Ladda hem det viktiga innehållet i en plan för bättre och bättre undervisning

NYHET! Växjöföretaget BRAVOLesson har skapat en inspirationsmall för den plan som många skolor och kommuner inte har – en Plan för bättre och bättre undervisning. Den innehåller de viktiga detaljerna som gör att arbetet blir systematiskt, framgångsrikt och att lärarna känner att det är meningsfullt. Allt har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. På köpet får man mer studiero, motiverade elever och lärande.

– Vi har haft förmånen att handleda många skolchefer och rektorer kring en guide för detta som vi tog fram 2018. Nu har vi tagit guiden ett steg längre – till en plan. Dessutom har vi anställt en av rektorerna, Jessika Müller på Trolle Ljungby skola.
Planen är en bärande del i vår uppskattade skolchefs- och rektorsutbildning, berättar Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Innehållsförteckningen – bilden överst – hittar du kostnadsfritt här
Beställ och ladda ner hela planen här

Pris: 1.250 kr, exkl. moms.

Vässa dina kunskaper – så här utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Anmäl dig här till något av våra kostnadsfria frukostwebbinarier.
Välj mellan den 14/11, 21/11 eller 29/11
PS. Jessika Müller deltar

Hälsningar från oss på
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 4. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – läs del 1 här  
Del 2 – Systematik och analys – läs del 2 här  
Del 3 – Rusta dig – läs del 3 här  
Del 4 – Skriv en plan – för bättre och bättre undervisning

——————————–

NYHET!
Vi har skapat en inspirationsmall för en Plan för bättre och bättre undervisning. Den innehåller de viktiga detaljerna som gör att arbetet blir systematiskt, framgångsrikt och att lärarna känner att det är meningsfullt. Allt har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. På köpet får ni mer studiero, motiverade elever och lärande.

Vi har haft förmånen att handleda många skolchefer och rektorer kring en guide för detta som vi tog fram 2018. Nu har vi tagit guiden ett steg längre – till en plan. Dessutom har vi anställt en av rektorerna, Jessika Müller.

Beställ och ladda ner planen här

Vässa dina kunskaper – så här utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Anmäl dig här till något av våra kostnadsfria frukostwebbinarier.
Välj mellan den 14/11, 21/11 eller 29/11
PS. Jessika Müller deltar

——————————–

Ladda ner en summering av den här serien del 1 – 4 – se infografiken nedan

Hälsningar från oss på
Team BRAVOLesson
och våra partners

Bitr. Prof. Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet | Dr. Howard Pitler, Emporia State University, USA | Prof. Sir George Berwick, England | OLEVI International, England | Skolkompaniet/Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En av Sveriges mest undervisningsfokuserade rektorer börjar för Team BRAVOLesson

BRAVOlesson är idag ett kluster med experter och forskare med fokus på att utveckla undervisningsskicklighet. Från och med nu ingår Jessika Müller som anställd i BRAVOLesson. Hon fortsätter att vara en undervisnings- och lärandefokuserande rektor på Trolle Ljungby skola i Skåne, men en dag i veckan (tisdagar) kommer hon nu att ge konkreta råd till andra skolledare och skolutvecklare. Hon kommer att dela med sig av om hur man sätter systematiskt fokus på undervisningen – om hur man tillsammans med lärarna utvecklar den och en professionell kultur med fokus på lärande.

Boka 1-timmas rådgivning här och ställ frågor till Jessika – kostnadsfritt

– En konkret åtgärd som jag har varit extremt nöjd med är att jag har frigjort en klocktimma per vecka och säkerställt att vi pratar om undervisning under min ledning, säger Jessika Müller.

– Svensk skola sätter nu mer och mer fokus på att utveckla undervisningens kvalitet. Då känns det bra att stärka teamet med en skolledare som framgångsrikt gjort verkstad av det som forskning återkommande pekar på är viktigast för eleverna. Jessika är en ovanligt systematisk, konkret och positiv skolledare. Det här kommer att bli kul, säger Mats Rosenkvist, grundare av BRAVOLesson.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 3. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – läs del 1 här 
Del 2 – Systematik och analys – läs del 2 här  
Del 3 – Rusta dig – för att leda systematiskt fokus på undervisningens kvalitet  

Del 4 – Skriv en plan

Hej!

Detta är några av många detaljer som du behöver behärska för att du ska kunna leda och organisera arbetet med utveckla skicklig undervisning i varje klassrum:

  • Hur genomför man lektionsobservationer och efterföljande didaktiska samtal med läraren så att det känns meningsfullt för hen och leder till att undervisningen utvecklas?
  • Vilka data samlar man för att kunna analysera undervisningens kvalitet och se styrkor och utvecklingsområden på din skola eller för alla skolorna i din kommun (Kvalitetsdialoger 2.0)?
  • Hur gör du dig själv förtrogen med de viktiga dimensionerna av undervisning på vetenskaplig grund?

I samarbete med andra experter och forskare erbjuder vi uppskattade utbildningar som stöd för att ni ska rusta er för att utveckla det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Rusta dig/er med våra utbildningar – läs mer här

Vi skickar med två tips

  • Detta GÖR en skicklig lärare
    Börja med att rusta dig/er med utbildningen som hjälper er att börja bli förtrogna med vad skickliga lärare GÖR på vetenskaplig grund. Läs mer här.
  • Vi hjälper dig att analysera undervisningens kvalitet i varje klassrum på din skola
    Låt oss hjälpa dig med det. Tillsammans med våra partners fungerar vi samtidigt som en katalysator för att ni ska gå från bedömningsoro till utvecklingsglädje. Läs mer här.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90