BRAVOLesson lanserar detta underlag som beskriver undervisningsskicklighet på fyra nivåer med iakttagbara läraraktiviteter. Det utgår ifrån skolans uppdrag för grundskola, gymnasium och vux. Det innehåller 10 dimensioner av skicklig undervisning som leder till lärande och varit återkommande i svenska och internationell forskning över tid. Det har prövats under 1800 lektionsobservationer, och därpå följande samtal med varje lärare, som Skolkompaniet och Fibbla Kompetens har genomfört.
Rättigheter för en skola att använda underlaget från 5.900 kr (engångskostnad), exkl. moms och frakt. Ett 5-pack av boken med och om underlaget ingår. BRAVOLessons kunder får 25 procents rabatt på priset för rättigheterna.