Del 6 av 10. Möt Rektor Sven-Erik Berg som har skapat systematik i hela processen

Möt Rektor Sven-Erik Berg
som har skapat systematik i hela processen
från besöken i klassrummen till medarbetarsamtalen

Sven-Erik Berg är rektor på Stenbackeskolan i Uddevalla. Sedan 2015 har han steg för steg skapat sin struktur för att ha både överblick och inblick i hela den verksamhet som han ansvarar för att leda. Han har blivit mer och mer inriktad på att konkret kunna följa det som verkligen sker i elevernas lärprocesser.

2015 började han använda Skolinspektionens protokoll för lektionsobservationer för att analysera vad som sker i klassrummet, både utifrån elevernas och pedagogernas perspektiv. 2018 valde han BRAVOLesson.

 

“I sommar kan jag kan gå på semester och känna att mitt pedagogiska ledarskap är samlat. Det blir tydligt och enkelt att sätta igång när läsåret startar i augusti.”

 

Hela processen från verksamhetsbesöken till medarbetarsamtalen
    – Jag har valt att utöver underlagen för lektionsobservationer även lägga in mallen för medarbetarsamtalen i BRAVOLesson. Då kan jag säkerställa att jag kan göra konkreta återkopplingar från mina verksamhetsbesök till medarbetarsamtalet. Det blir ju också en mycket bra sammanställning och förvaring av samtalet när det tillsammans med observationsunderlagen ligger i en portfölj för varje pedagog inne i systemet. I samtalet kopplar vi tillsammans ihop det med pedagogens egen syn på sin undervisning och sina resultat. Vi bestämmer nya mål som vi skriver in tillsammans i modulen för det i BRAVOLesson. Mål för hur pedagogen bidrar till de övergripande målen för skolan och för den mer personliga målsättningen.

 

“Jag har valt att utöver underlagen för lektionsobservationer även lägga in mallen för medarbetarsamtalen i BRAVOLesson.”

 

Varför valde du BRAVOLesson?
     – När BRAVOLesson dök upp som en möjlighet kändes det självklart att pröva för att skapa ännu mer struktur i det som är skolans kärnuppdrag. Det ger mig som juridiskt ansvarig rektor ett verktyg där jag kan samla all dokumentation, planeringar, mål och måluppfyllelse för varje enskild pedagog, berättar Sven-Erik.
    – Det är jag själv som väljer fokusområde för perioden eller terminen och utifrån det vilka observationspunkter som vi använder när lärarna och jag tillsammans arbetar vidare med just det. I BRAVOLesson kan jag också lägga in videoklipp som vi sedan använder i uppföljningssamtalet tillsammans med den enskilde pedagogen eller, om så är fallet, arbetslag, eller hela kollegiet.

 

Hur var det att komma igång med BRAVOLesson?
     – Efter lite snabb kommunikation fram och tillbaka så vara alla emailadresser på plats och inloggningen fungerande. Plattformen är lättöverskådlig och känns enkel att använda. Det finns en bra hjälpfunktion inne i BRAVOLesson som jag ibland använder för lite ledning kring hur man använder de olika funktionerna och får förklaringar till hur de bäst används. 
     – Jag har under våren gjort lektionsbesök och använt mig av ett observationsprotokoll som till största delen utformats av Skolinspektionen. Alla pedagoger har hunnit få minst ett besök.

 

Hur har lärarna reagerat på systematiken och ditt fokus?
     – Till att börja med var flera lite osäkra men det spred sig i fikarummet när flera berättade om att det kändes som att man får vara med och äga sina egna reflektioner kring undervisningen. Alla lärare har också blivit video-filmade för att titta på varandras filmer tillsammans som en del av det kollegiala lärandet.

 

Vad har BRAVOLesson lett till hittills – vilken effekt har det haft?
     – Jag har själv upplevt mitt arbete mer professionellt. Den struktur som BRAVOLesson erbjuder hjälper mig att dokumentera, planera och följa upp alla medarbetare och deras lärande- och utvecklingsprocess. Jag har gjort lektionsbesök då jag i förväg tittat på lärarnas pedagogiska planering och använt mig av ett observationsprotokoll som till största delen utformats av Skolinspektionen. Alla pedagoger har hunnit få minst ett besök. På fritidshemmet har jag gjort observationer där hela arbetslaget har varit delaktiga. Därigenom har vi fått en mer övergripande pedagogisk dialog som lett fram till gemensamma beslut om förändringar i verksamheten.

 

“. . . det spred sig i fikarummet när flera berättade om att det kändes som att man får vara med och äga sina egna reflektioner kring undervisningen.”

