Kompetensutveckling för rektorer som leder till mer lärande för eleverna

Vad GÖR en skicklig lärare?

En mycket konkret utbildning som gör det möjligt för rektorer att känna sig trygga och säkra kring den mest centrala delen i uppdraget som pedagogisk ledare: ansvaret att över tid utveckla och säkerställa likvärdig undervisning av hög kvalitet i varje klassrum för ökad måluppfyllelse.

Målgrupp:
Skolchefer som vill rusta rektorerna eller rektorer som vill rusta sig själva tillsammans med nyckelpersoner på skolan för att kunna:

 • se evidensbaserad skicklig undervisning när den händer i klassrummet
 • fokusera på att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet för lärande tillsammans med lärarna

Ur innehållet:

 • Vad GÖR en skicklig lärare? Iakttagbara läraraktiviteter baserade på forskning och 1800 lektionsobservationer.
 • Hur ser ni på lektionsobservationer som förbättringsteori? Vad säger forskningen?
 • Vad GÖR en skicklig skolledare som främjar undervisning och lärande? Vad säger forskningen?
 • Vad förväntar sig eleverna av sina lärares undervisning? Vad säger forskningen?
 • Hur genomför man systematiska lektionsobservationer och didaktiska, formativa och reflekterande samtal? Våra erfarenheter.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer: att börja bli förtrogna med den praktiknära forskning kring allmändidaktik som över tid visat vilka dimensioner i lärarnas undervisning som verkligen leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Det är samtidigt en introduktion till observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken med iakttagbara läraraktiviteter baserade på 1800 lektionsobservationer. Det beskriver konkret hur en skicklig lärare leder undervisningen i klassrummet.

Omfattning: Halv- eller heldag på plats hos er i kommunen eller på skolan.

Pris från: 13.800 kr exkl. moms resa och logi för en halvdag

Utbildningen genomförs: i samarbete med vår partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer med därpå följande didaktiska samtal med varje lärare. Arbete som ligger till grund för observationsunderlaget.

Boka via: info@bravolesson.se

Läs mer här om våra utbildningar

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 20 deltagande skolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”
“Mycket bra och användbart innehåll.”
“Mycket bra och konkret”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,75 av 4 möjliga.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Var tredje lärare låter eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen

Samarbetslärande är en enorm möjlighet för den svenska skolan!

Enbart 1 av 20 lärare hade medvetet utbildat eleverna till att arbeta tillsammans.
1 av 3 lärare lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen, vilket är ett stort problem speciellt för de elever som behöver stöd för både motivation och lärande. Läs mer nedan.

Ett av de mest beforskade områdena under de senaste två decennierna är forskning kring vilken kraft för lärande som uppstår när elever får lära tillsammans. Det är därför som samarbetslärande också är en mycket tydlig del av skolans uppdrag enligt läroplanen.
I det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken finns iakttagbara läraraktiviteter i en lärandematris med fyra utvecklingssteg som gör att rektorer och lärare tillsammans kan se, prata om och utveckla samarbetslärande i varje klassrum. Dessutom finns forskningsbakgrunden och texterna från läroplanerna samlat som en del av underlaget. En stor fördel för lärarnas kollegiala och kollektiva lärande.

Motsvarande lärandematriser med iakttagbara läraraktiviteter finns också i underlaget för nio andra dimensioner av undervisning som leder till lärande.

1800 lektionsobservationer och påföljande didaktiska samtal med varje lärare utgör basen för det nya observationsunderlaget. Observationerna är genomförda på svenska skolor och har bland annat visat hur lärare gör kring att skapa möjligheter för elever att lära tillsammans.

I en del av de data som samlats runt de 1800 observationerna har lärares sätt att hantera samarbetslärande jämförts mellan lärare i åk F-6 jämfört med (åk 7-9). Totalt 360 lektionsobservationer*** ingick i jämförelsen:

 • 5 % (4 %) av lärarna hade utbildat eleverna i hur de skulle arbeta tillsammans
 • 34 % (30 %) av lärarna lät eleverna arbeta tillsammans utan att ha lärt dem hur de skulle samarbeta
 • 25 % (34 %) av lärarna hade lektion där eleverna på något sätt råkade arbeta ihop under kortare moment ofta vid start eller slut
 • 36 % (32 %) av lärarna lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen

Det var således en något lägre andel av lärarna som medvetet styrde eleverna till att arbeta tillsammans i åk 7-9 än i de tidigare årskurserna.
*** Genomförda av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens på 16 skolor (varav 7 st 7-9 skolor) mellan 2017 och 2021.

