BRAVOLesson som stöd för att fokusera på undervisningen på ett helt annat sätt än vad svensk skolkultur normalt leder till. Undervisningen är givetvis kärnan i skolans kvalitetsarbete och vi är glada för att fler och fler inom alla skolformer, precis som vi, tror på tanken om att undervisningen systematiskt kan bli bättre och bättre, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

———————

Läs Åmåls plan för bättre och bättre undervisning

———————

För mer information kontakta
Kent Jönsson, verksamhetschef grundskola, Åmåls kommun
Telefon: 0532-17278 och epost: kent.jonsson@amal.se
eller
Mats Rosenkvist, skapare av BRAVOLesson
Telefon: 0709-574780 och epost: mats@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så formulerar rektor läsårets viktigaste fråga

Nu har ett nytt läsår startat och med det 1000-tals lektioner på varje skola. Innan skolavslutningen i juni nästa år kommer det att ha genomförts totalt mer än 100 miljoner lektioner på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Det innebär en fantastisk mängd med möjligheter eftersom alla är överens om att det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande.
Tidigare år har vi i augusti pekat på läsårets och varje lektions viktigaste fråga: Pågår det lärande här just nu? Nu har vi slipat på den formuleringen tillsammans med våra kunder och partners samt delvis värderat om den. Blir du intresserad? Du hittar den nedan…

Om man som rektor vill organisera arbetet med att systematiskt fokusera på att utveckla undervisningens kvalitet tillsammans med lärarna på skolan så är det viktigt att:

 • använda observationsunderlag för lektionsbesök för att reflektionerna under de efterföljande didaktiska samtalen bland annat ska handla om evidensbaserat viktiga dimensioner av god undervisning. Kort sagt, för att samtalen systematiskt ska handla om det som är viktigt.
 • använda frågor i underlaget/underlagen som under samtalen verkligen systematiskt leder till reflektioner som för undervisningen framåt

En av några få sådana frågor hänger givetvis ihop med nämnd fråga ovan – “Pågår det…?”. Den lyder nu så här för systematiska samtal med och mellan lärare efter varje lektionsbesök:

Vilket lärande ledde lektionen till för eleverna – utifrån din planering?

eller

Lärde sig eleverna det du ville att de skulle lära sig, utifrån målformuleringen i din planering?

Läs gärna vår nästa blogg. Då kommer vi att lyfta frågan som är lika viktig eller kanske ännu viktigare – som en förutsättning för likvärdighet – varje läsår och varje lektion.

Boka gärna en 30-minuters webbdemo så visar vi hur BRAVOLesson och systematik kan leda till bättre och bättre undervisning i varje klassrum.


God fortsättning på det nya läsåret!

hälsar vi på BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nytt läsår och fler kommuner sätter fokus på undervisningens kvalitet i varje klassrum

PRESSMEDDELANDE –

Fler och fler skolor och kommuner sätter systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Något som sannolikt aldrig har varit viktigare än efter tre terminer med pandemi och en lärandeskuld.
När det nya läsåret startar systematiserar flera nya kunder inom alla skolformer sitt fokus och interna arbete tillsammans med lärarna i verktyget BRAVOLesson. Arbete på vetenskaplig grund kring frågor som: hur genomförs undervisningen, vad leder den till, hur kan den utvecklas och leder vårt fokus till att undervisningen utvecklas?

Kommuner och skolor som exempelvis Norrköping, Oxelösund och Åmål samt Thorén Business School i Malmö, Grimslövs Folkhögskola och Olympicaförskolorna har på senare tid bestämt sig för BRAVOLesson på olika nivåer. Dessutom har Ludvika kommun nu avslutat en upphandling och förnyat sitt avtal från 2018. De ska fortsätta att utveckla sitt arbete med fokus på undervisningen och för det ett konto i BRAVOLesson för alla rektorer och lärare.

– Olika undersökningar under de senaste tio åren har visat att den svenska skolans kultur generellt inte omfattar att man tittar på och utvärderar undervisningens kvalitet. Vi märker att detta håller på att ändras. Det är helt logiskt eftersom alla i hela världens skolsamfund och forskningen är överens om att det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Sedan starten med BRAVOLesson 2017 växer intresset och antalet kunder för varje läsår. Under våren har även nästan 20 skolor på Island valt vårt verktyg, berättar Mats Rosenkvist som har skapat BRAVOLesson.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Undervisningsskicklighet. 1600 lektionsobservationer är bas för ny meriteringstjänst för skolor

Skolkompaniet och BRAVOLesson erbjuder nu i samarbete en ny tjänst för rektorer som vill öka lärarnas arbetsglädje och elevernas måluppfyllelse samtidigt som man minskar stress och oro på skolan – det mest effektiva verktyget för det är att öka kvaliteten i undervisningen. 

