Idag återstår 71 miljoner lektioner det här läsåret – vilken möjlighet!

Räkna ut hur många lektioner som återstår på din skola med hjälp av Lektionsräknaren.

_________

Efter höstlovet – innan det är dags för skolavslutning i juni nästa år – kommer Sveriges cirka 140.000 lärare att ha genomfört ytterligare 71 miljoner lektioner. Det innebär 71 miljoner möjligheter att göra ännu mer skillnad. Fokus på detta har aldrig varit viktigare med tanke på alla de utmaningar skolan har just nu.
Här kommer fyra exempel på skolor och kommuner som med verktyget BRAVOLesson systematiskt fokuserar på kärnan i skolans kvalitetsarbete – att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Trolle Ljungby skola – lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer innan de möts i reflekterande samtal.

Alla de sju Kunskapsgymnasierna – rektorer och biträdande rektorer gör lektionsobservationer tillsammans. 

Ludvika kommun – först fokus på lektionsstart/-slut och sedan ledarskapet i klassrummet samt kollegialt lärande.

Stenbackeskolan i Uddevalla – lektionsobservationer, didaktiska samtal och medarbetarsamtalen.

Vill du som är rektor eller skolchef sätta dig in i hur BRAVOLesson stödjer arbetet kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare – hur ni kan arbeta på vetenskaplig grund för att utveckla undervisning och lärande? Boka då en 30-minuters webbdemo när det passar dig eller dig och dina kollegor tillsammans.

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Trolle Ljungby skola utanför Kristianstad är en liten friskola med anor – skolan är byggd 1841 och är därmed en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i drift. Jessika Müller är inne på sitt andra läsår som rektor. Nu arbetar hon och lärarna mycket konkret tillsammans för att systematiskt utveckla undervisningen. Lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer.

 

Trolle Ljungby skolas arbetssätt fungerar så här

 • De använder Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar. Den här terminen har de börjat med Del 1: Trygg. stödjande och uppmuntrande lärmiljö sedan kommer de att fortsätta med de övriga delarna. Observationsschemat är modifierat med tre kommentarfält istället för enbart ett i originalet. Ett fält för observatörens frågor och reflektioner, ett för lärarens egna reflektioner och ett för utvecklingsområden.
 • Både rektor Jessika och varje lärare har egna konton i BRAVOLesson.
 • Läraren börjar med att göra en självvärdering av en egen lektion med Skolinspektionens observationsschema del 1 i BRAVOLesson.
 • Sedan gör Jessika en lektionsobservation av en annan lektion som läraren genomför och använder då även observationsschema del 1 i BRAVOLesson. I det första kommentarfältet skriver hon frågor till läraren – Hur tänkte du…? Finns det andra sätt att… ? Jessika ger också någon kort återkoppling direkt efter lektionen innan hon går.
 • I det andra fältet skriver läraren parallellt sina reflektioner kring lektionen.
 • När de senare samma dag eller vecka möts i ett didaktiskt samtal har de hunnit läsa varandras perspektiv.

 

“Jag ger någon reflektion till läraren direkt efter lektionen – man kan ju inte bara gå därifrån.”

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

Terminsutvärderingar 
På Trolle Ljungby började man förra läsåret med terminsutvärdering med ett annat fokus än tidigare. Varje lärare utmanas till att komma på hur de kan utveckla sin undervisning utifrån frågan: Varför fick eleverna de resultat som de fick när jag tänkte som jag tänkte och gjorde som jag gjorde? Detta i kombination med självvärderingar, lektionsobservationer och möten varje vecka då man under en timma bara pratar undervisning gör att det händer mycket kring undervisningens kvalitet i vardagen.

En timmas möte varje måndag med fokus på bara en sak – undervisningen
Under mötena på måndagarna är det två viktiga frågor som är återkommande och som skapar nya och djupare insikter: Vad händer när jag/vi gör så här? Om vi gör så här – vad händer då? Frågorna blir konkreta utifrån lärarnas egna reflektioner och lektionsobservationerna.

     – Med BRAVOLesson blir vårt arbete både levande och tydligt. Dessutom samlas allt på ett och samma ställe vilket är en fördel för mig och alla på skolan, tycker Jessika Müller.

“Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback”
     – Vårt nya sätt att arbeta stärker sammanhållningen i arbetslaget. Samtidigt stärks jag genom genom reflektioner: hur gör jag – hur gör andra? Det är kombinationen egna reflektioner och återkoppling från rektor och kollegor som gör att jag utvecklas. Vi är ju precis som eleverna lärande individer. Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback. Vad är nästa steg för mig? Allt detta bygger på att vi vågar bjuda in och vågar visa varandra, säger Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola 
     – BRAVOLesson ger oss struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet, fortsätter Zandra.

 

“BRAVOLesson ger oss lärare struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet.”

Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola

 

På Trolle Ljungby skola har man en skollicens
Varje lärare har ett eget konto och på skolan finns nu följande observationsunderlag inlagda för användning i BRAVOLesson. Se bild med lista nedan.
Just nu använder man Skolinspektionens del 1 och man testar tre extra rubriker – tre kommentarsfält – som stöd för ett reflekterande samtal: 1. Reflektioner – frågor – feedback. 2. Dina egna reflektioner efter lektionen – utifrån din planering. 3. Utvecklingsområden.