Intresserad av hur man kan se, prata om och utveckla detta?
Läs mer och beställ observationsunderlaget här.

Från en av 100 skolor som redan valt Undervisningsskicklighet i praktiken
Som ett resultat av att lärarna har läst boken har vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, bitr. rektor, Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på två rektorer som tänker systematiskt – webbinarium 2

Möt rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det andra frukostwebbinariet där du får träffa och kan ställa frågor till intressanta rektorer.
Den 9 februari kl. 07.30 – 08.30

På Beringskolan i Örkelljunga har rektorerna Rolf Isaksson och Jenny Alfredsson haft fokus på att utveckla undervisningen systematiskt tillsammans med lärarna vecka efter vecka sedan HT 2019… även under pandemin. Det har skapat en kultur på skolan där det är mycket större förtroende mellan lärare och skolledning än tidigare.

I webbinariet kommer Jenny och Rolf att berätta om hur de genomför sitt uppdrag som pedagogiska ledare och bland annat att om följande – se nedan. Göran Knutsson, förstelärare och Tove Antonsson, lärare på Beringskolan kommer också att delta under webbinariet.

 • deras plan
 • hur de besöker lärare och hur lärare besöker varandra
 • hur de genomför sina didaktiska samtal
 • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje lärare
 • hur de med BRAVOLesson kan analysera och se att undervisningens kvalitet har utvecklats
 • varför de använder observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken
 • hur arbetet påverkat kulturen på skolan

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till alla fyra under och efter deras genomgång.
Efteråt får du bilder från genomgången och annat värdefullt material från BRAVOLesson.
Webbinariet leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen!
hälsar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektors superkonkreta plan till och med juni 2023

God fortsättning på läsåret!

Vi har tagit fram den här superkonkreta planen för VT2023 – för rektorer som vill ha stöd för att systematiskt börja utveckla evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum tillsammans med lärarna.

Vi hjälper dig att komma igång med planen och med BRAVOLesson samt det konkreta observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken – stöd för lärare att omsätta vetenskaplig grund till praktik i klassrummet.

Pris från
: 9.850 kr för år 1 ***
Därefter från 3.950 kr per läsår.

*** Gäller beroende på val av licens och storlek på skola samt för beställning under januari för nu bjuder vi på introduktionsutbildningen för skolledningen via webben (värde: 2.450 kr). Alla priser exkl. moms.

Vår beställningsblankett hittar du här.

 

Må utvecklingsglädjen vara med er under hela 2023!
hälsar Team BRAVOLesson

 

Nya kunder i Avesta, Nora, Stockholm och Uppsala
Under de senaste veckorna har fler rektorer bestämt sig för att sätta systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Top 12 utveckla-undervisningen-tips från 2022

Under 2022 fortsatte den trend som blir tydligare för varje läsår i svensk skola – fler rektorer och kommuner börjar sitt arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet i varje klassrum.

Vi har så här vid årets början samlat våra och våra partners starkaste bidrag från 2022 för sådant fokus i en Top 12 lista.
Den innehåller båda sådant som är gratis att använda, sådant som går att boka/beställa och annat viktigt ”tänk” att ha med sig.
Allt kretsar kring den bas vi har inom BRAVOLesson – att utgå ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för elevernas lärande.

Listan innebär ingen intern rangordning men det som omnämnts som ”…a significant innovation for Swedish education.” * finns överst i listan.

Var så god – håll tillgodo!

God fortsättning
och må utvecklingsglädjen vara med er alla under 2023!