 

På Stenbackeskolan har rektor Sven-Erik en 1-användarlicens
Han har inspirerats av BRAVOLesson bibliotek med observationsunderlag och har följande underlag är inlagda för användning i BRAVOLesson

 

Relaterade nyheter

Exempel från verkligheten Template

BRAVOLesson: This is where the text on image goes
Image size: 1920px x 600px

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. That’s why we are offering BRAVOLesson and a knowledge hub around lesson observations and collaborative learning.

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. 

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus!

“All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback”

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. That’s why we are offering BRAVOLesson and a knowledge hub around lesson observations and collaborative learning.

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. That’s why we are offering BRAVOLesson and a knowledge hub around lesson observations and collaborative learning.

Related Stories

Läsårssummering

Läsårssummering

När semestern nu står för dörren så summerar vi ett spännande och intensivt andra läsår sedan BRAVOLesson lanserades i augusti 2017. Tillsammans med kunder och samarbetspartners har vi kommit till...

read more

Senaste nytt om BRAVOLesson – nyhetsbrev om bättre och bättre undervisning

BRAVOLesson App
Superenkelt att ge konkret videofeedback till dina kollegor

Nu finns BRAVOLesson App både för iPhone/iPad och Android. Filma din egen eller en kollegas undervisning – för självvärdering eller konkret feedback via BRAVOLesson.

  1. Filma
  2. Ge videon ett namn
  3. Klicka Spara. Videon sparas då direkt i ditt Video-/mediaarkiv i BRAVOLesson.

Koppla den till ett observationsunderlag och ge feedback med tidsatta kommentarer. Kör enstaka sekvenser fram och tillbaka för att tillsammans få ännu mer perspektiv på den egna undervisningen.
Ladda ner BRAVOLesson App gratis från App Store eller Google Play.
Kan användas av alla som har ett aktivt konto i BRAVOLesson.

Skriv er plan för bättre och bättre undervisning
Vi har observerat ett mönster. De som skriver en tydlig plan kommer igång med systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning. De som inte skriver en plan gör det ofta inte. Vi erbjuder följande som stöd för att skapa en egen plan:

Nya kunder
Bland våra nya kunder den här terminen finns bland flera: Montessori Bjerred, Trolle Ljungby skola, Lundsbergs skola och Skolgårda skola i Motala kommun.
Kunskapskolan har använt BRAVOLesson under ett år på sin grundskola i Tumba. Nu börjar även Kunskapsgymnasiet i Malmö att använda BRAVOLesson.
Allbo Lärcenter – vuxenutbildningen i Alvesta kommun – har tecknat en licens till 2021 och inleder med att få inledande stöd från oss för att skriva en egen “Plan för bättre och bättre undervisning”.

Tre experter väljer BRAVOLesson
Skolkompaniet, Fibbla kompetens och Tinz & Co arbetar på olika sätt med lektionsobservationer samt feedback och stöd till lärare ute på skolor och i kommuner. Under våren har de blivit användare av BRAVOLesson för att kunna ge ännu bättre stöd till sina kunder och effektivisera sitt arbete.
Läs mer om hur Skolkompaniet kan fungera som en katalysator för er skola eller er kommun med fokus på undervisningen.

Undervisning som håller “världsklass”
Ett av de senaste observationsunderlag i vårt bibliotek är från Southfield School som är rankad bland de fem procent bästa skolorna i England. Titta på deras observationsunderlag för fokus på världsklass.

Du har väl inte missat detta från vårt förra nyhetsbrev?

  • Spara lektionsplaneringen kopplad till lektionsobservationen
  • BRAVOLesson Analys – statistikmodul för kommuner och friskoleorganisationer
  • Notifieringar via epost
  • Single-sign-on med ert nätverk och högre säkerhet vid inloggning

Läs mer här.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Skriv er plan för bättre och bättre undervisning

Vi ser ett mönster. De som skriver en tydlig plan och är transparenta kring den för hela organisationen kommer igång med systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning. De som inte skriver en plan gör det ofta inte. Vi erbjuder följande som stöd för att skapa en egen plan: 


Workshop med er rektors-/ledningsgrupp. Halvdag.
Workshop för att börja skriva er plan för att komma igång med systematiskt arbete – både kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap – för att undervisningen ska bli bättre och bättre. Mål med denna workshop:
A. Ökad samsyn i rektorsgruppen
B. Delaktighet i er plan för att detta ska hända i vardagen
C. Färdigt första utkast till er plan  
Pris: 9.500 kr, exkl. moms, resa och eventuell logi.

Ring oss på 010-516 40 90 för att boka en workshop 

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90