Detta bygger på vad som är bra undervisning enligt forskningen. Det används av myndigheten i deras officiella inspektioner.