Team BRAVOLesson

* Prof. Sir George Berwick, England

—————————-

TOP 12 UTVECKLA-UNDERVISNINGEN-TIPS FRÅN 2022

Sveriges nya observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken

8 korta gratis video om ledarskapet i klassrummet – med forskare och experter

7 råd till skolchefer – så leder ni rektorernas fokus på likvärdig undervisning i varje klassrum

Tidskalkylatorn – Hur mycket/lite tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

8 råd till rektorer – Så organiserar rektor lärarnas fokus på undervisningens kvalitet

Debatt: Behöriga lärare är fel ambitionsnivå

Skolans kvalitetsdialoger 2.0 – med statistik från “sanningens ögonblick”

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

För rektorer – ny kompetensutveckling: Vad GÖR en skicklig lärare?

En superkonkret plan för systematiskt fokus till och med juni 2023

Det skolchefer och rektorer behöver för systematiskt fokus

Systematik och en känsla – tillsammans!

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En jul som känns så där helt fri från evidens

Vi önskar dig en jul som känns
så där helt fri från evidens.

Låt den glänsa och glimma!
Släpp fokus på varje lektionstimma!

Ta fram din bok om ljusstöpningsteknik,
och glöm för en stund
det där om systematik.

Vila, sköt om dig själv och de dina,
må krafterna under nästa termin inte sina.


God Jul och Gott Nytt År!
önskar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolchefer och rektorer – så lyfte London sina skolor till att bli de bäst presterande

Frukostwebbinarium 11/1 kl. 07.30 – 08.30

Passa på! Ett mycket uppskattat webbinarium som går i repris för tredje gången, kostnadsfritt.
Den här gången visar vi även att förutsättningarna nu är på plats för att genomföra motsvarande i svenska kommuner/skolorganisationer.

Under ett kort webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England. De hade fokus på evidensbaserad undervisning i varje klassrum.
Londons skolor når fortfarande på 2020-talet hög måluppfyllelse jämfört med övriga delar av England. Londons skolor presterar också på en nivå som är ovanlig för storstäder och för huvudstäder i en internationell jämförelse.

Presenteras på svenska med input direkt från en av hjärnorna bakom Londons turn-around, professor Sir Georgs Berwick, samt våra partners Skoldialogen/Fibbla Kompetens.

INNEHÅLL
– Londons strategi och taktik – i detalj
– Nu är förutsättningarna på plats för att “göra en London” även i din kommun
– 3-årigt projekt i 3 kommuner planeras nu tillsammans med Linköpings Universitet

Anmäl dig till frukostwebbinariet genom att skicka ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen! hälsar
Mats Rosenkvist
BRAVOLesson

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 11/1 mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

3-årigt projekt. Hur påverkas elevernas kunskapsutveckling när alla lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?

Under tre år kommer lärare, skolledare och nyckelpersoner i tre kommuner att fokusera på evidensbaserad skicklig undervisning i alla klassrum. Med andra ord undervisning som forskning över tid har visat leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.
Inom ramen för projektet ”Undervisningsskicklighet i praktiken” (USiP) kommer alla lärare att få stöd genom strukturerade lektionsbesök med efterföljande didaktiska samtal.
Projektet som nu planeras är ett samarbete mellan BRAVOLesson, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens, Prof. Sir George Berwick, England samt Linköpings Universitet.
Utvecklingen av undervisningens kvalitet, elevernas kunskapsutveckling, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje/-belastning kommer att följas upp innan, under och efter projektet genom en effektmätning som följs av Linköpings Universitet.

Tre mindre kommuner eller organisationer med vardera cirka 100 lärare kommer att ingå i urvalet. Det kommer att vara kommuner som under flera år har haft utmaningar kring sviktande måluppfyllelse mätt med gymnasiebehörighet och meritvärden. De variabler som kommer att följas upp innan, under och efter projektet är elevernas kunskapsutveckling, undervisningens kvalitet, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje och arbetsbelastning. Rektorer och nyckelpersoner kommer att utbildas och handledas för att utveckla undervisningen tillsammans med lärarna. Skolkompaniet/Fibbla kompetens med lång erfarenhet av lektionsobservationer och skolutveckling kommer att ansvara för handledningen.

