Samma som 2.2 men enbart den kortare summerande delen av observationsschemat. OBS. Gäller inte enskild pedagog.