100 miljoner lektioner i Sverige
– varje läsår

                                                    

Lektionsräknaren →

100 miljoner

lektioner i Sverige
– varje läsår

                                                    

Lektionsräknaren →

100 miljoner lektioner i Sverige – varje läsår

                                                    

Lektionsräknaren →

Vilken möjlighet till ännu mer lärande!

Det är så vi tänker. Vi brinner för elevernas lärande. Häng med!

VI ÄR ETT EXPERTKLUSTER. BRAVOLesson arbetar tillsammans med och genom partners, bland annat: Bitr. Prof. Marcus Samuelsson vid Linköpings Universitet,  Prof. Howard Pitler vid Emporia State University, USA, Prof. Sir George Berwick i England,  OLEVI International i England, Urban Hansson och Bernt Friberg, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens samt Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola.

ALLA ELVER ÄR VÄRDA SKICKLIG UNDERVISNING. Eric Hanusheks forskning vid Stanford University visar att de lärare som skapar mest lärande skapar 1,5 års lärande per läsår och de som skapar minst bara 0,5 års lärande per läsår. Av alla åtgärder man kan göra för att förbättra elevernas studieresultat handlar alla de 20 starkaste om hur läraren tänker och gör i klassrummet.

LÄRANDEFOKUS! Fler och fler börjar fokusera på undervisningens kvalitet. Detta är en förändring som har börjat under de senaste åren.
Att utvärdera hur undervisningen verkligen genomförs, att titta på den för att se vad den leder till, har annars visat sig inte vara en del av svensk skolkultur. Detta har flera olika undersökningar visat under det senaste decenniet.

Inom skolans kvalitetsarbete genomför skolchefer och rektorer viktiga förändringar och förbättringar. Att därtill organisera systematiskt fokus på, och en kultur kring, evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum blir ett paradigmskifte för studiero, motivation, elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje. Skolledare kan bli game changers genom fokus på frågan: Pågår det lärande här just nu? Den stora idén är helt enkelt att tänka att alla lärare ska vara skickliga lärare, att de tillsammans ska få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och att utveckla undervisningen över tid.

ALLA LÄRARE ÄR VÄRDA FEEDBACK. Alla lärare är värda att få möjlighet att reflektera kring sin undervisning på ett sätt som känns meningsfullt. Att göra det skickliga lärare gör är ingenting man föds med utan något man utvecklar genom utbildning, erfarenheter, feedback, reflektion, titta på andra, träning, mer feedback och erfarenhetsutbyte tillsammans med kollegor.

DATADRIVEN SKOLUTVECKLING Kvalitetsdialoger kan handla om “sanningens ögonblick” – om undervisningen. Data och statistik om hur undervisningens styrkor och utvecklingsområden utvecklas kan ställas vid sidan om data om progressionen i elevernas kunskapsresultat. Systematiskt kan detta analyseras på lärar-, skol- och kommunnivå över tid, så som exempelvis London gjorde när de vände sina skolors resultat på 2000-talet med arbetssätt som lever vidare och är framgångsrika 20 år senare.

BRAVOLesson är en del av företaget Successful Schools Sverige som baserar hela sin verksamhet på svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. Företaget startades 2017 av Mats Rosenkvist som 1999 startade världens sannolikt första lärplattform, InfoMentor, samt var med och grundade Kunskapsmedia. Mats har passion och brinner för skolutvecklingsfrågor. Han har arbetat med skolutveckling i både Sverige och andra delar av Europa. Under de senaste tio åren har Mats stöttat skolor och kommuner på området systematiskt kvalitetsarbete. Tillsammans med kollegor har han haft många uppdrag som sträckt sig över flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen med fokus på bättre och bättre undervisning samt elevresultat.

Mats Rosenkvist, Founder and passionate school developer

Mats Rosenkvist, Grundare och passionerad skolutvecklare

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90