– Elever, lärare och skol-Sverige har, kanske utan att de själva visste om det, längtat efter ett projekt som detta. Ett projekt som fokuserar på konkreta och relevanta aspekter av betydelse för dem som leder undervisning och de som följer densamma, eleverna. Ett ambitiöst försök att målmedvetet, uthålligt och långsiktigt påverka och bidra till systematiskt förbättringsarbete i skolan, säger Marcus Samuelsson, Biträdande professor i pedagogik vid Linköpings Universitet som kommer att följa projektet från planering till slutrapport.

– I am pleased to support this project as it will add to our knowledge of how schools can improve by maximising the quality of their pedagogy. This will not only benefit students in Sweden but this new knowledge will be shared across the globe. An interesting dimension of the project is the use of the new evidence based observation form which has emerged from pioneering work by Skolkompaniet/Fibbla Kompetens/BRAVOLesson. I see this as a significant innovation for Swedish education, säger Prof. Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around på 2000-talet och rådgivare i liknande projekt i andra länder. Professor Berwick är rådgivare inför och under projektet.

Intresserade skolchefer är välkomna att höra av sig till Mats Rosenkvist på BRAVOLesson som är initiativtagare till projektet.

Det genomförs 100 miljoner lektioner på Sveriges skolor varje läsår. Per lärare blir det mer än 700 lektioner. Alla är överens om det som forskning visat: det är hur lärarna leder undervisningen som avgör skolans kvalitet och resultat. Undervisningen är den enskilt viktigaste faktor, som skolan kan påverka, som har störst effekt på elevernas lärande. Vi vet från både internationell forskning och från Skolforskningsinstitutet att det krävs observationer, analys och reflektion för att utveckla undervisning.

En viktig faktor som förbättrar arbetet med att se, prata om och utveckla evidensbaserat skicklig undervisning är det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken. Det baseras på mer än 1800 genomförda lektionsobservationer på svenska skolor sedan 2017. Observationsunderlaget innehåller iakttagbara läraraktiviteter som beskriver exempel på vad lärare konkret gör i klassrummet som leder till lärande. Det är indelat i 10 dimensioner av undervisning som forskning gång efter gång har visat leder till ökat lärande. Detta observationsunderlag kommer att vara en gemensam grund i projektet för att utveckla och utvärdera undervisningen.

————————————–

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-574780 eller mats@bravolesson.se
Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet, 013-28 10 52 eller marcus.samuelsson@liu.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Läs om rektorerna som gav “Skicklig undervisning” till alla lärarna – för att utveckla den tillsammans

På Tiundaskolan i Uppsala bestämde man sig i slutet av vårterminen för att satsa på det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken för att tillsammans med lärarna utveckla undervisningen.
Rektorerna har efter sommarlovet startat ett helt transparent arbete med att besöka alla lärarnas klassrum. D
e har i förväg gett alla lärarna vars ett ex av boken Skicklig undervisning med observationsunderlaget. Det beslutet är ingenting som rektor Jenny Westergren och biträdande rektor Maria Franzén ångrar.
 

Som ett resultat av det har lärare läst boken och vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen, berättar Maria.

Att utveckling startar hos individen själv är ett starkt komplement till de lektionsobservationer och didaktiska samtal som Maria tillsammans med rektor Jenny Westergren kommer att ha haft med alla lärare under höstterminen.

 

Vi två håller på att växa in i detaljerna i observationsunderlaget. Vi har börjat med underlagets del 1 om Lärandeprocesser. Att boken är så tydlig bidrar till att våra didaktiska samtal blir jättebra, säger Maria.

För att kunna arbeta systematiskt och ha allt samlat på ett och samma ställe har de också valt verktyget BRAVOLesson. Där samlas nu alla observationsunderlag och anteckningar från de didaktiska samtalen i varje lärares portfolio. I slutet av terminen kommer Maria och Jenny att kunna visa och med lärarna diskutera diagram som visar styrkor och utvecklingsområden i undervisningen i hela kollegiet.

Gör som Tiundaskolan med flera.
Ge ett ex av boken Skicklig undervisning till varje lärare på din skola som julklapp eller nyårsgåva.
Boken kostar 180 kr/st + rättigheterna.

