Så utvecklade de undervisningen under HT2020 – exempel från skolor och kommuner

Detta är ett blogginlägg för er som är sugna på att tänka lite skolutveckling trots alla utmaningar som Corona för med sig. Vi har största respekt för allt arbete och ansvar som Sveriges skolledare och lärare nu genomför och står för!

Vi har varit i kontakt med fyra kunder som använder BRAVOLesson och som har fortsatt på olika sätt trots Corona. Här hittar du fyra länkar där du kan läsa mer.

De samlar data för, inte om, skolutveckling på sina skolor

Beringskolan
Lektionsobservationer och ömsesidigt förtroende som frigör tid

Kunskapsgymnasierna
Sveriges mest progressiva utveckling av undervisningen?

Tierps kommun
En 4-års resa har börjat med mer samtal om undervisning än tidigare

Trolle Ljungby skola
Konkret och transparant utveckling av undervisningen

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En 4-års resa har börjat med mer samtal om undervisning än tidigare

BRAVOLesson har samtalat med Mats Östling som är Utvecklare utbildning i Tierps kommun.

Undervisningsskicklighet i fokus
HT 2020 var starten för Tierps kommuns arbete med fokus på lärarskicklighet och undervisningens kvalitet på alla skolor, inklusive kommunens gymnasieskola på bilden till vänster. Samtidigt valde man BRAVOLesson som stöd för arbetet som fram till 2024 kommer att handla om:

 • Ett systematiskt och kvalitativt arbete med medarbetarsamtal och medarbetarutveckling.
 • Ett långsiktigt och uthålligt arbete med att utveckla undervisningsskickligheten.
 • En ökad medvetenhet om den egna undervisningen och stöd för att utveckla den.

HT 2020. Under samtalet berättade Mats kortfattat om vad som har hänt:

 • Alla skolledare, karriärlärare och lärare har fått en introduktion till verktyget BRAVOLesson.
 • Därefter har alla på olika sätt och på egen hand samt tillsammans bekantat sig med hur BRAVOLesson fungerar.
 • Det har totalt genomförts fler lektionsobservationer än tidigare.
 • Kommunens karriärlärare genomförde en del lektionsobservationer men blev givetvis bromsade av pandemin.
 • Det har blivit mer samtal om undervisningen i rektorsgruppen än tidigare trots att rektorsgruppen också blev bromsad av pandemin för man fattade beslut om att det inte fungerade med att gå runt och besöka olika klassrum.
 • På en skola har lärarna börjat observera varandra.
 • Karriärlärare har börjat prova videoobservationer med funktionerna för detta i BRAVOLesson.

VT 2021. Följande är planerat:

 • Arbetet med att utveckla undervisningen är ett av flera utvecklingsområden: sambedömning, digitalisering 1-1, införande av nya kursplaner och kunskapsbedömning.
 • Mats Östling kommer i början av terminen tillsammans med karriärlärarna samtala om vad man har sett under sina observationer.
 • Utifrån bland annat det kommer planen för arbetet med att utveckla undervisningen att förfinas.
 • Lärare kommer att besöka varandra.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt Jenny och Rolf som skapat ökat förtroende och frigjort tid

Möt Jenny och Rolf som skapat

ökat förtroende och frigjort tid.

På Beringsskolan började man med BRAVOLesson under läsåret 2019/2020. I början av höstterminen 2020 kallade skolledningen samman förstelärarna och speciallärarna. En plan skapades för att lyfta arbetet med fokus på undervisningen. Det inkluderade ett noggrant schema för när och hur de tillsammans skulle genomföra lektionsobservationer och didaktiska samtal. För trygghet hos lärarna var man noga med att genomtänkt fördela observationerna så att lärarna fick besök av någon som man kände väl eller även annars hade vardaglig kontakt med.

Man satte ett tydligt mål: alla lärare skulle få två besök och två samtal under höstterminen.
Man bestämde sig också för att hinna med besök på fritids.

– Att vi sedan har lyckats genomföra alla planerade observationer beror på att vi helt enkelt skrev in dem i våra kalendrar. Annars hade det inte gått, och speciellt inte nu med alla Corona-frågor som vi har i vardagen, säger Rolf Isaksson, rektor på Beringsskolan.

Man har i BRAVOLesson använt sig av Skolinspektions observationsschema uppdelat i de fyra delarna:

 • Del 1. Trygg stödjande och uppmuntrande lärmiljö
 • Del 2. Individanpassning, variation och utmaning
 • Del 3. Tydlighet i mål, innehåll och struktur
 • Del 4. Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Varje lektionsobservation har följts av ett didaktiskt samtal tillsammans med läraren.

 

De brukar vara minst 30 minuter då vi lyfter och samtalar om positiva saker som vi ser under lektionerna. Men vi tycker också att det är viktigt att vi är ärliga, tar upp och reflekterar kring sådant som kan utvecklas, säger Jenny Alfredsson, biträdande rektor.

Tillsammans har skolledningen, förstelärarna och speciallärarna observerat många lektioner med tydligt ledarskap, tydliga lektionsstarter, undervisning med medveten digitalisering och engagerande genomgångar med bildstöd. Lärarna har samtidigt upplevt att de har blivit bekräftade genom observationerna och de didaktiska samtalen. Lärarna vet att skolledningen vet vad och hur de gör under lektionerna.

 

Vårt arbete under hösten har bidragit till ett ökat och ömsesidigt förtroende på skolan. Det känns som att det frigör tid i många andra situationer. Det har också öppnat upp det kollegiala samarbetet och gjort det mer systematiskt på skolan. säger rektor Rolf Isaksson.

Planen för vårterminen 2021 är att genomföra en lektionsobservation med påföljande samtal per lärare. Dessutom har man ambitioner att använda BRAVOLesson för att börja skapa en bank med goda exempel på video.

 

Relaterade nyheter

Så lyftes mer än 40 skolors elevresultat samtidigt – webbinarium om Londons konkreta taktik

Intresserad av utvecklingstankar trots pandemins alla utmaningar?

Under ett 30-minuters webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England.
Delta och fundera över hur Londons “tänk” och  logik kan stötta er verksamhet och svensk skola.

Välkommen till vårt webbinarium!
Tid: 15/1 kl. 08.30 – 09.00
Webbinariet är kostnadsfritt. 

Presenteras på svenska som en del av vårt samarbete med
Professor Sir George Berwick
OLEVI International

ANMÄL DIG HÄR

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90