Relaterade nyheter

Läsårssummering

Läsårssummering

När semestern nu står för dörren så summerar vi ett spännande och intensivt andra läsår sedan BRAVOLesson lanserades i augusti 2017. Tillsammans med kunder och samarbetspartners har vi kommit till...

read more

Så gick Londons skolor från landets sämsta till de som presterar bäst

I början av 2000-talet hade Londons skolor elevresultat som placerade dem i botten av rankingen över Englands skolor. Mindre än tio år senare var de uppe i toppen av rankingen. De tog sig dit genom att man hela vägen från förvaltningsnivå satte fokus på undervisningens kvalitet och lärande i varje klassrum. Efter det har Londons skolor befäst sin roll med ännu bättre elevresultat.

År 2002 var 21 procent av skolorna i London granskade och bedömdes vara “underperforming schools” med låga elevresultat. Samtidigt var andelen “oustanding schools” med höga elevresultat i huvudstaden enbart 15 procent. 2010 var de siffrorna omvända 2 procent underperforming och 27 procent outstanding. 2015 var förhållandet 2 procent och 37 procent.

Elevresultaten sviktar – då får vi titta närmare på undervisningen
Vi vet vilken mångkulturell stad London är och utifrån vår situation i Sverige idag så förstår vi alla den dimensionen av de utmaningar som Londons skolor hade och har. Istället för att fokusera på det så valde man att betrakta situationen så här: elevresultaten som skolorna åstadkommer sviktar – då får vi titta närmare på undervisningens kvalitet för lärande. 

Lektionsobservationer i alla klassrum
Ett av de första stegen 2003 var att börja med alla de skolor som hade konstaterats vara “underperforming” – 40 skolor. På dessa skolor genomfördes systematiska lektionsobservationer i alla klassrum med samma underlag för observationerna. Med andra ord enhetliga referenspunkter på vetenskaplig grund. Utifrån resultaten från observationerna tränades de lärare som man konstaterade genomföra sin undervisning väl till att ge stöd till de lärare som man konstaterade behöva ytterligare kompetensutveckling för att utveckla viktiga förmågor. Detta stöd gavs i form av en 10-veckors intensivkurs.

Kollaborativa rektorsgrupper
En annan åtgärd vara att skapa många mindre grupper med rektorer. I varje grupp ingick både rektorer från underperforming och outstanding schools. Tillsammans utbytte de erfarenheter och utmanade varandra till att utveckla sina skolor med specifikt fokus på undervisningens kvalitet och coachning av lärare. ***

Konkret och systematiskt i Sverige – två exempel
Fler och fler sätter konkret och systematiskt fokus på undervisningens kvalitet även i Sverige. Klicka på länkarna nedan för att läsa om två exempel.

Källa: OLEVI International

Konkret och systematiskt på Kunskapsgymnasierna

Konkret och systematiskt i Ludvika kommun

100 miljoner lektioner per läsår i Sverige

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nu kan 6,9 miljoner lektioner på Stockholms kommunala skolor systematiskt bli ännu bättre

Det genomförs mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår i Stockholms kommunala skolor. Nu är det möjligt för alla Stockholms rektorer och lärare att ännu mer systematiskt sätta fokus på att utveckla undervisningens kvalitet.
BRAVOLesson har skrivit avtal med Stockholms Stad och Atea vilket gör tjänsten till en valbar del av Digitala Lärresurser – Programbanken Stockholm.

LÄS PRESSINFORMATION

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Lektionsobservationer hos minst 7 av 10 lärare per skola under vecka 41

Del 1 
Kunskapsgymnasiernas systematiska fokus på undervisningen

Kunskapsgymnasierna har fokus på kärnan i skolans kvalitetsarbete.
Rektor och biträdande rektor kommer att genomföra observationer nu under vecka 41 samt under vecka 17 på vårterminen. Minst 7 av 10 lärare ska hinna observeras på respektive skola under de veckorna. Resultatet från observation 1 kommer att analyseras med hjälp av BRAVOLesson. Styrkor och utvecklingsområden kommer att definieras och användas i arbetet med skolornas systematiska undervisningsutveckling, samt sättas i relation till aktiviteterna i skolornas kvalitetsplaner.

Resultatet från observation 2 under vårterminen kommer sedan att användas för att se för vilka delar av undervisningen som utvecklingsarbetet leder till förbättringar jämfört med observation 1.
Utöver dessa två observationstillfällen kommer man att genomföra löpande lektionsobservationer.

      – Det övergripande syftet med kvalitetsarbetet är alltid att öka elevernas måluppfyllelse. För att nå detta är syftet att tillsammans utveckla undervisningen på ett systematiskt och strukturerat sätt, berättar Petter Enlund, Projekt- och utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklings-avdelningen, Kunskapsgymnasiet.

Den här terminen börjar arbetet med att:
1. Lektioner har spelats in på video. Dessa observerar rektorerna från de sju skolorna tillsammans med hjälp av verktyget BRAVOLesson för att diskutera och kalibrera hur man uppfattar vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning enligt Kunskapsgymnasiernas underlag för lektionsobservationer.
2. Alla rektorer och biträdande rektorer får egna konton och en introduktion till BRAVOLesson.
3. Under vecka 41 genomförs lektionsobservationer på varje skola.

Redan mot slutet av fredags-eftermiddagen V41 får alla rektorerna och Petter Enlund möjlighet att börja analysera statistiken i BRAVOLesson. Hur ser undervisningen ut på respektive skola? Hur ser den ut totalt?