Vid beställning före den 31 december så ingår en 30-minuters webbintroduktion för alla era lärare om forskningsbakgrunden och innehållet med de 10 dimensionerna av evidensbaserad undervisning. Ni väljer datum och tid för introduktionen i ett Teams- eller Zoom-möte. Du som rektor får dessutom en mycket konkret plan för ert arbete med att utveckla undervisningen fram till juni 2023. Då kan du ha en första bild av kvaliteten på undervisningen på din skola – styrkor och utvecklingsområden. Boken kostar 180 kr per lärare + rättigheterna exkl. moms och frakt.

Läs mer om och beställ Undervisningsskicklighet i praktiken här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på en rektor som tänker systematiskt – webbinarium 1 av 2

Möt två rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det första av två frukostwebbinarier där du får träffa och kan ställa frågor till två intressanta rektorer.
Den 12 januari kl. 07.30 – 08.30

På Trolle Ljungby skola har Jessika Müller haft fokus på att utveckla undervisningen systematiskt tillsammans med lärarna vecka efter vecka sedan HT 2019… även under pandemin. Jessika har en plan för bättre och bättre undervisning.

I webbinariet kommer Jessika att visa hur hon genomför sitt uppdrag som pedagogisk ledare och bland att berätta om:

 • sin plan
 • hur hon besöker lärare, hur lärare besöker varandra och hur de använder video
 • hur de genomför sina didaktiska samtal och sina gemensamma veckomöten om undervisning
 • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje lärare
 • hur hon med BRAVOLesson kan analysera och se att undervisningens kvalitet har utvecklats
 • varför de använder observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till Jessika under och efter hennes inledning. Marielle Möllebro, pedagog i förskoleklass på Trolle Ljungby skola kommer också att delta för att svara på frågor.
Efteråt får du Jessikas plan och ett annat exempel från BRAVOLesson.
Webbinariet, leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

———————————-

Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Skolchefer – så leder ni rektorernas fokus på likvärdig undervisning i varje klassrum

UPPSKATTAT FRUKOSTWEBBINARIUM i REPRIS

“Jag var jätteimponerad av innehållet i webbinariet!”
“Ett riktigt värdefullt webbinarium.”

tycker två av snart 100 skolchefer som deltagit tidigare

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef tillsammans med rektorerna leder arbetet med fokus på undervisningens kvalitet. Vi visar hur du kan följa upp hur undervisningen och lärarnas skicklighet för lärande utvecklas på varje skola och för hela organisationen över tid.
Fler och fler sätter systematiskt fokus på det som forskning och alla är överens om har störst påverkan på studiero, motivation, lärande och elevernas kunskapsutveckling – lärarnas undervisning.

Tema:
För undervisningen och lärandet framåt.
Systematik, lektionsobservationer, kollegialt lärande, reflektion och feedback till lärare.

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan leda arbetet.

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för elevernas lärande
 • Rusta rektorerna så att de känner sig trygga att genomföra arbetet på sina skolor på vetenskaplig grund
 • Led tillsammans med rektorerna för att organisera deras arbete tillsammans med lärarna på varje skola
 • Tackla de 5 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Genomför kvalitetsdialoger 2.0 med data och analys av undervisningens kvalitet på skol- och kommunnivå
 • Jämför med progressionen i elevernas kunskapsutveckling över tid
 • Säkerställ att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

 

Två nya datum:
Den 11/11 och den 18/11. Klockan 07.30.

Anmälan
Välj datum och skriv till info@bravolesson.se

———————————————

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp (no-show) debiteras man med 400 kr exkl. moms.

———————————————

Bilderna nedan visar hur undervisningens kvalitet har utvecklats för alla lärarna på en skola från en termin ett läsår till samma termin nästa läsår avseende fem dimensioner av undervisningen som forskning igen och igen visat leder till lärande.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Dimension 5 av 10 i klartext. Vad GÖR en skicklig lärare?

Från abstrakt till konkret. Sedan 2017 har 1800 systematiska lektionsobservationer, med påföljande samtal med respektive lärare, gjort det möjligt att beskriva vad skickliga lärare gör i klassrummet. Det finns nu i klartext med iakttagbara läraraktiviteter i fyra utvecklingssteg för 10 dimensioner av undervisning som forskning igen och igen visat leder till studiero, motivation och lärande.