“…Jag har inte känt mig kritiserad, utan snarare uppmärksammad på detaljer och andra perspektiv. Det har hjälpt mig att stanna upp och tänka om kring saker som kanske blivit gjorda av vana eller utan så mycket eftertanke…” Läs en lärares reflektioner och kommentarer efter coachning av Skolkompaniet


Tjänsten erbjuds på olika nivåer. På två nivåer omfattar tjänsten att Skolkompaniet gör lektionsobservationer med stöd av ett forskningsbaserat underlag i verktyget BRAVOLesson och coachar utifrån det alla lärarna på skolan individuellt. Rektor får en övergripande rapport om skolans styrkor och utvecklingsområden avseende undervisningens kvalitet. Den kompletta versionen av tjänsten omfattar handledning av skolledningen och en meritering av skolan. Meriteringen är ett kvitto på att man byggt beprövad erfarenhet och organiserat arbetet för att utveckla undervisningen över tid.


Bakgrund
Skolkompaniet har på ett stort antal skolor genomfört handledning av lärare i direkt koppling till klassrumsbesök. Under de senaste åren har konceptet utvecklats till att förutom individuell handledning också omfatta sammanställning av hur undervisningen bedrivs på den specifika skolan. Sammanställningen har redovisats på workshops för ledning och personal. Genom att alla pedagoger får besök och att lektionerna granskas i tio specifika fokusområden får skolan och alla pedagoger en bra grund för sitt fortsatta utvecklingsarbete. De positiva effekterna på de skolor som använt konceptet har varit anmärkningsvärt stora och många pedagoger har uttryckt ”den bästa kompetensutveckling vi varit med om”.

Under 2020 och 2021 har Skolkompaniet, Fibbla Kompetens och BRAVOLesson i ett samarbete utvecklat konceptet ytterligare. Kopplingen till känd och aktuell forskning har dokumenterats och inom fokusområdena har bedömningsnivåer och iakttagbara läraraktiviteter/kriterier förtydligats.

Syfte
Skolan skall efter genomförd handledning ha underlag för och/eller ha kompetens att kunna fortsätta att driva skolans viktiga långsiktiga utvecklingsarbete för att förbättra undervisningens kvalitet (iakttagbara läraraktiviteter) och öka elevernas måluppfyllelse.

Handledningen bygger på känd och aktuell forskning om framgångsrika skolor och framgångsrik undervisning.

Handledning erbjuds i tre olika nivåer

Nivå 1 Lektionsbesök och analys av samtliga lärares undervisning på din skola
Nivå 2 Utbildning och handledning av nyckelpersoner på din skola – och meritering
Nivå 3 En kombination av 1 och 2 ovan – och meritering

Väljer man nivå 2 eller 3 (se ovan) ska rektor och nyckelpersoner på skolan under processen starta utvecklingen av beprövad erfarenhet på den egna skolan.

Meritering
Meriteringen är ett bevis på att skolledningen byggt kompetens och organiserat en process för att strukturerat och långsiktigt leda utvecklingen av lärprocesserna och ledarskapet i klassrummen för ökad måluppfyllelse. För att kunna meriteras skall skolans ledning ha visat att de kan planera, organisera, leda och genomföra ett strukturerat och forskningsbaserat utvecklingsarbete genom klassrumsobservationer samt kollegialt lärande. Nyckelpersoner på skolan skall ha visat att de i ett kollegialt lärande har byggt beprövad erfarenhet. Dessutom ska statistik visa att iakttagbara läraraktiviteter har utvecklats kring viktiga dimensioner av god undervisning på vetenskaplig grund.

 

För mer information kontakta:
Urban Hansson, Skolkompaniet. Telefon: 0703-901231, urban.hansson@skolkompaniet.se
Bernt Friberg, Skolkompaniet. Telefon: 0705-506654, fibblakompetens@outlook.com
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson. Telefon: 0709-574780, info@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

VFU-processen – systematiskt och smidigt (video)

BRAVOLesson har hittills använts inom alla skolformer för att utveckla undervisningens kvalitet. Den här videon visar hur BRAVOLesson nu även kan stötta processen för lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kursledare med sina app-, webb- och videofunktioner.

 Det innebär möjligheter till att göra VFU-arbetet än mer systematiskt och effektfullt. Det stimulerar till gemensamma reflektioner och återkoppling på individuell nivå. BRAVOLesson ger också övergripande insikter och statistik över vilka styrkor och utvecklingsområden som studenter, VFU-handledare och VFU-kursledare behöver fokusera på – vad VFU-arbetet leder till. 

VIDEO OM BRAVOLESSON SOM STÖD FÖR VFU-PROCESSEN

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION ELLER MÖTE – KONTAKTA OSS PÅ BRAVOLESSON

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hej förskolechef! Frukostwebbinarium om din roll den 29/6 och den 11/8

I det här 45-minuters frukostwebbinariet går vi igenom hur du som skolchef nästa läsår kan leda förskolornas arbete med fokus på undervisningens kvalitet. Du och rektorerna kan då tillsammans och systematiskt följa hur undervisningen och förskolans måluppfyllelse utvecklas.

Tema
Utvecklingsbesök och kollegialt lärande som utvecklar förskolans undervisning – systematiskt!

