NYHET! Tisdagar med rektor Jessika Müller

Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Tisdagar med rektor Jessika – anmäl dig till ett datum som passar dig
“Så här utvecklar vi undervisningens kvalitet systematiskt på min skola.”

Som en del av att vi delar med oss av erfarenheter tillsammans med andra experter och forskare startar vi nu med en ny möjlighet för dig. Rektor Jessika Müller har på Trolle Ljungby skola sedan 2019 utvecklat både en professionell kultur och undervisningens kvalitet. Hon är sannolikt en av Sveriges mest konkreta och systematiska skolledare med ett orubbligt fokus på elevernas lärande.
Varannan tisdag mellan klockan 16.10 och 17.00 – se datum nedan – under hösten berättar hon i webbinarier om hur hon tänker och gör samt vad det har lett till.

Jessika kommer att beröra alla fyra delarna ovan och visa hur hon har använt det stöd och de tjänster som BRAVOLesson erbjuder. Hon berättar och du kan fråga.

Följande tisdagar går att boka utan kostnad. Vid bokning och sedan no-show förbehåller vi oss rätten att debitera 900 kr exkl. moms.

3/10 – 17/10 – 7/11 – 21/11 – 5/12

Anmäl dig här

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 2. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du (se video)

Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys – datadriven skolutveckling
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Hej!

Vid nästan alla kvalitetsdialoger i svensk skola saknas idag data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande. Med andra ord data om undervisningens kvalitet. Genom att organisera systematiska lektionsobservationer med systemstödet BRAVOLesson kan ni observera, reflektera kring, analysera data om undervisningens kvalitet och utveckla den på vetenskaplig grund. Ni kan komma vidare med det forskarna har pekat på som ett utvecklingsområde för skolan – datadriven skolutveckling.

Se video (1:08 min)
Boka ett webbmöte med oss
Om du missade del 1 – läs här

Lycka till med läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

PS. BRAVOLesson används sedan starten 2017 på fler skolor och i fler kommuner varje termin. Den här veckan startar nya skolor i Uppsala kommun och Linköpings kommun samt tre nya kommuner på Island.

————————————–

FÖR DIG SOM REDAN NU VILL LÄSA MER

Du som är skolchef kan leda Kvalitetsdialoger 2.0 inklusive data för analys av undervisningen och vad den leder till.

Du och dina medarbetare kan börja jämföra hur undervisningen utvecklas med progressionen i elevernas kunskapsutveckling över tid. Ni kan spegla data om undervisningen mot de övriga data ni använder kring elevernas kunskapsutveckling. Som skolchef kan du leda rektorernas fokus på undervisningens kvalitet.

Du som är rektor kan också ha interna workshops med lärarna om samma data. Workshops som vi, av egna erfarenheter tillsammans med rektorer och lärare, vet förändrar samtalet om undervisningen.
Från “hur undervisar jag?” till även “hur undervisar vi på vår skola?” och till samtal om viktiga detaljer av undervisningen vid kaffemaskinen. Från oro till utvecklingsglädje. Som rektor kan du organisera lärarnas fokus på undervisningens kvalitet.

————————————–

Ny statistikfunktion – perfekt för Kvalitetsdialoger 2.0.
Nu släpper vi i BRAVOLesson en ny funktion som gör att du som skolchef och skolledare på en vy kan följa:
– processerna för att utveckla undervisningens kvalitet
– progressionen i undervisningens kvalitet

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

6 tankeväckande rapporter för skoldebattörer och för dig som är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum

Ett nytt läsår har startat och Skolverket har beskrivit krisläget i svensk skola. Deras åtgärdsförslag är av samma karaktär som tidigare när man under många år stöttat svensk skola för ökad likvärdighet.

Vi har tagit fram en ny reflektions- och inspirationsskrift som pekar på det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande: kvaliteten på allalärares undervisning. Med andra ord den ordinarie undervisningen som pågår varje skoldag och totalt blir 100 miljoner lektioner per läsår.
Undervisningen är inte i fokus i skoldebatten. I den nya skriften har vi sammanställt några av de många rapporter som visat att den inte är i fokus i många skolors kvalitetsarbete heller.

Den 25/8 beskrev Skolverkets generaldirektör krisen i svensk skola på DN Debatt med att vi i Sverige inte har en skola för alla elever. Generaldirektörens åtgärdsförslag var i stort desamma som tidigare inklusive att flytta de skickligaste lärarna till de mest utsatta skolorna. Något som ännu inte varit framgångsrikt i Sverige och inte i några andra länder heller.