En katapult för kollegialt lärande
Det är samlat i det användarvänliga observationsunderlaget och i boken om Undervisningsskicklighet i praktiken. Det hjälper lärare och skolledare att konkret se, prata om och tillsammans utveckla god undervisning till att bli ännu bättre.

Utbildning för förankring
Fler och fler skolor och kommuner sätter just nu mer fokus på undervisningen och vad den leder till. För förankring, fördjupning och samsyn kring hur man systematiskt utvecklar undervisning utifrån evidens har vi skapat kompetensutveckling på temat Vad GÖR en skicklig lärare? Den tar upp hur man skapar känslan där lärare känner sig bekräftade och får möjlighet till reflektion kring sin egen praktik. Den här terminen har flera kommuner bokat denna för alla sina rektorer.

Ladda ner hela kapitlet för dimension 5 Användning av respons för lärande

Beställ observationsunderlaget och boken Undervisningsskicklighet i praktiken

Boka utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare?

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 11 deltagande skolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,62 av 4 möjliga.

 

Hälsningar från
Team BRAVOLesson och våra partners
Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För rektorer – ny kompetensutveckling: Vad GÖR en skicklig lärare?

Bygg förbättringskapacitet för lärandefokus

Detta är en extremt konkret utbildning. Målgruppen är skolchefer som vill rusta rektorerna, eller rektorer som vill rusta sig själva, för att kunna fokusera på att utveckla undervisningens kvalitet för lärande.
Utbildningen är en introduktion för att skapa samsyn kring förbättringsteorin som kan sägas vara en grund för skolans kompensatoriska uppdrag: lärares undervisning gör skillnad för elevernas lärande och undervisningen går systematiskt att utveckla genom observationer, reflektion samt kollegialt lärande utifrån evidens.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer att känna sig trygga och säkra kring den mest centrala delen i uppdraget som pedagogisk ledare. Det handlar om ansvaret att över tid utveckla och säkerställa likvärdig och skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum för ökad måluppfyllelse.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer:

 • att på riktigt bli förtrogna med den praktiknära forskning kring allmändidaktik som över tid visat vad som verkligen leder till lärande
 • att kunna se skicklig undervisning när den händer i klassrummet.

Det är samtidigt en introduktion till observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken med iakttagbara läraraktiviteter baserade på 1800 lektionsobservationer. Det beskriver konkret hur en skicklig lärare leder undervisningen i klassrummet kring det som forskning över tid visat leder till studiero, motivation och lärande. Det är ett underlag för att se, prata om och utveckla skicklig undervisning.

Ur innehållet i denna workshop med föreläsning:

 • Hur ser ni på lektionsobservationer som förbättringsteori? Vad säger forskningen?
 • Vad GÖR en skicklig skolledare som främjar undervisning och lärande? Vad säger forskningen?
 • Vad GÖR en skicklig lärare? Iakttagbara läraraktiviteter baserade på forskning och 1800 lektionsobservationer.
 • Vad förväntar sig eleverna av sina lärares undervisning? Vad säger forskningen?
 • Hur genomför man systematiska lektionsobservationer och didaktiska, formativa och reflekterande samtal? Våra erfarenheter.

Målgrupp: Skolchefer, rektorer och förstelärare.

Omfattning: Halv- eller heldag på plats hos er i kommunen eller på skolan.

Pris från: 13.800 kr exkl. moms resa och logi för en halvdag

Utbildningen genomförs av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens som har skapat observationsunderlaget och genomfört 1000-tals lektionsobservationer med därpå följande didaktiska samtal med varje lärare.

