100 miljoner lektioner i Sverige – varje läsår

 

Vilken möjlighet till ännu mer lärande!

Det är så vi tänker. Vi brinner för elevernas lärande. Häng med!

LÄRANDEFOKUS! Fler och fler börjar fokusera på undervisningens kvalitet. Nyligen lade Skolverket ut material på sin hemsida om hur man kan utveckla undervisningen. Detta är en del av en förändring som har börjat under de senaste åren.
Att utvärdera hur undervisningen verkligen genomförs, att titta på den för att se vad den leder till, har annars visat sig inte vara en del av svensk skolkultur. Detta har flera olika undersökningar visat under det senaste decenniet.

Inom skolans kvalitetsarbete genomför skolchefer och rektorer viktiga förändringar och förbättringar. Att därtill sätta systematiskt fokus på evidensbaserat skicklig undervisning blir ett paradigmskifte för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje. Skolledare kan bli game changers genom fokus på frågan: Pågår det lärande här just nu?

ALLA ELVER ÄR VÄRDA SKICKLIG UNDERVISNING. Eric Hanusheks forskning vid Stanford University visar att de lärare som skapar mest lärande levererar 1,5 års lärande per läsår jämfört med de som skapar minst som levererar 0,5 års lärande per läsår. Av alla åtgärder man kan göra för att förbättra elevernas studieresultat handlar alla de 20 starkaste om hur läraren tänker och gör i klassrummet.

ALLA LÄRARE ÄR VÄRDA FEEDBACK. Alla behöriga och obehöriga lärare har potential att bli bättre och bättre. Att vara en skicklig lärare är ingenting man föds till utan något man blir genom utbildning, erfarenheter, feedback, reflektion, titta på andra, träning, mer feedback, erfarenheter…

JÄMFÖR UNDERVISNINGENS KVALITET MED ELEVRESULTATEN  Data om undervisningens styrkor och utvecklingsområden kan ställas vid sidan om data om elevernas kunskapsresultat. Systematiskt på lärar-, skol- och kommunnivå över tid – så som exempelvis London gjorde när de vände sina skolors resultat på 2000-talet.

 

SUCCESSFUL SCHOOLS SVERIGE. BRAVOLesson är en del av företaget Successful Schools Sverige som baserar hela sin verksamhet på svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. Företaget startades 2017 av Mats Rosenkvist som 1999 startade världens sannolikt första lärplattform, InfoMentor, samt var med och grundade Kunskapsmedia. Mats har passion och brinner för skolutvecklingsfrågor. Han har arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och Europa. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen med fokus på bättre och bättre undervisning samt elevresultat.

Mats Rosenkvist, Founder and passionate school developer

Mats Rosenkvist, Grundare och passionerad skolutvecklare

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90