Så formulerar rektor läsårets viktigaste fråga

Nu har ett nytt läsår startat och med det 1000-tals lektioner på varje skola. Innan skolavslutningen i juni nästa år kommer det att ha genomförts totalt mer än 100 miljoner lektioner på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Det innebär en fantastisk mängd med möjligheter eftersom alla är överens om att det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande.
Tidigare år har vi i augusti pekat på läsårets och varje lektions viktigaste fråga: Pågår det lärande här just nu? Nu har vi slipat på den formuleringen tillsammans med våra kunder och partners samt delvis värderat om den. Blir du intresserad? Du hittar den nedan…

Om man som rektor vill organisera arbetet med att systematiskt fokusera på att utveckla undervisningens kvalitet tillsammans med lärarna på skolan så är det viktigt att:

  • använda observationsunderlag för lektionsbesök för att reflektionerna under de efterföljande didaktiska samtalen bland annat ska handla om evidensbaserat viktiga dimensioner av god undervisning. Kort sagt, för att samtalen systematiskt ska handla om det som är viktigt.
  • använda frågor i underlaget/underlagen som under samtalen verkligen systematiskt leder till reflektioner som för undervisningen framåt

En av några få sådana frågor hänger givetvis ihop med nämnd fråga ovan – “Pågår det…?”. Den lyder nu så här för systematiska samtal med och mellan lärare efter varje lektionsbesök:

Vilket lärande ledde lektionen till för eleverna – utifrån din planering?

eller

Lärde sig eleverna det du ville att de skulle lära sig, utifrån målformuleringen i din planering?

Läs gärna vår nästa blogg. Då kommer vi att lyfta frågan som är lika viktig eller kanske ännu viktigare – som en förutsättning för likvärdighet – varje läsår och varje lektion.

Boka gärna en 30-minuters webbdemo så visar vi hur BRAVOLesson och systematik kan leda till bättre och bättre undervisning i varje klassrum.


God fortsättning på det nya läsåret!

hälsar vi på BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90