      – Observationerna är tänkta att fungera som ett bra underlag för undervisningsutvecklande samtal på de egna skolorna, men också mellan skolors lärare och rektorer samt mellan lärare och lärare, säger Petter Enlund.

Nästa del om Kunskapsgymnasiernas systematiska arbete kommer att handla om insikter efter V41 och om deras underlag för observationerna – på vetenskaplig grund.

Vill ni också arbeta systematiskt? Ladda ner vår guide.

Detta är BRAVOLesson

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 8 av 10. Sex möjliga mål för det här läsåret och för kärnan i skolans kvalitetsarbete

Skolans systematiska kvalitetsarbete handlar bland annat om att skapa en struktur i undervisningsprocessen som över tid blir en delad kultur med normer och föreställningar – “så här gör vi”. *  **
Det handlar om saker som planering, bedömning, analys och hur undervisningen genomförs. Det senare – fokus på bättre och bättre undervisning – anser många vara kärnan i skolans kvalitetsarbete. Hattie konstaterade att de 20 viktigaste sakerna för att förbättra elevernas lärande alla handlar om hur läraren tänker och gör i klassrummet. ***

Med det som bakgrund blir följande mål möjliga för läsåret 2019/2020 – trots alla utmaningar som skolan har i vardagen:

 • Att alla skolledare fokuserar på rollen som pedagogisk ledare – rättsgaranter för undervisningens kvalitet.
 • Att vår verksamhet är organiserad så att all personal har möjlighet att delta i kollegialt lärande och besöka varandra för att tillsammans löpande förbättra undervisningen. 
 • Att kärnan i skolans kvalitetsarbete har blivit systematiskt.
 • Att utvecklingen av undervisningen vilar på evidens och vetenskaplig grund kring dimensioner av god undervisning.
 • Att vi har rutiner för introduktion av nya lärare, vikarier och obehöriga lärare. 
 • Att vår statistik visar att undervisningen under läsåret har utvecklats inom flera viktiga dimensioner av god undervisning. 

Läs mer i vår guide om bakgrunden till de här målen och om hur man implementerar systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre. I guiden kan du även läsa om vilka mål som är möjliga för nästa läsår.

“Vi ska inte tala om eleverna i sig utan om hur de ska undervisas. Vi ska inte tala om undervisningen i sig utan hur den påverkade eleverna.”​ ​
Helen Timperley

LADDA NER VÅR GUIDE TILL SYSTEMATIK

 

* Jarl, Blossing och Andersson. 2017. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
** Sveriges Skolledarförbund. 2019. En ledande profession – Kärnan i vårt yrkeSkolledarförbundets hemsida.
*** Hattie, John. 2009. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London – New York: Routledge. 

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Lektionsräknaren. Nu börjar 100 miljoner lektioner

Nu börjar ett nytt läsår i Sveriges skolor. Nu kommer 140.000 behöriga och obehöriga lärare att åstadkomma lärande tillsammans med eleverna. Innan läsåret är slut i juni 2020 har det genomförts mer än 100 miljoner lektioner i grund- och gymnasieskolan. Vilken möjlighet!

Lektionsräknaren
Prova Lektionsräknaren och räkna ut hur stor möjligheten är på din skola eller i din kommun.

8 diskussionsfrågor
När du provar Lektionsräknaren kan du även ladda ner 8 frågor att diskutera Inför arbete med att skriva en systematisk plan för bättre och bättre undervisning.

“… 100 miljoner lektioner… Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!”

Lycka till med starten av det nya läsåret!

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektors tal till lärarna vid läsårsstart 2019

Ett nytt läsår står för dörren. Kanske sitter du just nu och planerar. En del av det är sannolikt detaljplanering av läsårsstarten inklusive vad du ska säga till dina lärare första arbetsdagen nu i augusti.

100 miljoner lektioner
Ett nytt läsår innebär både de kända och okända utmaningar som skolor i Sverige står inför men framförallt innebär det 100 miljoner möjligheter till att göra skillnad. Det kommer nämligen att genomföras 100 miljoner lektioner (140.000 lärare – i snitt 4 lektioner per skoldag – 178 skoldagar) i den svenska grund- och gymnasieskolan under detta läsår av både behöriga och obehöriga lärare. Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!

Ett tal om den viktigaste frågan under det kommande läsåret
Utifrån detta har jag skrivit ihop ett utkast till rektors tal till lärarna vid läsårsstart. Talet handlar om den viktigaste frågan man bör ställa sig varje skoldag.
Det är fritt att ladda ner, kopiera, klippa, klistra och använda för alla som känner för det. Skicka gärna vidare om du tycker att det är bra.

“… 100 miljoner lektioner… Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!”

LADDA NER UTKAST TILL REKTORS TAL HÄR

 
Stort lycka till med läsåret! 
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige
 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Läsårssummering

När semestern nu står för dörren så summerar vi ett spännande och intensivt andra läsår sedan BRAVOLesson lanserades i augusti 2017. Tillsammans med kunder och samarbetspartners har vi kommit till ännu djupare insikter och utvecklat både våra tjänster och BRAVOlessons funktioner. Tack allihopa och ha en skön sommar!