“We choose to go to the Moon”
Nu föreslår vi att någon pekar ut riktningen med en vision för skolan i kunskapsnationen Sverige. Det skulle kunna göras i stil med ett av president John F Kennedys många tal som av retorikforskare lyfts fram som mästerverk i ledarskap. Exempelvis: talet han höll vid Rice University i september 1962 – “We choose to…”

“Vi väljer att systematiskt fokusera på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Ladda ner här: 6 tankeväckande rapporter för skoldebattörer och för dig som är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum

För mer information
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-574780
mats@bravolesson.se

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 1. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du (se video)

Del 1 – Samsyn med lärandefokus
Del 2 – Systematik
Del 3 – En plan
Del 4 – Kompetensutveckling

Hej!

Om alla på din skola/dina skolor hade samsyn kring de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Vad skulle då hända under det nya läsårets 178 skoldagar och 1000-tals lektioner? Hur mycket mer lärande skulle lektionerna på din skola leda till när undervisningen utvecklades? Och sedan med fortsatt fokus efter år 2 och år 3? Hur skulle det påverka lärarnas arbetsglädje och deras yrkesstolthet?
Vi har observerat mer än 2000 lektioner på svenska skolor sedan 2017 och skapat observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (se video 1:25 min). Det är ett väsentligt stöd för dig och dina kollegor att nå samsyn och systematiskt utveckla undervisningen i varje klassrum.

I princip alla skolledare och lärare i Sverige har tillsammans fortfarande en utmaning kring detta. Med andra ord, att nå samsyn kring den undervisning som forskarna visat leder till studiero, motivation och lärande. Den undervisning som i sig är kompensatorisk.

Londons skolors vände sina elevresultat på 2000-talet och når 20 år senare fortfarande hög måluppfyllelse. Deras skolutvecklingsstrategi ovan har sedan lett till utveckling och lärande även i andra länder, t.ex. Kanada. Visst är den lite som ren “skolutvecklingspoesi”.
Utifrån deras strategi var sedan det första som de gjorde att enas om ett observationsunderlag som beskrev evidensbaserad undervisning. Därefter utbildade de alla skolledare och nyckelpersoner till att bli förtrogna med det. Nästa steg var att besöka varje klassrum systematiskt. De observerade, reflekterade, finslipade och spred best practice tillsammans med fokus på samma viktiga detaljer i undervisningen under flera läsår.

Se video här
Läs mer och beställ här
Läs om och boka utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare

Lycka till med det nya läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

———————————-

Undervisningsskicklighet i praktiken används idag på nästan 100 skolor och i flera hela kommuner.
Två röster om det:

“Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, Bitr. rektor på Tiundaskolan i Uppsala

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, tidigare FoU-chef, Norrköpings kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

2 sätt för skolledare att få en konkret bild av undervisningens kvalitet i varje klassrum – redan i december 2023

Hej!

Nu startar ett nytt läsår med 1000-tals lektioner för elevernas lärande på varje skola. Inför det nya läsåret är det sannolikt viktigare än någonsin att ha fokus på det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande. Med andra ord, att säkerställa de viktiga detaljer som forskning tydligt är överens om leder till detta – undervisning på vetenskaplig grund.

Två sätt att ha en konkret bild av undervisningens kvalitet redan i december 2023 – eller i juni 2024
Vi erbjuder hjälp för att du och dina medarbetare tillsammans ska ha fokus på undervisningens kvalitet och kunna utveckla den systematiskt läsår efter läsår. Stödet innebär också att ni samtidigt kommer att arbeta med att skapa utvecklingsglädje i organisationen.
Båda alternativen innebär att alla lärare får minst ett lektionsbesök och didaktiskt samtal. Det leder till data för analys, diskussion och kollektivt lärande för utveckling samt en start för samsyn kring Undervisningsskicklighet i praktiken.

Kontakta oss med frågor eller för att komma igång.

Lycka till inför det nya läsåret!
hälsar Team BRAVOLesson

 

Så här mycket bättre blev undervisningen på skolorna i Uppvidinge kommun som valde alternativ 2

Läs mer här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Detta gör skolchef Jenny Dahlin och utvecklingsstrategen tillsammans

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Under våren och fram till och med augusti deltar Jenny Dahlin tillsammans med sin kollega Annica Svensson, utvecklingsstrateg, via webben vid nio pass om 60 minuter i utbildningsserien Good to Great.
Klicka på länken och kolla på vad du får lära dig för att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet på vetenskaplig grund. Ny kursomgång under hösten startar den 30/8.

