BRAVOLesson har inte hittat några exempel på observationsunderlag specifikt för distans-, fjärr- eller onlineundervisning i Sverige. BRAVOLesson har därför skapat ett nytt observationsunderlag utifrån Skolverkets forskningsöversikt kring onlineundervisning samt Skolinspektionens befintliga forskningsbaserade observationsschema.