Några highlights från läsåret som gått

 • Ytterligare kommunala vuxenutbildningar har valt BRAVOLesson. Allbo Lärcenter i Alvesta kommun tecknade licens till 2021 och skapar en plan för bättre och bättre undervisning tillsammans med sina förstelärare.
 • 12 skolor i Ludvika kommun gjorde 450 lektionsobservationer på tre månader och fick nya gemensamma perspektiv… ett första steg i deras plan för bättre och bättre undervisning. Planen har det kollegiala namnet “Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här“.
 • Kunskapsskolan gick vidare med BRAVOLesson – nu börjar Kunskapsgymnasiet i Malmö.
 • Vårt bibliotek med underlag för lektionsobservationer fick minst ett besök per dag och växte med fler och fler underlag.
 • Vi släppte både BRAVOLesson App, för att superenkelt filma och göra videobservationer, samt BRAVOLesson Analys med statistikfunktioner för kommuner.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Senaste nytt om BRAVOLesson – nyhetsbrev om bättre och bättre undervisning

BRAVOLesson App
Superenkelt att ge konkret videofeedback till dina kollegor

Nu finns BRAVOLesson App både för iPhone/iPad och Android. Filma din egen eller en kollegas undervisning – för självvärdering eller konkret feedback via BRAVOLesson.

 1. Filma
 2. Ge videon ett namn
 3. Klicka Spara. Videon sparas då direkt i ditt Video-/mediaarkiv i BRAVOLesson.

Koppla den till ett observationsunderlag och ge feedback med tidsatta kommentarer. Kör enstaka sekvenser fram och tillbaka för att tillsammans få ännu mer perspektiv på den egna undervisningen.
Ladda ner BRAVOLesson App gratis från App Store eller Google Play.
Kan användas av alla som har ett aktivt konto i BRAVOLesson.

Skriv er plan för bättre och bättre undervisning
Vi har observerat ett mönster. De som skriver en tydlig plan kommer igång med systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning. De som inte skriver en plan gör det ofta inte. Vi erbjuder följande som stöd för att skapa en egen plan:

Nya kunder
Bland våra nya kunder den här terminen finns bland flera: Montessori Bjerred, Trolle Ljungby skola, Lundsbergs skola och Skolgårda skola i Motala kommun.
Kunskapskolan har använt BRAVOLesson under ett år på sin grundskola i Tumba. Nu börjar även Kunskapsgymnasiet i Malmö att använda BRAVOLesson.
Allbo Lärcenter – vuxenutbildningen i Alvesta kommun – har tecknat en licens till 2021 och inleder med att få inledande stöd från oss för att skriva en egen “Plan för bättre och bättre undervisning”.

Tre experter väljer BRAVOLesson
Skolkompaniet, Fibbla kompetens och Tinz & Co arbetar på olika sätt med lektionsobservationer samt feedback och stöd till lärare ute på skolor och i kommuner. Under våren har de blivit användare av BRAVOLesson för att kunna ge ännu bättre stöd till sina kunder och effektivisera sitt arbete.
Läs mer om hur Skolkompaniet kan fungera som en katalysator för er skola eller er kommun med fokus på undervisningen.

Undervisning som håller “världsklass”
Ett av de senaste observationsunderlag i vårt bibliotek är från Southfield School som är rankad bland de fem procent bästa skolorna i England. Titta på deras observationsunderlag för fokus på världsklass.

Du har väl inte missat detta från vårt förra nyhetsbrev?

 • Spara lektionsplaneringen kopplad till lektionsobservationen
 • BRAVOLesson Analys – statistikmodul för kommuner och friskoleorganisationer
 • Notifieringar via epost
 • Single-sign-on med ert nätverk och högre säkerhet vid inloggning

Läs mer här.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Skriv er plan för bättre och bättre undervisning

Vi ser ett mönster. De som skriver en tydlig plan och är transparenta kring den för hela organisationen kommer igång med systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning. De som inte skriver en plan gör det ofta inte. Vi erbjuder följande som stöd för att skapa en egen plan: 


Workshop med er rektors-/ledningsgrupp. Halvdag.
Workshop för att börja skriva er plan för att komma igång med systematiskt arbete – både kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap – för att undervisningen ska bli bättre och bättre. Mål med denna workshop:
A. Ökad samsyn i rektorsgruppen
B. Delaktighet i er plan för att detta ska hända i vardagen
C. Färdigt första utkast till er plan  
Pris: 9.500 kr, exkl. moms, resa och eventuell logi.

Ring oss på 010-516 40 90 för att boka en workshop 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 1 av 10. Vad innebär egentligen systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning

BRAVOLessons blogg vecka 5.  
Alla elever är värda fantastisk undervisning och 
alla lärare är värda konstruktiv feedback! 
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete. 

 

Hej och välkommen till vår serie i tio delar!

Inte bättre – utan bättre och bättre. Serien handlar om innehållet i vår Guide för att implementera systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre. Utgångspunkten är inte att något är dåligt. Istället handlar det om en ambition: att arbeta tillsammans för att kärnan i verksamheten ska utvecklas systematiskt, att lärare ska bli både uppmärksammade och utmanade, att förbättra elevresultaten samt att öka arbetsglädjen. Allt hänger ihop. 

Till att börja med är det viktigt att fundera över: Varför ska vi göra detta? Då är följande frågor bra att diskutera, att successivt komma fram till svar på och göra tydliga för alla i organisationen.