Individuell handledning ingår för att skriva en plan
Jenny och Annica rustar sig för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete. I utbildningen ingår handledning för att skriva ett utkast till en Plan för bättre och bättre undervisning. Den kommer de att färdigställa tillammans med rektorerna i Hagfors inför de kommande läsåren. Ambitionen är att höja elevernas måluppfyllelse till “en jämnare och högre nivå gällande gymnasiebehörighet för elever i åk 9.”

Ny kursstart i slutet av augusti – anmäl dig nu
Nästa omgång av den här utbildningen startar den 30/8 och pågår under hösten till och med slutet på november. Begränsat antal platser. Utbildningen kan även genomföras lokalt eller regionalt hos er.

Läs mer och anmäl dig/er här

Så här mycket bättre undervisning
Utbildningen handlar om samma systematik som Uppvidinge kommun har haft när de under VT2023 (med start i januari – se de översta fem graferna) utvecklat undervisningens kvalitet så här mycket. Med andra ord, 4:e generationens skolutveckling med lärandefokus, systematik och databaserad analys.

 

Andra aktuella utbildningar

 1. Vad GÖR en skicklig lärare? På plats på din skola/i din kommun.
  Inte vad ÄR en skicklig lärare utan vad GÖR en skicklig lärare på vetenskaplig grund.
 2. Vi inventerar undervisningens kvalitet på din skola. På plats på din skola
  Inventera och utveckla undervisningens kvalitet med stöd av våra partners Skolkompaniet & Fibbla Kompetens. Vi besöker varje klassrum, reflekterar individuellt med varje lärare samt genomför efteråt en workshop med hela kollegiet och skolledningen kring resultaten.
 3. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. Via webben den 29/8
  Eller: Vad pratar vi om och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar!
Sommarhälsningar!

Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Önskar du att årets elevresultat varit bättre? Frukostwebbinarium för skolchefer och rektorer om hur Londons skolor lyfte och ligger kvar med högre måluppfyllelse

Frukostwebbinarium den 3/8 kl. 07.30 – 08.30 om det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet

Det har blivit en sommartradition. De senaste åren har vi haft välbesökta frukostwebbinarier om Londons strategi och taktik när de vände elevresultaten. Passa på om du inte varit med tidigare. I år lägger vi till en jämförelse med svenska skolors motsvarande resa och erfarenheter från Uppvidinge kommun.

Under ett kort webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England. De hade fokus på undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum på ett sätt som skiljer sig från kvalitetsarbetet på svenska skolor.
Londons skolor når fortfarande på 2020-talet hög måluppfyllelse jämfört med övriga delar av England. Londons skolor presterar också på en nivå som är ovanlig för storstäder och för huvudstäder i en internationell jämförelse.

Presenteras på svenska med input direkt från våra partners: professor Sir Georgs Berwick, en av hjärnorna bakom Londons turn-around, samt Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

INNEHÅLL
– Londons strategi och taktik – i detalj
– Så har svenska skolor gjort motsvarande resa
– Så här mycket bättre har undervisningen blivit på Uppvidinge kommuns sex skolor

Anmäl dig till frukostwebbinariet genom att skicka ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen! hälsar
Mats Rosenkvist
BRAVOLesson

På morgonen när du är pigg och innan alla andra göromål.
Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Vid anmälan och sedan “no-show” förbehåller vi oss rätten att debitera 900 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Inför Almedalen – skoldebatten pågår medan fokus nu flyttas till en viktigare fråga inför framtiden

Nästa vecka startar Almedalen. Då och vid flera andra tillfällen under sommaren kommer skolan att debatteras. Samtidigt pågår en förändring i svensk skola: fler och fler börja sätta systematiskt fokus på att utveckla det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet. Det som fortfarande är försummat på många håll i skol-Sverige.
Den frågan är dock inte synlig i debatten trots att det är undervisningen som är skolans kärnverksamhet under mer än 100 miljoner lektioner varje läsår
.

Vi har haft möten med skolchefer och rektorer precis varje vecka under hela det gångna läsåret. På så sätt har vi en mycket god bild av nuläget och vilka behov som finns i kommuner och på enskilda samt fristående skolor. Dialogen har handlat om hur skolledare tillsammans med lärarna organiserar systematiskt fokus på att utveckla skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Alla har hållit med om att det har störst påverkan. Vissa har bestämt sig för att börja arbeta systematiskt medan andra har valt att vänta.

