Mer än 100 miljoner lektioner i Sverige – varje läsår

 

Vilken möjlighet till ännu mer lärande!

Det är så vi tänker. Vi brinner för elevernas lärande. Häng med!

ALLA ELVER ÄR VÄRDA SKICKLIG UNDERVISNING. Eric Hanusheks forskning vid Stanford University visar att de lärare som skapar mest lärande levererar 1,5 års lärande per läsår jämfört med de som skapar minst som levererar 0,5 års lärande per läsår. Av alla åtgärder man kan göra för att förbättra elevernas studieresultat handlar alla de 20 starkaste om hur läraren tänker och gör i klassrummet.

ALLA BEHÖRIGA OCH OBEHÖRIGA LÄRARE har potential att bli bättre och bättre. Att vara en skicklig lärare är ingenting man föds till utan något man blir genom utbildning, erfarenheter, feedback, reflektion, titta på andra, träning, mer feedback…

LÄRANDEFOKUS – VILKEN MÖJLIGHET! De senaste tio åren har flera olika undersökningar visat att den svenska skolan inte har fokus på att utvärdera undervisningens kvalitet och vilken effekt den har på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Nu pågår en förändring mot mer fokus på undervisningen. Det kommer även att leda till ökad arbetsglädje i skolan.

Inom skolans kvalitetsarbete kan man hålla på med förändringar och förbättringar. Men att sätta systematiskt fokus på evidensbaserat skicklig undervisning blir ett paradigmskifte för elevernas lärande. Skolledare kan bli game changers genom fokus på frågan: Pågår det lärande här just nu?

SKOLLEDARE OCH LÄRARE INOM ALLA SKOLFORMER kan utveckla undervisningens kvalitet systematiskt tillsammans. När man fokuserar på det som enligt forskning är olika dimensioner av skicklig undervisning ökar lärarnas motivation. De ger och får återkoppling, reflekterar, blir sedda och får möjlighet att utvecklas och skapa mer lärande.

JÄMFÖR UNDERVISNINGENS KVALITET MED ELEVRESULTATEN  Data om undervisningens styrkor och utvecklingsområden kan ställas vid sidan om data om elevernas kunskapsresultat – data med fokus på progression för lokal skolutveckling över tid. Systematiskt och långsiktigt – som exempelvis London gjorde när de vände sina skolors resultat på 2000-talet.

 

 

 

SUCCESSFUL SCHOOLS SVERIGE. BRAVOLesson är en del av företaget Successful Schools Sverige som baserar hela sin verksamhet på svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. Företaget är startat av Mats Rosenkvist som 1999 startade en av världens allra första lärplattformar, InfoMentor, samt var med och grundade Kunskapsmedia. Mats har passion och brinner sedan skolutvecklingsfrågor. Han har arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och Europa. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen med fokus på bättre och bättre undervisning samt elevresultat.

Mats Rosenkvist, Founder and passionate school developer
Mats Rosenkvist, Grundare och passionerad skolutvecklare

Handledning i det som rektorsutbildningen inte ger

Vi erbjuder handledning för skolchefer och rektorer som vill organisera och leda systematiskt arbete för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum - som vill följa hur undervisningsskickligheten utvecklas och jämföra med elevresultaten över tid.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90