 1. Vad är vårt uppdrag?
 2. Vad och när lär sig våra elever under en lektion? Hur vet vi det? Hur vet vi att inlärning sker?
 3. Vad är det för kvaliteter i undervisningen som är viktiga?
 4. Vilka av dessa kvaliteter fokuserar vi på till att börja med?
 5. Är vi överens om vad som är kvalitet för dessa kvaliteter?
 6. Vad tittar vi efter när vi besöker ett klassrum/en lektion – vad diskuterar vi under samtalet efteråt?
 7. Hur vet vi att det systematiska arbete som vi planerar/planerat att genomföra verkligen blir gjort?
 8. Hur ser vi och hur mäter vi att vi gör framsteg?

Vi hoppas att du kommer att hänga med under vår serie! Den kommer att pågå fram till sommaren 2019 med ungefär en del varannan vecka. Nedan kan du se innehållet i de närmast kommande delarna.

VÄLKOMMEN!

Hälsar vi på BRAVOLesson

LADDA NER VÅR GUIDE FÖR SYSTEMATIK – GRATIS

LADDA NER FRÅGORNA

 

Kommande delar i vår serie
om systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning

 • Del 1 av 10 
  Åtta frågor att diskutera innan ni sätter igång
 • Del 2  
  How to make a good teacher?
 • Del 3  
  De fyra utmaningarna för att nå systematiskt fokus på undervisningen
 • Del 4
  Tillit och förtroende
 • Del 5
  Lyft undervisningen systematiskt över hela linjen

 

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

BETT 23-26/1. Nyheter, förbättringar och smarta funktioner – för bättre och bättre undervisning

Under BETT i London den 23 – 26 januari visar vi gärna BRAVOLesson och följande nyheter samt smarta funktioner. Välkommen till monter F60 som vi delar på tillsammans med vår engelska partner Derventio Education.

NYHET! BRAVOLesson Analys – statistikmodul för kommuner och friskoleorganisationer 
Den statistikmodul som är standard inne i BRAVOLesson finns nu för kommuner och organisationer med flera skolenheter. Det innebär att man kan ta fram statistik över hur undervisningen utvecklas för en skola, för flera skolor eller för alla skolor.

NYHET! BRAVOLesson App – för iOS och Android
Under januari släpper vi BRAVOLesson App som kan laddas ner GRATIS från AppStore och Google Play.
Med den kan man bland annat enkelt ladda upp filmade videosekvenser eller bilder direkt till sitt eget Video- och mediaarkiv i BRAVOLesson.

NYHET! Spara lektionsplaneringen kopplad till lektionsobservationen
Vi har gjort förbättringar i det som tidigare hette Mitt videoarkiv och döpt om det till Mitt video- och mediaarkiv. Nu kan man enkelt koppla lärarens/sin egen lektionsplan till den sparade lektionsobservationen. 

NYHET! Notifieringar via epost
För de skolor och kommuner som har skollicenser och egna konton för alla lärare kan man man nu välja att koppla på notifieringar via epost. Då får pedagogen/användaren ett meddelande och en länk till BRAVOLesson när en lektionsobservation eller videoobservation om hen har blivit:
– planerad 
– sparad
– ändrad

SMART FUNKTION! Jämför er uppfattning om vad kvalitet i undervisningen är
Vi vill också peka på en smart funktion för att förbättra undervisningen tillsammans. Om två lärare besöker en kollegas lektion kan de i BRAVOLesson upprätta vars ett observationsunderlag och efter lektionen jämföra hur de upplevde den.

Vi ses på BETT!

 

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019 – Skicka vidare!

BRAVOLessons blogg vecka 1 om bättre och bättre undervisning

Hej!

Så här i början av året vill vi peka på en fantastisk möjlighet.

Det handlar om det som lärare älskar – att undervisa. Det sägs att antingen är man ”född till en bra lärare eller så är man det inte”. Detta är bara en myt enligt bland annat boken Building a better teacher av Elisabeth Green.

Om man vill bli riktigt bra på något och fortsätta att utvecklas så gäller den klassiska formeln som alla känner till: erfarenheter, feedback, träning, titta på hur andra gör, träning, mer feedback osv. Feedback till lärare är för övrigt det starkaste verktyget för att förbättra elevernas resultat enligt studien Visable learning av John Hattie.

Eric Hanusheks forskning vid Stanford om lärarens verkliga betydelse för elevernas inlärning visar att de 10 procent av lärarna som i sin undervisning skapar mest inlärning genererar ett och ett halvt läsårs inlärning på ett läsår. Tre terminers inlärning på två terminer. De 10 procent av lärarna som skapar minst genererar bara en termins inlärning på två terminer.

När Novus ställde frågor till lärare inom grund- och gymnasieskolan blev det tydligt att bara var tionde lärare får feedback på sin undervisning. Vilken möjlighet!

Slutsats: Feedback till lärare är sannolikt den mest outnyttjade möjligheten till både ökad arbetsglädje och bättre elevresultat. Hoppfullt, eller hur?

Alla elever är värda fantastisk undervisning och alla lärare är värda feedback! Vill du veta mer om hur? Gå in på www.bravolesson.se

Gott Nytt År och God Fortsättning!

ILLUSTRATIONEN OVAN SOM VYKORT – SKICKA VIDARE!