Under det här läsåret har:

 • 100 skolor och hela kommuner valt observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken för att kunna nå samsyn kring vad som är kvalitet i undervisningen på vetenskaplig grund. Läs mer.
 • fler hela kommuner bestämt sig för att börja med BRAVOLesson, exempelvis Oxelösunds kommun.
 • fler skolor börjat använda BRAVOLesson för systematik i Avesta, Eslöv, Emmaboda, Linköping, Norrköping, Stockholm, Uppsala… därtill har mer än 30 procent av alla skolor och kommuner på Island börjat använda BRAVOLesson.

Dessutom har vi och våra partners bland annat:

 • startat planeringen av ett 3-årigt projekt tillsammans med Linköpings Universitet. Läs mer.
 • startat utbildningen Good to Great! som rustar skolchefer och rektorer för att leda arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet. Lös mer.
 • genomfört utvecklingsarbete i kommuner där undervisningens kvalitet och lärarnas utvecklingsglädje gjort stormsteg redan första terminen. Läs mer.

Nu börjar vi snart ledighet och vila inför fortsatt fokus på skicklig undervisning nästa läsår. Vi hoppas att du/ni också har möjlighet till det!

PS. Nedan kan du ladda ner bilden/illustrationen ovan.


Glad midsommar!

Mats Rosenkvist, grundare BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så här gör skolchef Lena Lingman och hennes skolledare

Lena Lingman är ansvarig för Hudikskolan och Hudikgymnasiet. Under våren och fram till och med augusti deltar hon och de tre övriga skolledarna i organisationen tillsammans, via webben, vid nio pass om 60 minuter i utbildningsserien Good to Great.
De rustar sig själva för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete – att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet på vetenskaplig grund.
I utbildningen ingår handledning för att de skriver en Plan för bättre och bättre undervisning inför de kommande läsåren.
En ny omgång av utbildningen startar i augusti.

“En konkret utbildning som varvar både inspiration och handfasta exempel. Det är inte en plan för punktinsatser att kopiera och klistra in utan upplevs snarare som en introduktion till ett långsiktigt förhållningssätt för ständiga förbättringar av undervisningen.”
säger Lena Lingman, skolchef, Hudikskolan och Hudikgymnasiet

Ny kursstart i augusti – anmäl dig nu
Nästa omgång av den här utbildningen startar den 30/8 och pågår under hösten till och med slutet på november. Begränsat antal platser.

Läs mer och anmäl dig/er här

Utbildningen handlar om samma systematik som Uppvidinge kommun har haft när de under VT2023 (med start i januari – se de översta fem graferna) utvecklat undervisningens kvalitet så här mycket.

 

Med andra ord, 4:e generationens skolutveckling med lärandefokus, systematik och databaserad analys.

Andra aktuella utbildningar

 1. Vad GÖR en skicklig lärare? På plats hos er.
  Inte vad ÄR en skicklig lärare utan vad GÖR en skicklig lärare på vetenskaplig grund.
 2. Coaching av lärare in USA. 19/6
  Ges på engelska av Howard Pitler, Emporia State University, med svensk tolk som stöd.
 3. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. 29/8
  Eller: Vad pratar vi om och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?
 4. Inventera undervisningens kvalitet på din skola. På plats hos er.
  Inventera och utveckla undervisningens kvalitet med stöd av oss. Vi besöker varje klassrum på din skola.

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar!
Sommarhälsningar!

Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Kvalitetsdialoger där skolchefer och rektorer kan analysera data om undervisningens kvalitet – frukostwebbinarium den 27/6

Skolans kvalitetsdialoger utan data om det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet – är som kaffe utan grädde.

Under detta frukostwebbinarium visar vi hur man systematiskt samlar data och hur det kan se ut som underlag för analys av undervisningens kvalitet på skolan och i hela kommunen. Hur skolchefer och rektorer kan se de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Hur de kan se lärarkollegiets styrkor och utvecklingsområden och hur ert arbete tillsammans med lärarna leder tlll utveckling över tid – progressionen av undervisningens kvalitet. Den typ av data som gör att Uppvidinge kommuns skolledare och lärare kan se och glädjas över hur mycket bättre undervisningen har blivit under VT2023. Se graferna ovan.

Just de graferna visar utvecklingen för dimensionerna: Mål som utgångspunkt för lärande, Lärandemiljö, Elevernas delaktighet i lärandet, Synliggörande av lärandet och Användning av respons för lärande. Varje skola/kommun/organisation väljer själv vad man vill sätta fokus på.

