Många skolchefer och skolledare sitter fast i svensk skolkultur och en organisation som har mer fokus på annat än på pedagogiskt ledarskap som går ända ut i klassrummet.
Tillhör du de många skolledare som önskar att du själv hade varit ute i klassrummen mer som ett komplement till att lärarna besöker varandra? Är du en skolledare som tidigare har tänkt:
“Det här året/den här terminen ska jag (eller vi i skolledningen) systematiskt börja observera varje lärares undervisning så att jag vet vilken kvalitet det är på undervisningen på skolan –
i varje klassrum.”

Om du vill bestämma dig för det som ett nyårslöfte har vi det stöd du behöver:
– en superkonkret plan
– ett validerat observationsunderlag på vetenskaplig grund
– ett verktyg för data och analys
Tillsammans med Linköpings Universitet har vi nu dessutom data som visar att alla lärares undervisning blir signifikant bättre om man arbetar systematiskt med observationer och reflektion. Se länk och bilaga nedan.

Om läget på din skola är så att du kan bestämma dig för att lägga 1,5 timmar per lärare under vårterminen och cirka 15.000 kr så kan vi hjälpa dig med ditt nyårslöfte. Då behöver det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet – inte vänta till ett senare läsår.

Ladda hem en superkonkret plan tom med juni 2024
Alla 187 lärarnas undervisning blev signifikant bättre – nya forskningsresultat
Kontakta mig – jag vill ha hjälp för mitt nyårslöfte

Lycka till med vårterminen 2024!
hälsar Team BRAVOLesson

—————————-

Observationsunderlag för att skapa samsyn på vetenskaplig grund – läs mer

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90