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 1 till 3. Jämför ert kvalitetsarbete med Ludvikas

BRAVOLessons veckobrev 49 – 51 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar våra veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Den första veckan beskrev vi hur deras plan för bättre och bättre undervisning är en del av hela deras förbättrade struktur (tillgänglig för nedladdning) för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.
Ladda ner Ludvikas interninformation om systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi Ludvikas konkreta plan (tillgänglig för nedladdning) har som mål att alla inom fyra terminer ska arbeta tillsammans -kollegialt och systematiskt för bättre och bättre undervisning.
Ladda ner Ludvikas plan för bättre och bättre undervisning

Den här veckan handlar det om hur man i Ludvika under den första terminen/höstterminen har haft fokus enbart på lektionsstart och lektionsslut.
Ladda ner Ludvikas observationsschema som fokuserar på lektionsstart/-slut. 

I nästa veckobrev går vi igenom Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019.

Vi önskar en God Jul och ett bättre och bättre Nytt År!

 

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 3 av 3. Jämför ert kvalitetsarbete med Ludvikas – Observationsunderlag för lektionsstart och lektionsslut

BRAVOLessons veckobrev 51 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar vårt veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Den första veckan beskrev vi hur deras plan för bättre och bättre undervisning är en del av hela deras förbättrade struktur (tillgänglig för nedladdning) för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi Ludvikas konkreta plan (tillgänglig för nedladdning) har som mål att alla inom fyra terminer ska arbeta tillsammans -kollegialt och systematiskt för bättre och bättre undervisning.

Den här veckan handlar det om hur man i Ludvika under den första terminen/höstterminen har haft fokus enbart på lektionsstart och lektionsslut.

De har genomfört många korta lektionsobservationer på alla skolor. Observationerna kopplas inte till respektive lärare utan de samlar in data för att med statistik från BRAVOLesson Analys kunna beskriva “så gör vi på vår skola/i vår kommun”. Det kommer man att i början av nästa termin ha som ett underlag för diskussion med hela kollegiet som start för deras fortsatta utvecklingsarbete – tillsammans.

Man har tagit fram ett eget observationsschema avgränsat till lektionsstart och lektionsslut. Det bygger på/har inspirerats av skolforskaren Marcus Samuelssons bok Lärandets ordning och reda samt Skolinspektionens observationsprotokoll och forskningssammanställning Framgång i undervisningen

Ladda ner Ludvikas observationsschema som fokuserar på lektionsstart/-slut. 

I nästa veckobrev går vi igenom Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019.

Vi önskar en God Jul och ett bättre och bättre Nytt År!

 

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så tänker rektorn på skolan som nått högre elevresultat genom fokus på bättre och bättre undervisning – Fredrik Sjövall

Vi har samtalet med Fredrik Sjövall, rektor på Kumlaby skola i Kumla. Under samtalet med Fredrik var även Åsa Granberg med. Hon arbetar som specialpedagog på Kumlaby skola. Efter intervjun har Fredrik lämnat skolan eftersom han fick erbjudande om att som rektor ta hand om NTI-gymnasiet i Karlstad. Där har Fredrik börjat under HT 2018.

Kumlaby skola har ett elevunderlag som innebär stora utmaningar. Den årskull som slutade 9:an i juni 2018 har gjort en resa från motsvarande drygt 70 procents gymnasiebehörighet efter årskurs 7, via drygt 80 procent efter årskurs 8, till över 90 procent vårterminen i 9:an. Rektor Fredrik Sjövall har jobbat mycket systematiskt med lektionsobservationer och feedback till lärare sedan 2015/2016.

– BRAVOLesson ger mig som pedagogisk ledare en tydlig och enkel översikt över organisationens styrkor och utvecklingsområden. Jag använder de uppgifter jag lagt in i systemet vid coachande samtal med pedagogerna för att våra elever ska nå en högre måluppfyllelse, säger Fredrik Sjövall.

 

 1. Fredrik om hur han började med fokus på undervisningen på sin skola

– Jag började den första oktober 2016 men fanns ju här en eller två dagar från augusti 2016. Så redan innan jag började här hade jag haft alla lära-känna-samtal. Jag hade också fått förklara hur jag “tänkte skola”. Den första oktober 2016, då var det verkstad på en gång och jag tror jag gjorde mitt första lektionsbesök den andra oktober. Jag ville att man skulle kunna se att nu kom det en rektor som vill vara tillsammans med personalen och som vill synas i verksamheten. Det var givetvis viktigt för mig att lära känna personalen men även att vara synlig bland eleverna. De vet vem jag är.

 

 1. Fredrik om hur lärarna reagerade

– När jag gjorde mitt andra lektionsbesök sa läraren att ”nu har du slagit alla rektorer jag haft om man slår ihop dem i en klump. Nu har du redan gjort två lektionsbesök och under 30 år som lärare har jag tidigare bara haft ett lektionsbesök. Nu har du slagit allihopa tillsammans”. Det var givetvis också någon som tyckte “vad ska han göra här och ska han lägga sig i?”. Men i och med att jag jobbar mycket med att framförallt lyfta goda exempel så tyckte fler och fler att det var jättekul att bli sedd och att någon har sett att jag har gjort bra saker.