Kostnadsfritt frukostwebbinarium
Den 27/6 och 15/8 kl. 07.30 – 0830
Anmäl dig här

NYHET!
Under frukostwebbinariet visar vi också vår nya vy i BRAVOLesson som specifikt är utvecklad för kvalitetsdialoger mellan skolchefer-rektorer och rektorer-lärare. Den visar progressionen av undervisningens kvalitet över tid i en och samma vy. Därtill visar den data över hur arbetet i processerna för att utveckla undervisningen fortlöper.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så här mycket bättre blev undervisningen på Uppvidinge kommuns sex skolor

Graferna visar utvecklingen kring 4 av de 10 dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund som man fokuserar på i Uppvidinge.

Under vårterminen har Uppvidinge kommuns skolchef, rektorer och lärare fått stöd för att systematiskt fokusera på skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Det handlar om de viktiga detaljerna i undervisningen som forskning visat leder till studiero, motivation och lärande.
Graferna ovan visar utvecklingen kring detaljerna på en av kommunens skolor från den första omgången lektionsobservationer i januari till andra dito i mars månad. Det har varit motsvarande eller ännu större utveckling på kommunens övriga fem skolor och det bubblar av utvecklingsglädje bland lärarna i kommunen. Att med hela kollegiet kunna diskutera konkreta styrkor och utvecklingsområden i undervisningen har bidragit till det och till mer samsyn.
Nu pågår analys och planering för fortsatt utveckling kring samma viktiga detaljer under nästa läsår. Målet är höja elevernas måluppfyllelse de kommande läsåren.

———————–

“Jag tycker att det har varit otroligt lärorikt och givande att ha dig/er här på skolan. Det är alltid nyttigt att, som lärare, få observeras och få återkoppling på det man gör. Vi har fått tydliga utvecklingsområden på enheten som vi kan hjälpas åt att arbeta mot, det uppskattas.”
En lärare i Uppvidinge kommun

———————–

Så här har arbetet genomförts av BRAVOLessons partners: Skokompaniet/Fibbla Kompetens

Så här kan vi hjälpa din skola/kommun att inventera undervisningens kvalitet

Boka ett 60-minuters webbmöte om hur skolchef och rektorer systematiskt organiserar arbetet för att utveckla skicklig undervisning – med exempel från Uppvidinges arbete..

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Vad händer med undervisningen?

Hej!

Vad tror du händer med undervisningen och elevernas lärande på din skola/era skolor nästa termin och de kommande läsåren?

 • Om skolchef/rektor organiserar gemensamt systematiskt fokus på dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund.
 • När ni tillsammans – skolledare och lärare – konkret kan se och prata om iakttagbara läraraktiviteter som beskriver de viktiga detaljerna av undervisningsskicklighet på vetenskaplig grund.
 • Om lärarna i sommarpresent får ett eget ex av boken Skicklig undervisning (80 sidor) med de iakttagbara läraraktiviteterna och forskningsbakgrunden samlad.
 • När ni med statistik kan se och analysera hela kollegiets styrkor och utvecklingsområden samt hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid. Parallellt jämför ni med progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling.

Läs mer och beställ här.

Se utvecklingen på en av skolorna i Uppvidinge kommun – motsvarande utveckling på alla sex skolorna den här terminen.

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Okänd kvalitetskris i skolan

75 procent av lektionerna har inte fokus på lärande.

Vi har systematiskt observerat undervisningen under 2100 lektioner i svenska klassrum. Då har vi sett många exempel på fantastisk och skicklig undervisning. Vi har dock sett ännu mer undervisning som inte är skicklig, som inte vilar på vetenskaplig grund och som inte är likvärdig eller kompensatorisk. Undervisning som ger lite stöd för elevernas kunskapsutveckling och speciellt för elever med behov av mycket stöd.
Ett exempel: Under 75 procent av en serie på 500 observerade lektioner på 28 grundskolor var det under lektionen inte fokus på att lära utan istället på att göra eller att hinna med. Läs fler exempel i vår appell till Skolriksdagen 2023 den 8-9/5 – se länk nedan.

Den stora mängd data om undervisning på vetenskaplig grund i svenska klassrum som vi systematiskt samlat har, vad vi känner till, ingen annan samlat under de senaste decennierna. Forskare vid Linköpings Universitet har därför bestämt sig för att tillsammans med oss analysera våra data i en rapport som presenteras under ett seminarium den 22/11.

Vi väljer att publicera detta dokument redan nu inför Skolriksdagen den 8-9 maj. Vi upplever att det i skolan och i debatten är för lite fokus på det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande, undervisningens kvalitet.
Många skolchefer och rektorer som vi träffar håller med om att det är viktigast men säger att de inte har tid att prioritera det nu, trots låga elevresultat år efter år och trots Skollagens skrivningar om likvärdig undervisning samt vetenskaplig grund.
Fler skolor har börjat att prioritera undervisningen men det finns inte någon uppfattning om att det brådskar eller är angeläget att systematiskt förbättra de viktiga detaljerna av undervisning på vetenskaplig grund. Skolans vardag rullar på med mer än 560.000 nya lektioner varje dag. Vilken möjlighet!

