Detta är en utvecklad version med extra textfält nederst med rubriker som är tänkta att stimulera till ett reflekterande samtal efter lektionen och observationen. Skolinspektionens observationsschema i original har bara ett textfält med rubriken “Kommentrarer”.