 

 1. Fredrik om det här med medarbetarsamtal

– I alla kommuner är ju yrkesskickligheten en sak som ska tas upp under medarbetar- och lönesamtalen. Jag förstår inte hur många rektorer kommer undan med det där om de aldrig är ute i klassrummen. Här kan vi ha riktiga diskussioner kring ”det här är jättebra men det här kan du utveckla”. Vi har pratat om de sakerna hela året. Då blir det inget konstigt. Vi kan också sätta tydliga mål: om du förbättrar det här så kan det synas i lönekuvertet. Det blir jättetydligt och jättebra!

 

 1. Fredrik om hur han genomför observationer och samtal

– Mina lektionsobservationer är oanmälda men väl planerade. Det syns i min kalender som är öppen för alla personal. Det är det första jag lägger in i almanackan om man kollar två veckor framåt. Då ska jag på det här först och sen kan jag åka till förvaltningen. Om de kallar därifrån ska det mycket till för att jag flyttar på observationer som redan är planerade. De är planerade men jag tillåter mig själv en viss flexibilitet. Kanske man ser något väldigt speciellt på en mattelektion och då vill jag gå och titta på en annan mattelärare också för att se samma sak. Jag försöker ofta planera så att jag genomför observationerna mer ämnesvis för att mer kunna dela med mig av goda exempel som jag lägger märke till.

 

 1. Mer om hur Fredrik tänker och planerar

– Normala veckor när det inte är lovdagar eller avslutningar så är det minst tre besök i veckan, det är minst. För har jag bestämt två så behöver jag planera in fyra så att jag är säker att jag oavsett vad som händer är ute i klassrummen och gör två besök. För jag gillar det här. Det är ett sätt att tänka för mig själv. Det här är ändå en väldigt viktig sak! Jag kan tycka att jag borde kunna göra två om dagen men det kan jag inte. Det är ju det här som är det roliga. Jag tror att man måste vilja finnas bland eleverna om man ska jobba både som lärare och rektor. Så tänker jag.

 

 1. Fredrik om observationsunderlag

– Jag använder det som Kumla kommun har tagit fram, det som kallas ”Observationsunderlag för formativa processer”. Observationsunderlaget omfattar sex viktiga dimensioner kring formativt arbete och en genomtänkt lektionsstruktur. Jag jobbar med det inne i BRAVOLesson. Jag använder samma observationsunderlag hela tiden. Det tycker jag är viktigt för då vet alla lärarna vad vi tillsammans fokuserar på. Dessutom är jag lite mattenörd och tycker om den statistik jag kan få ut från BRAVOLesson. Att titta på det ger mig och alla på skolan ytterligare perspektiv.

 

 1. Åsa om vad de ser för utvecklingsområden under lektionerna

– Ledarskapet! Som lärare kan man helt enkelt inte varit tydlig nog i sina signaler med vad man förväntar sig av eleverna. Många lärare behöver lite strukturstöd. Det är ganska enkelt att implementera om man läraren accepterar att de behöver hjälp med det. När de märker att vi inte är där för att stjälpa utan för att hjälpa och stötta – att det ska bli bättre och bättre. Det är så vi har fått, som vi känner det, ett fint klimat här tror jag.

 

 1. Fredrik och Åsa om kopplingen till resultaten

Fredrik: – Det också väldigt viktigt i kombination med att vi tillsammans via InfoMentor (lärplattform) kan se att resultaten går upp. ”Vilket fantastiskt jobb ni har gjort!” Så varje gång det går uppåt hittar vi alltid de positiva bitarna. Vi har bland annat pratat med slöjdlärarna “att ni är ju grymma!”. Även om vi i slöjd fortfarande ligger efter resultaten på andra skolor i kommunen har det i alla fall gått upp jättemycket. Det är det man måste visa. Det är samma elever och resultaten går upp, då måste ju någonting av det vi gjort spelat roll.

Åsa: – Det vi har jobbat mycket med är strukturförändringar: ”hur jobbar du med att bedöma? Hur kommunicerar du för dina elever att det är det här jag bedömer?” Vi har implementerat nya strukturer där en del är våra rutiner kring lektionerna.

Fredrik: – Det stämmer. Det funkar inte att säga att “idag ska vi jobba vidare. Slå upp sidan 103 och gör 20 tal.” Vad är tanken? Varför gör vi det här? Vilken inlärning sa ske? De som redan kan innehållet på sidan 103. Varför ska de sitta och räkna på det?

 

 1. Fredrik och Åsa om hur arbetet påverkar eleverna

Fredrik: – Det påverkar väldigt mycket det som sker i klassrummen, men även hela skolmiljön. Det påverkar till exempel studieron. Normalt är den god men vi reagerar direkt och vi kan till exempel ändra rastvaktsschemat i något arbetslag där vi normalt inte har några för det har inte behövts. Det som startar på rasterna tas ofta med in på lektionerna och vi tappar en massa lektionstid. Så att det påverkar dem väldigt mycket. Dessutom påverkar det dem på så sätt att de ser mig och specialpedagogerna väldigt mycket.

Åsa: – Eleverna säger också att deras upplevelse är viktig. De märker att vi är engagerade och närvarande, vilket innebär att de också kan dela med sig av sina egna upplevelser.