– Det är angeläget att öka medvetenheten om betydelsen av undervisningens kvalitet inför nästa läsår. Då kommer det att genomföras ytterligare 100 miljoner lektioner på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Många lektioner kan leda till mer lärande. I vår appell och på Skolriksdagen ger vi exempel på hur, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

En appell till Skolriksdagen 2023 med inbjudan till ett seminarium på Linköpings Universitet den 22/11

————————————–

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, telefon 0709-574780 eller epost mats@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolledare som vill lämna “det känns som att undervisningen har blivit bättre” bakom sig

Tillhör du en av de många skolchefer och rektorer som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet? Är du samtidigt frustrerad över att ni i era kvalitetsdialoger inte har några data att analysera kring undervisningens kvalitet – kring det som har störst påverkan på både studiero och lärande?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet för att nå samsyn kring vad viktiga evidensbaserade detaljer i undervisningen är. Med övriga delar i Rektorspaketet kan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på Skolriksdagen
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter på Skolriksdagen den 8-9 maj eller på Framtidens lärande Väst i Karlstad den 14-15 juni. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Vårhälsningar från
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt. Paketet omfattar en 1-användarlicens för rektor eller till exempel en förstelärare.

Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så coachar man lärare kring skicklig undervisning – i England och USA

Så utvecklar, stärker och behåller man professionella lärare.

Två möjligheter för svenska skolledare, utvecklingsledare och förstelärare att få nya perspektiv på skolutveckling. BRAVOLesson erbjuder, med partners i England och USA, två smaka-på-utbildnings-halvdagar*** via webben kring hur skolledare och nyckelpersoner utbildas i hur man coachar lärare. Detta ger en inblick i andra skolkulturer där man över tid har haft fokus på hur lärare kan utvecklas i sin yrkesroll samt hur undervisningen genomförs på vetenskaplig grund och vad den leder till.

Innehåll

 • Why Coaching?
 • What are the skills required to be an Analytical/Instructional Coach?
 • What is the Analytical/Instructional Coaching programme?

Tid: Båda halvdagspassen 13.00 – cirka 16.00 via webben
Pris
: 2.950 kr exkl. moms för båda tillfällena tillsammans
Anmäl dig här.

Begränsat antal platser kvar. Detta är för övrigt en del av utbildningsserien Good to Great! för skolchefer och rektorer.

*** = anpassade utbildningstillfällen för att svenska deltagare ska få en inblick i hur man utbildar skolledare och nyckelpersoner på detta tema.

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Välj Rektorspaketet och ha koll på undervisningens kvalitet på din skola i december 2023

Tillhör du en av de många kommuner, skolor och skolledare som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet för elevernas lärande? En fråga som ni då nästan garanterat har diskuterat är: Har vi samsyn kring vad skicklig undervisning på vetenskaplig grund är?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet med att skapa och nå samsyn kring det. Med övriga delar i Rektorspaketetkan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (plus flera olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på SETT
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter M:07 på SETT. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Välkommen till SETT!
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt.
Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

I huvudet på en skolledare som tänker systematiskt – i förskolan

Möt rektorer som systematiskt utvecklar undervisningens kvalitet.
Välkommen till det tredje frukostwebbinariet där du får träffa och kan ställa frågor till intressanta skolledare.
Den 27 april kl. 07.30 – 08.30

Inom Olympicaförskolorna har skolchef/rektor Isabella Herrström tillsammans med övriga rektorer börjat att utveckla både undervisningens kvalitet och måluppfyllelsen – systematiskt. De flyttar successivt fokus på alla planerade aktiviteter med barnen till hur de genomförs och vad de leder. Allt utgår tydligt från förskolans läroplan.

I webbinariet kommer Isabella att berätta om hur de genomför förskolans uppdrag – se rubriker nedan.
Carolina Goldberg, rektor Olympicasförskolan i Hedemora kommer också att delta under webbinariet.

