Mer än 100 miljoner lektioner

genomförs varje läsår på Sveriges skolor

 

Alla elever är värda fantastisk undervisning

och alla lärare är värda konstruktiv feedback

DEN MEST OUTNYTTJADE MÖJLIGHETEN. Bara var tionde lärare får feedback på sin undervisning trots att forskning visar att det är bland de starkaste verktygen för att förbättra både undervisningen och elevernas resultat. Det innebär att kärnan i skolans kvalitetsarbete – fokus på undervisning och lärande – är en nästan outnyttjad möjlighet som kan förbättra elevresultaten och bli en källa till ökad arbetsglädje i skolan.

ALLA BEHÖRIGA OCH OBEHÖRIGA LÄRARE har potential att bli bättre och bättre. Att vara en bra lärare är ingenting man föds till utan något man blir genom utbildning, erfarenheter, feedback, reflektion, titta på andra, träning, mer feedback…

ALLA ELVER ÄR VÄRDA FANTASTISK UNDERVISNING. Eric Hanusheks forskning vid Stanford University visar att de lärare som skapar mest inlärning levererar 1,5 års inlärning per läsår jämfört med de som skapar minst som levererar 0,5 års inlärning per läsår. Av alla åtgärder man kan göra för att förbättra elevernas studieresultat handlar alla de 20 starkaste om hur läraren tänker och gör i klassrummet.

VI VILL GÖRA DET MÖJLIGT för skolledare och lärare inom alla skolformer att utveckla undervisningen systematiskt tillsammans. När man tillsammans fokuserar på det som enligt forskning är olika dimensioner av god undervisning ökar lärarnas motivation. Skolledare besöker lärare. Lärare besöker varandra. De ger och får feedback, blir sedda, får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bli bättre och bättre.

KÄRNAN I SKOLANS KVALITETSARBETE. Kärnan i och syftet med både det systematiska kvalitetsarbetet och resultatstyrningen är att undervisningen ska bli bättre och bättre och bättre. BRAVOLesson är en del av företaget Successful Schools Sverige som baserar hela sin verksamhet på svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor.

SUCCESSFUL SCHOOLS SVERIGE. Företaget är startat av Mats Rosenkvist som tidigare skapade lärplattformen och företaget InfoMentor samt var med och grundade Kunskapsmedia. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutvecklingsfrågor. Han har sedan dess arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen med fokus på bättre och bättre undervisning samt elevresultat.

Mats Rosenkvist, Founder and passionate school developer

Mats Rosenkvist, Grundare och passionerad skolutvecklare

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90