Observationsunderlag för förskolans arbete med läroplanen

Olympicaförskolan har sex förskolor i mellersta Sverige. Från och med den här teminen blir deras skolledares verksamhetsbesök än mer systematiska. De har beslutat sig för en process som utifrån verksamhetsbesöken omfattar pedagogerna såväl som statistik för dialog med motsvarande nämnden. Som en start till det fortsatta arbetet har de skapat ett eget observationsunderlag.

”Med BRAVOLesson kommer jag att få stöd för att säkerställa att undervisningen håller den höga kvalitet som jag vill ha på förskolorna. Det är enkelt att använda och kommer att vara ett bra verktyg som är tydligt för både rektorer och pedagoger – även i det kollegiala lärandet i arbetslaget.”

Isabella Herrström, Skolchef, Olympicaförskolan

LADDA HEM OLYMPICAS OBSERVATIONSUNDERLAG

BOKA 30-MINUTERS WEBBDEMO GRATIS

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

22 Jan post template

Detta är ett blogginlägg för er som är sugna på att tänka lite skolutveckling trots alla utmaningar som Corona för med sig. Vi har största respekt för allt arbete och ansvar som Sveriges skolledare och lärare nu genomför och står för!

Vi har varit i kontakt med fyra kunder som använder BRAVOLesson och som har fortsatt på olika sätt trots Corona. Här hittar du fyra länkar där du kan läsa mer.

De samlar data för, inte om, skolutveckling på sina skolor

Beringskolan
Lektionsobservationer och ömsesidigt förtroende som frigör tid

Kunskapsgymnasierna
Sveriges mest progressiva utveckling av undervisningen?

Tierps kommun
En 4-års resa har börjat med mer samtal om undervisning än tidigare

Trolle Ljungby skola
Konkret och transparant utveckling av undervisningen

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Funktioner för att i pandemitider fokusera på undervisningen och vad den leder till

Stöd för självreflektioner och återkoppling till lärare – på distans

Vi visar här hur man kan använda BRAVOLesson för att ge systematisk återkoppling till lärare utan att själv besöka klassrummet och utan att delta under onlineundervisning.

Titta gärna på vår video som på en minut visar hur BRAVOLesson stödjer Corona-säkert arbete med fokus på undervisningens kvalitet och vad den leder till.

VIDEO – FUNKTIONER FÖR FOKUS PÅ UNDERVISNINGEN i PANDEMITIDER

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Undervisning i världsklass – 12 dimensioner

Hej, alla som vill och orkar tänka lite skolutveckling under pandemin!

Det råder lärarbrist. Det råder samtidigt i Sverige brist på forskningsbaserade observationsunderlag för återkoppling till lärare. Det som är mest allmänt känt – och för många det enda man känner till – är Skolinspektionens numera gamla observationsschema. Detta är ingen som helst kritik mot det.
För inspiration hittar du nedan en länk till ett underlag som har fokus på undervisning i världsklass och som nu är översatt till svenska.

“World class teaching”
Det allmändidaktiska underlaget är från Southfield School i Kettering, England och har den positiva benämningen “lesson learning review”. Skolan är rankad som en av Englands fem procent bästa skolor. De arbetar extremt medvetet både på bredden och på djupet med feedback till lärare för att utveckla undervisning och lärande. Underlaget är framtaget utifrån bland annat boken “Making Every Lesson Count: Six Principles to Support Great Teaching and Learning” – Allison and Tharby (2015). Vi har nyligen översatt och anpassat underlaget som inspiration för skolor i Sverige. Ladda gärna ner det gratis från vårt bibliotek med observationsunderlag.

Hälsningar från oss
på BRAVOLesson

LADDA GRATIS NER OBSERVATIONSUNDERLAGET PÅ SVENSKA VIA VÅRT BIBLIOTEK

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90