 • deras plan
 • hur rektorerna tittar på verksamheten löpande i vardagen och vid specifika besök
 • hur rektorerna tittar på undervisningen och använder video för didaktiska samtal med personalen
 • vad som händer i personalgrupperna under samtalen
 • hur de använder BRAVOLesson med en portfolio för varje avdelning
 • hur de med BRAVOLesson kan analysera måluppfyllelse
 • hur arbetet påverkat kulturen inom Olympicaförskolorna

Det finns gott om tid att ställa frågor direkt till Isabella och Carolina under och efter genomgången.
Efteråt får du bilderna från Isabellas presentation och annat värdefullt material från BRAVOLesson.
Webbinariet leds av Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Anmäl dig direkt med ett mail till info@bravolesson.se

Välkommen!
hälsar Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Kompensatorisk undervisning i varje klassrum – ny påbyggnadsdel till skolchefs- och rektorsutbildningen

Utbildningen Good to Great är stöd för den växande andel skolchefer och rektorer som idag har mer systematiska ambitioner kring undervisningen. Utbildningen kan ses som en påbyggnadsdel till existerande utbildningar för skolledare. Den handlar om hur skolchefer och rektorer konkret kan leda och genomföra arbetet med att systematiskt analysera samt utveckla undervisningens kvalitet. Fokus ligger på den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Med andra ord den undervisning som lärare genomför och som i sig är kompensatorisk.

Utbildningen består av en serie korta tillfällen via webben – tidig morgon eller sen eftermiddag – för att skolledare ska kunna passa in den i sina kalendrar. Som en bas för utbildningen finns bland annat data från mer än 2000 systematiskt genomförda lektionsobservationer på skolor i Sverige av arrangörerna: BRAVOLesson och Skolkompaniet/Fibbla Kompetens. De erbjuder utbildningen tillsammans med partners i Sverige, England och USA, bland annat Linköpings Universitet och Emporia State University.

Skolinspektionen: 6 av 10 skolor behöver utveckla undervisningen
Utbildningen är högaktuell efter Skolinspektionens årsrapport för 2022 som släpptes nyligen. Den visar att 6 av 10 kvalitetsgranskade skolor behöver utveckla undervisningen. De skriver att “…arbetet med att höja kompetensen hos befintliga lärare är en underutnyttjad strategi” och att “Vi ser inte tillräckligt kraftfulla kompensatoriska insatser.”

Rapporten såväl som den nya utbildningen har fokus på det kompensatoriska uppdraget. Ordet kompensatorisk används av Skolinspektionen i kombination med många andra olika ord som “insatser”, “åtgärder”, “effekter” men inte i kombination med ordet “undervisning”.

Kompensatorisk undervisning
Av alla typer av möjliga kompensatoriska åtgärder är det nu dags att fokusera på det som är kompensatorisk undervisning. Ett exempel: Data från 486 av de 2000 observerade lektionerna i grundskolan visar att det var enbart 38 procent av lektionerna som läraren arrangerade någon form av samarbetslärande. Med andra ord, att läraren utnyttjade den kraft för studiero och lärande som forskning visat finns i att elever arbetar tillsammans på olika sätt. De elever som drabbas mest av att samarbetslärande inte är en planerad och tränad del av undervisningen är de elever som har störst behov av stöd. Lärarna drabbas också eftersom de då inte hinner med att ge alla elever stöd.

För övrigt nämns ordet/ordstammen “undervisning” 242 gånger på Skolinspektionens årsrapports totalt 67 sidor.

Läs mer om utbildningen Good to Great här.

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson. Epost: mats@bravolesson.se Telefon: 0709-574780

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Good to Great! Utbildning för skolledare med fokus på skicklig undervisning i varje klassrum

NY UTBILDNINGSSERIE

Lägg 45-60 minuter vid 8 tillfällen den här terminen och in i augusti.
Rusta dig själv – som skolchef eller rektor – för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete.
I utbildningen ingår stöd för att du inför de kommande läsåren skriver en Plan för bättre och bättre undervisning.
Väljer du kursstart i april är din/er plan klar inför nästa läsår.

I april startar vår utbildning, en serie via webben, som pågår från april till augusti. En serie med åtta korta utbildningstillfällen. Den kommer att ge dig mycket värdefulla insikter för att utveckla undervisningens kvalitet och bygga kapacitet utifrån evidens – allt i linje med 4:e generationens skolutveckling. Innehållet innebär att du tar ett stort steg för att rusta dig att nästa läsår systematiskt leda och organisera arbetet tillsammans med dina medarbetare – för skolchefer tillsammans med rektorerna och för rektorer tillsammans med lärarna.

Varmt välkommen!

MÅLGRUPP – DU SOM ÄR SKOLCHEF ELLER REKTOR OCH VILL:

 • veta att det genomförs skicklig evidensbaserad kompensatorisk undervisning i varje klassrum
 • utveckla och behålla professionella skickliga lärare
 • göra skillnad för alla elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – på riktigt


VÄLJ MELLAN KURSSTART APRIL ELLER AUGUSTI
Anmäl dig redan idag – först till kvarn gäller. Antalet platser är begränsat.
Du kan välja frukostpassen som startar 07.30 eller eftermiddagspassen som startar 16.10.
Se datum/schema här.
Vi erbjuder även seriens innehåll som en hel studiedag i din kommun eller region. Intresserad? Kontakta oss.

