NYHET! Kraftfull funktion i BRAVOLesson för att utveckla undervisningens kvaliteter tillsammans

NYHET! Tänk dig att en förstelärare och rektor besöker samma lektioneller att två lärare beöker en kollegas lektion
Direkt efter lektionen kan två observatörer som besökt samma lektion ta fram ett spindeldiagram för att tillsammans kalibrera, diskutera och reflektera kring de kvaliteter i undervisningen som de hade samma eller olika uppfattningar om.

Klicka här för att se videon om hur det fungerar.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

6 miljoner lektioner på distans – Nytt fritt observationsunderlag som hjälp för att utveckla onlineundervisning

Om situationen som nu gäller skulle leda till onlineundervisning under resten av vårterminen innebär det att mer än 6 miljoner lektioner inom gymnasieskolan kommer att genomföras online **.
På kort tid har gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning på ett imponerande sätt ställt om till och kommit igång med fjärr- och/eller distansundervisning online.
Inom kort blir det dags att ta nästa steg – att skolor, skolledare och lärare tillsammans sätter fokus på ökad likvärdighet och onlineundervisningens kvaliteter för lärande. BRAVOLesson har därför tagit fram och erbjuder fritt ett specifikt observationsunderlag för undervisning online ***.

Observationsunderlaget fungerar för delar av eller en hel lektion online. Det kan användas för:

  • självvärdering
  • reflektion
  • kollegialt lärande
  • lektionsobservationer

VÅRT BIBLIOTEK MED OBSERVATIONSUNDERLAG

Med förhoppningar att detta kan vara till hjälp,
Team BRAVOLesson

 

**
40 skoldagar x 4 lektioner per dag x 38.800 lärare

***
BRAVOLesson har inte hittat några exempel på observationsunderlag specifikt för distans-, fjärr- eller onlineundervisning i Sverige. Vi har utgått ifrån Skolverkets forskningsöversikt kring onlineundervisning samt Skolinspektionens befintliga forskningsbaserade observationsschema och skapat ett nytt observationsunderlag för onlineundervisning. Vi har också samlat intryck ifrån exempel från andra delar av världen där man har ett större och mer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet än vi hittills har haft i Sverige.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90