Intresserad? Kontakta och boka via info@bravolesson.se

Läs mer här om våra utbildningar

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 11 deltagandeskolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,62 av 4 möjliga.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Debatt: Behöriga lärare är fel ambitionsnivå

En del elever får möjlighet att lära sig mer och andra mindre, år efter år. Det går att ändra på, det har forskning och praktiker redan visat. För att detta ska ske måste undervisningen observeras och analyseras så att ALLA lärare kan utveckla sin förmåga att leda elevernas lärande.
De 100 miljoner lektioner som genomförs varje läsår i Sverige kan leda till ännu mer lärande för eleverna än vad det gör idag. Ska Sverige vara en kunskapsnation måste debatten efter valet och skolans uppmärksamhet riktas mot hur olika lärare leder undervisning och hur det påverkar elevernas lärande. Professionsutveckling som en del av skolvardagen på varje skola. Att tillsammans få glädjas åt att utvecklas i sin yrkesroll.

Läs aktuell debattartikel

Skriven av:
Bitr. Prof. Marcus Samuelsson
Lärarutbildare och forskare i pedagogik, Linköpings universitet. Har under årtionden i olika projekt observerat hur olika lärare leder undervisning.

Prof. Sir George Berwick
Ledde ledarskapsstrategin för Londons skolors turnaround på 2000-talet. Breda och djupa erfarenheter av skolsystem i olika länder, inklusive Sverige.

Urban Hansson, Skolkompaniet
Skolutvecklare som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer. F.d. chefsutbildnings-ansvarig på Försvarshögskolan. Arbetat med utbildningsinspektion för Skolverket.

Bernt Friberg, Fibbla Kompetens
Skolutvecklare som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer. F.d. lärare och rektor.

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson
Skolutvecklare och specialist på lektionsobservationer, skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Skicklig undervisning i klartext – dimension 1 av 10

Skicklig undervisning i klartext. Det innebär att nu kan lärare och skolledare konkret se, prata om och tillsammans utveckla skicklig undervisning som leder till lärande på vetenskaplig grund. Sveriges nya observationsunderlag heter Undervisningsskicklighet i praktiken och bygger på mer än 1800 genomförda lektionsbesök samt därpå följande samtal med varje lärare. Det är ett användarvänligt underlag för att enskilt och tillsammans titta på och reflektera kring undervisning och vad den leder till. Det innehåller inga bedömningsord utan beskriver undervisningens kvalitet i olika utvecklingssteg.

En katapult för kollegialt lärande
Underlaget innehåller 10 dimensioner som leder till lärande och varit återkommande i forskningen över tid och på senare tid oavsett var i världen forskningen bedrivits. För varje dimension finns en mängd exempel från forskningsbakgrunden och varför dimensionen ingår i uppdraget för svensk skola med de korta texterna från styrdokumenten för Gru, Gy och Vux. Ett innehåll som får katapultliknande positiva effekter för det kollegiala lärandet på din skola.

Ladda ner hela kapitlet för dimension 1. Mål som utgångspunkt för lärande

Boka gärna utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare?

De senaste veckorna har bland annat Örkelljunga kommun valt underlaget för alla sina skolor och Tiundaskolan i Uppsala skaffat ett ex av boken till varje lärare.

Hälsningar från
Team BRAVOLesson och våra partners
Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Tidskalkylator för rektorer och skicklig undervisning

Hur mycket tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

Den frågan har vi fått från både skolchefer och rektorer. Vi har skapat Tidskalkylatorn för att svara på frågan och för att stötta den utveckling som nu pågår i svensk skola. Fler och fler skolor och kommuner prioriterar systematiskt fokus på undervisningens kvalitet för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.

Ett exempel: Det går åt 1,3 timmar per vecka för rektor på en skola med 21 lärare där hen har organiserat och delar på arbetet tillsammans med en förstelärare. Varje lärare får under läsåret 2 besök med påföljande reflekterande didaktiska samtal om 30 minuter. Skolledningen har satt av 10 timmar per läsår för att tillsammans planera och analysera arbetet.

Kalkylatorn visar att det är möjligt för alla att prioritera det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningen. Skolan behöver komma bort ifrån myten att det inte finns tid för att fokusera på detta arbete. Vi på BRAVOLesson möter fortfarande många rektorer och skolchefer som säger “vi har inte tid med detta nu, vi måste först…”.

Räkna ut för din skola med Tidskalkylatorn.