MÅL
Att du efter utbildningsserien har en färdig genomtänkt plan klar för att utveckla bättre och bättre undervisning

DETTA FÅR DU LÄRA DIG
Respektive utbildningstillfälle är 45 – 60 minuter

 1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
 2. Så gjorde rektorerna som medvetet mötte lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerade lärarna.
 3. Detta GÖR en skicklig lärare. Bli förtrogen med forskningsbakgrunden kring evidensbaserad undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Känn dig rustad för att samtala med alla lärare om de viktiga detaljerna inom allmändidaktik på vetenskaplig grund.
 4. Så genomför man observationer och didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 5. Så använder du ett systemstöd för systematik och analys av undervisningens kvalitet.
 6. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning. Det enda sättet att nå systematik.
 7. Kvalitetsdialoger 2.0. Så ser statistik och data för analys av undervisningens kvalitet ut – se progression på lärar-, skol- och kommunnivå.
  S O M M A R L O V
 8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. Eller: Vad pratar vi och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?
 9. Extra valbar frågestund för kursdeltagare som har frågor när de skriver sin Plan för bättre och bättre undervisning.

BREDDA DINA PERSPEKTIV
SMAKA-PÅ-UTBILDNINGAR VIA WEBBEN SOM INGÅR I UTBILDNINGSSERIEN
Utbildningarna är cirka 2-3 timmar inkl. pauser med start 09.00 respektive 13.00

 • Analytical coaching av lärare i England. Ges på engelska av OLEVI International med svensk tolk som stöd.
 • Instructional coaching av lärare in USA. Ges på engelska av Howard Pitler, Emporia State University, med svensk tolk som stöd.
  S O M M A R L O V
 • Träningssimulator för lärare. Så funkar det. Ges tillsammans med Linköpings Universitet.

Varje utbildningstillfälle erbjuds både som frukostpass 07.30 och som eftermiddagspass 16.10 på samma datum.
Se datum/schema här.
Man kan enbart anmäla sig till hela serien och väljer då frukostspåret eller eftermiddagsspåret.
Pris: 4.900 kr exkl. moms. Kursmaterial ingår i digitalt format.
Två kollegor från samma skola eller skolhuvudman som tillsammans anmäler sig samtidigt får 10 procents rabatt.
Max 2 x 20 deltagare. Anmälningar gäller utifrån först till kvarn.

ANMÄL DIG HÄR

Välkomna!
Hälsar Team BRAVOLesson med partners

– Linköpings Universitet
– Emporia State University
– OLEVI International
– Skolkompaniet & Fibbla Kompetens

Utbildningsansvarig: Mats Rosenkvist, BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

3 fördelar för rektorer som vill förbättra kunskapsutvecklingen i varje klassrum

Här är tre anledningar till att prova BRAVOLesson gratis i 14 dagar.
Prova och se hur BRAVOLesson ger dig stöd för att systematiskt utveckla det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet.

1. Allt på ett och samma ställe för dig
Som pedagogisk ledare organiserar och samlar du smidigt kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete med lektionsobservationer, auskultationer, videosekvenser, didaktiska samtal och medarbetarsamtal. En portfolio för varje lärare där du har alla underlag för reflektion och samtal tillsammans med hen. Lärare kan också ha egna konton och tillgång till densamma samt besöka varandra för kollektivt lärande.

2. Det skickliga lärare GÖR
Ni kan lägga in precis de underlag ni vill i BRAVOLesson. Väljer ni det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan ni fokusera på vad skickliga lärare GÖR i klassrummet. Med konkreta iakttagbara läraraktiviteter kan ni se, prata om och utveckla detaljerna kring 10 dimensioner av den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

3. Statistik för att analysera undervisningens kvalitet
Se styrkor och utvecklingsområden på lärar-, skol- och kommunnivå. Diskutera och reflektera med medarbetare och skolchef i era kvalitetsdialoger. Utveckla detaljerna i undervisningens kvalitet. Jämför med progressionen i elevernas kunskapsutveckling per årskull.

Prova gratis i 14 dagar – klicka här

Senaste nytt
Den här veckan börjar Karlbo skola i Avesta kommun, Västra skolan i Eslövs kommun och 14 skolor i Reykjavik på Island med BRAVOLesson.

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90