Örkelljunga kommun är den första kommunen som har skrivit ett 3-års avtal för att utveckla och säkerställa skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum. Förra veckan startade Örkelljungas grundskoleorganisation planeringen med experterna som tillsammans med forskare från Linköpings Universitet ska genomföra projektet. De ska utveckla och undersöka hur undervisningsskicklighet i varje klassrum i en kommuns alla skolor påverkar elevernas kunskapsutveckling samt lärarnas arbetsbelastning och arbetsglädje. Med andra ord, undersöka om det som mer än 120 forskare i 15 länder har kommit fram till att lärare GÖR när elever LÄR leder till kunskapsresultat och högre måluppfyllelse.

Experterna från Skolkompaniet, Fibbla Kompetens och BRAVOLesson samarbetar med Bitr. prof Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet. De släpper tillsammans inom kort den nya forskningsrapporten Så mycket bättre. Lärares undervisning efter coachande stöttning. Den presenterades på den nordiska forskningsorganisationen NERA:s konferens i Malmö den här veckan.
Rapporten visar att alla lärares undervisning blir signifikant bättre genom lektionsobservationer följda av enskilda coachande didaktiska samtal. Detta i kombination med att lärarna tillsammans får reflektera kring sin egen undervisning i relation till det forskning visat leder till lärande för eleverna. Rapporten beskriver också med många citat från lärare om hur de uppskattar observationerna och det konkreta arbetssättet som utgår från observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP).
Läs om den kommande rapporten här.

Med forskning kring arbetet i Örkelljunga planerar vi nu att både skala upp och förlänga studien. Vi vill bidra med resultat om hur stor eller liten en intervention behöver vara för att få bestående effekter på lärarnas undervisning och elevernas kunskapsresultat. Vi söker finansiering för detta arbete i tre kommuner med totalt mer än 300 lärare, säger Bitr. prof. Marcus Samuelsson.

Metoden under det här projektet skiljer sig på två sätt från det som skolmyndigheterna uppmuntrat svensk skola att arbeta med under de senaste decennierna: självvärderingar och kollegiala samtal. Forskning har visat att de kollegiala samtalen ofta leder till att lärare bekräftar sina egna föreställningar.
Under tre år kommer Örkelljungas skolor istället att arbeta med ett förhållningssätt tillsammans som utgår ifrån lektionsobservationer och data om hur undervisningen verkligen genomförs. Utvecklingen sker både genom strukturerad individuell och kollektiv kompetensutveckling. Kvalitetsarbetets fokus hamnar på undervisningsnivå och inte utbildningsnivå.

– Våra erfarenheter från tidigare lektionsobservationer är att lärarna är mycket positiva till att få respons på sin undervisning tillsammans med konkreta råd som de kan använda redan nästa lektion. Utvecklingen på de skolor vi har arbetat med är ofta dramatiskt positiv avseende undervisningens kvalitet men också vad gäller elevernas delaktighet och vilja att ta ansvar för sitt eget lärande, säger Urban Hansson som har genomfört mer än 2.500 systematiska lektionsobservationer tillsammans med sin partner Bernt Friberg.

Örkelljunga kommun har med BRAVOLesson arbetat med att utveckla undervisningen sedan 2019.

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Örkelljunga kommuns skolverksamheter. Vi är glada över att vi kan erbjuda våra skolor möjligheten att arbeta med undervisningen, utifrån det evidensbaserade observationsunderlaget USiP och i ett sammanhang som dessutom är tänkt att utvärderas vetenskapligt. Detta är en naturlig fortsättning på det kvalitetsarbete som våra skolverksamheter har bedrivit tillsammans under en längre tid, säger Kristian Lindgren, Utbildningschef i Örkelljunga kommun.

________________________________________

För mer information kontakta:
Urban Hansson, Skolkompaniet. Epost: urban.hansson@skolkompaniet.se Telefon: 070- 390 12 31
Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet. Epost: marcus.samuelsson@liu.se Telefon: 013-28 10 52
Kristian Lindgren, Örkelljunga kommun. Epost: kristian.lindgren@orkelljunga.se Telefon: 0435-55 211

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90