Beakta att lärare i genomsnitt har 104 timmars kompetensutveckling som del av sitt avtal vid ferietjänst. Kärnan i skolans kvalitetsarbete är dessutom, utifrån rektors ansvar, att utveckla och säkerställa likvärdig samt skicklig undervisning  i varje klassrum.

Definition: Skicklig undervisning = effektiv undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.

———————————–

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, telefon 0709-574780, mats@bravolesson.se, www.bravolesson.se 

PS. Räkna gärna även med Lektionsräknaren

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Svensk skola flyttar fokus och BRAVOLesson växer

Fler och fler skolor och kommuner flyttar fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna. Kundbasen för app-webb-video-lösningen BRAVOLesson fortsätter därmed att växa år för år.

Många enskilda skolor gör som Farsta grundskola i Stockholm. De sätter systematiskt fokus på skicklig undervisning för lärande och startar med BRAVOLesson under höstterminen. På senare tid har dessutom exempelvis Norrköping, Oxelösund och Trelleborg valt att utöka användningen av BRAVOLesson till fler eller alla skolor i kommunen. Trelleborg och Sundbyberg är exempel på kommuner som även startar piloter inom förskolan. De kommer alla att ha stöd för att arbeta mer systematiskt kring lektionsobservationer och kollegialt lärande för att utveckla skicklig undervisning.

– I början av vårterminen lanserade vi en väsentlig nyhet för svensk skola – ett nytt extremt konkret forskningsbaserat observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget är baserat på mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017. Det har ökat intresset för våra tjänster ytterligare. Många skolor och kommuner har redan valt det nya underlaget och under augusti kommer ytterligare 50 skolor att börja använda det, säger Mats Rosenkvist.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
säger Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, telefon: 0709-574780www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

Forskning kring och intervjuer med elever har visat vad de förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära. Det motsvarar den breda och djupa forskning som under de senaste decennierna återkommande visat vad som karaktäriserar skicklig undervisning som leder till lärande i klassrummet.
Efter mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017 finns nu det elever förväntar sig och det forskare kommit fram till beskrivit mer konkret än någonsin tidigare som iakttagbara läraraktiviteter. De är beskrivna på fyra nivåer för tio olika dimensioner i det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det är ett viktigt material för rektorer och lärare som vill se, prata om och utveckla skicklig undervisning det kommande läsåret. Det hjälper lärare att omsätta vetenskaplig grund i praktisk handling. Många skolor och kommuner har redan under vårterminen börjat använda det tillsammans med sina lärare. Underlagets tydlighet med iakttagbara läraraktiviteter har också lett till intresse i andra länder.

Läs mer och beställ här. Engångskostnad från 5.900 kr per skola.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogiska ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

Innovation in Swedish education
Prof. Sir George Berwick, hjärnan bakom Londons skolors turnaround

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolchefer som vill rusta sig själva och rektorerna

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef leder och möjliggör rektorernas arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Med statistik gör du det även till en del av era löpande kvalitetsdialoger. Tillsammans följer ni med statistik upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förbättras över tid på varje skola och i hela organisationen. 

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder. 

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som övergripande pedagogisk ledare
 • Rusta rektorerna för att hantera de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematik
 • Leda rektorerna för att organisera och genomföra arbetet på sina skolor systematiskt och på vetenskaplig grund
 • Lägga till undervisningen som en del i era kvalitetsdialoger med data på skol- och kommunnivå
 • Säkerställa att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 22/6, den 29/6 och den 10/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.

Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För rektorer som vill rusta sig själva för sin roll

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som rektor organiserar lärarnas systematiska fokus på undervisningens kvalitet. Skapa samsyn och förtroende. Gör arbetet tillsammans konkret så att det känns meningsfullt för varje lärare. Följ upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förändras över tid på din skola.

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder.

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som rektor kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som pedagogisk ledare
 • Skapa tillit och förtroende – en organisation där klassrumsdörrarna är öppna
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen på vetenskaplig grund
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Organisera arbetet – skriv en plan för bättre och bättre undervisning
 • Få statistik för skolutveckling – se styrkor och utvecklingsområden i undervisningen på din skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 21/6, den 27/6 och den 9/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90