 

 1. Fredrik om varför han använder BRAVOLesson

– Det är ett viktigt verktyg för mig i vardagen och en viktig del i hela vårt systematiska förbättringsarbete. Jag tycker det är ett utmärkt bra instrument. Det är lätt att förbereda sina lektionsbesök och det ger en snabb sammanställning inför samtalen efter varje besök. Jag har allt på ett och samma ställe och inte på en massa papper på olika ställen. Jag får snabbt ut statistik för mer överblick. Sedan ligger ju det i linje med digitaliseringen av skolan. Det väldigt bra att jag kommer till lektionen med en dator för att anteckna. Jag ska vara det goda exemplet i sådana situationer också. Jag kan inte säga att vi ska digitalisera skolan, påpeka det för lärarna och sedan föra anteckningar på papper. BRAVOLesson är användarvänligt också. Bra och smidigt på alla sätt och vis. Det är även ett viktigt komplement till de elevresultat som vi får fram från vår lärportal.

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Lektionsobservationer. Så här enkelt på webben.

Så här enkelt fungerar BRAVOLesson för er som vill arbeta systematiskt med kärnan i skolans kvalitetsarbete – fokus på bättre och bättre undervisning genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.
För feedback till pedagoger inom alla skolformer från förskola till
vux.

Ludvika kommun, Vuxenutbildningen i Karlskrona, Gluntens Montessoriskola och Alsalamskolan i Örebro är några av våra nya kunder den här terminen.

Titta på fem bilder genom att klicka här.

Vill du veta mer – boka en 30-minuters webbdemo. Gratis.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Välkommen till konferens under Skolforum/Framtidens lärande! “Öppna klassrumsdörrarna: Steg för steg mot bättre elevresultat”

Stockholm den 29-30/10

“Steg för steg mot bättre resultat, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.” Lätt att säga. Inte lika lätt att göra. Vi presenterar tre steg som kan vara en väg att nå framgång i skolvardagen. Genom systematiskt, långsiktigt kollegialt samarbete. Steg som kan tas på varje skola, i varje kollegium. 

Under temat “Ledarskap och kollegialt lärande” på Skolforum/Framtidens lärande, 29-30 oktober gör vi en serie seminarier kring tre nödvändiga komponenter i arbetet.

1 Lektionsobservationer – studera verkligheten
Att utveckla sin undervisning med stöd av lektionsobservationer.
Med Joakim Norberg och Helena Olivestam Torold, Skolinspektionen samt Urban Hansson, Skolkompaniet.

2 Samtalet – reflektera kring det vi ser
Om professionella och effektiva samtal som grund för utveckling.
Med Madleen Thyrén, Nackademin och Elisabeth Åsén Nordström, fil dr. i Pedagogik

3 Ledarskapet – prioritera, motivera och organisera
Om tid, prioriteringar och systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på undervisning.
Med Jonas Fors och Anders Bobäck, Ludvika kommun, samt erfarna rektorer.

Perfekt för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare
Konferensen “Öppna klassrumsdörrarna” och de tre sessionerna arrangeras av Framtidens lärande i samarbete med BRAVOLesson och Successful Schools under Skolforum/Framtidens lärande, #framlar, Stockholmsmässan 29-30 oktober 2018. Konferensen för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.

Anmäl dig till konferensen

 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Ny guide leder till förbättringar i undervisningen redan första terminen

Pressinformation 180824

Nu släpper BRAVOLesson en konkret och kostnadsfri guide för hur skolor och kommuner kan införa systematiskt arbete för bättre och bättre undervisning.

Att vara lärare riskerar på de flesta skolor att vara ett ensamyrke även det här läsåret. Fokus på att utveckla undervisningen, kollegialt lärande och lektionsobservationer – feedback till och mellan lärare – är inte en naturlig del av skolans vardag och systematiska kvalitetsarbete. Det borde det vara och speciellt när vi har lärarbrist. Högpresterande lärare skapar tre gånger mer inlärning per läsår än de lärare som skapar minst. Det handlar både om elevernas resultat och lärarnas arbetsglädje.

Enligt en undersökning av Novus läsåret 2016/2017 så fick 
enbart 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan 
feedback på sin undervisning. 1)  En annan undersökning av tidningen Skolvärlden läsåret 2017/2018 pekade på samma sak. 2)
Forskning visar tydligt, oavsett i vilket land den genomförs, att löpande arbete med att utveckla undervisningen är ett av karaktärsdragen för framgångsrika skolor. 3)  Detta är viktigt eftersom de tio procent av lärarna som skapar minst inlärning bara åstadkommer 0,5 läsårs inlärning per läsår medan andra lärare skapar tre gånger så mycket. 4)

Det innebär bland annat två saker:
Idag är kärnan i skolans 
kvalitetsarbete det som är minst systematiskt.
– Feedback till lärare är den mest outnyttjade möjligheten till att på kort sikt både förbättra elevresultaten och arbetsglädjen för alla lärare som älskar att undervisa.

– Vi släpper nu en konkret guide för skolor och kommuner. Den innehåller en plan som leder till konkreta förbättringar i undervisningen redan under den första terminen. En plan för hur man successivt under fyra terminer kan implementera systematik med målet att både undervisningen och elevresultaten ska utvecklas och bli bättre och bättre, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Guiden vilar på vetenskaplig grund och har tydliga mål. Den tar också upp på de fyra utmaningarna kring systematisk feedback till lärare: 1. Tid & prioriteringar, 2. Förtroende & tillit, 3. Evidensbaserad systematik och 4. Kvaliteten på den feedback som ges.

Ladda ner den kostnadsfria guiden här..

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90