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef utifrån förskolans läroplan kan:

 • Systematisera ert fokus på undervisningens kvalitet
 • Stärka känslan kring professionalism i organisationen
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen
 • Göra det möjligt för rektorerna att över tid säkerställa undervisningens genomförande utifrån läroplanen
 • Leda rektorernas utvecklingsbesök (jämför verksamhetsbesök)
 • Organisera det kollegiala lärandet tillsammans med rektorer och personal
 • Få statistik över måluppfyllelsen – se styrkor och utvecklingsområden per skolenhet och avdelning eller hela kommunen – för att utveckla undervisningen konkret och systematiskt

Vi kommer att dela med oss av:

 • Observationsunderlag som gestaltar läroplanens innehåll
 • Planering för att leda arbetet 

”Med BRAVOLesson kommer jag att få stöd för att säkerställa att undervisningen håller den höga kvalitet som jag vill ha på förskolorna.”

Isabella Herrström, Skolchef, Olympicaförskolan

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 29/6 – KLICKA HÄR

eller

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 11/8 – KLICKA HÄR

På morgonen när du är pigg och innan andra möten startar.
Webbinarierna hålls vid två tillfällen mellan 07.30 – 08.15
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hej rektor! Frukostwebbinarium om din roll den 22/6

I det här 1-timmes webbinariet går vi igenom hur du som rektor inför nästa läsår kan organisera lärarnas arbete med fokus på undervisningens kvalitet. Du och lärarna kan då tillsammans följa hur undervisningen och lärarnas skicklighet utvecklas på din skola på vetenskaplig grund – systematiskt.

 Att utveckla undervisningens kvalitet är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete. Olika undersökningar har genom åren visat att det är det som är minst systematiskt – att titta på hur undervisningen verkligen genomförs och vad den leder till är inte en del av kvalitetsarbetet i många kommuner och på många skolor. Det här webbinariet handlar därmed om det som sannolikt är skolans mest outnyttjade möjlighet.

Tema
Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare som för undervisningen framåt – systematiskt!

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som rektor kan:

 • Flytta fokus från eleverna till undervisningen för eleverna
 • Ge lärarna budskapet: vi ska bli bättre och bättre – tillsammans och systematiskt!
 • Skapa tillit och förtroende – en organisation där klassrumsdörrarna är öppna
 • Vara tydlig gentemot lärarna om ditt ansvar för undervisningens kvalitet
 • Rusta dig själv för din roll
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Organisera arbetet – skriva en plan för bättre och bättre undervisning: Mål, Vem, Vad, När, Hur ofta…
 • Få statistik för skolutveckling – se styrkor och utvecklingsområden på din skola för att utveckla undervisningen – konkret och systematiskt

Vi kommer att dela med oss av:

 • Exempel från verkligheten – andra kommuner och skolor samt deras planer
 • Observationsunderlagets anatomi – grunderna för rektorer och för formativ feedback till lärare på vetenskaplig grund

 

“Med BRAVOLesson blir vårt arbete både levande och tydligt. Dessutom samlas allt på ett och samma ställe vilket är en fördel för mig och alla på skolan.”

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

 ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 22/6 – KLICKA HÄR

 På morgonen när du är pigg och innan andra möten startar.
Webbinariet hålls den 22/6 mellan 07.30 – 08.30
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Fullbokat. Nytt extra datum 21/6. Frukostwebbinarium om din roll.

I det här 45-minuters frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef kan leda rektorernas arbete med fokus på undervisningens kvalitet – hur du kan följa upp hur undervisningen och lärarnas skicklighet för lärande utvecklas på varje skola. Fokus på iakttagbara läraraktiviteter på vetenskaplig grund.

Att utveckla undervisningens kvalitet är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete. Olika undersökningar har genom åren visat att det dock är det som är minst systematiskt – att titta på hur undervisningen verkligen genomförs och vad den leder till för att utveckla den är inte en del av kvalitetsarbetet i många kommuner och på många skolor. Det här webbinariet handlar därmed om det som sannolikt är skolans mest outnyttjade möjlighet.

Tema
Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare som för undervisning och lärande framåt – systematiskt!

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna
 • Leda rektorerna för att organisera och genomföra arbetet på sina skolor
 • Rusta rektorerna för fokus på avgörande iakttagbara läraraktiviteter
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Lägga till detta område som en del i era kvalitetsdialoger/-rapporter på skol- och kommunnivå
 • Dela statistik som visar styrkor och utvecklingsområden för att utveckla undervisningen – konkret och systematiskt – på varje skola och för hela kommunen/organisationen – data för skolutveckling
 • Säkerställa att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

“Vi vill att alla lektioner ska vara värdefulla och tar därför med BRAVOLesson ännu ett steg i vårt arbete med utveckling av metoder för lärande och skickligheten i vår undervisning.

Per Angemo, skolchef i Tierps kommun

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 21/6 – KLICKA HÄR

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 21/6 mellan 07.30 – 08.15
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90