På Tiundaskolan i Uppsala bestämde man sig i slutet av vårterminen för att satsa på det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken för att tillsammans med lärarna utveckla undervisningen.
Rektorerna har efter sommarlovet startat ett helt transparent arbete med att besöka alla lärarnas klassrum. D
e har i förväg gett alla lärarna vars ett ex av boken Skicklig undervisning med observationsunderlaget. Det beslutet är ingenting som rektor Jenny Westergren och biträdande rektor Maria Franzén ångrar.
 

Som ett resultat av det har lärare läst boken och vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen, berättar Maria.

Att utveckling startar hos individen själv är ett starkt komplement till de lektionsobservationer och didaktiska samtal som Maria tillsammans med rektor Jenny Westergren kommer att ha haft med alla lärare under höstterminen.

 

Vi två håller på att växa in i detaljerna i observationsunderlaget. Vi har börjat med underlagets del 1 om Lärandeprocesser. Att boken är så tydlig bidrar till att våra didaktiska samtal blir jättebra, säger Maria.

För att kunna arbeta systematiskt och ha allt samlat på ett och samma ställe har de också valt verktyget BRAVOLesson. Där samlas nu alla observationsunderlag och anteckningar från de didaktiska samtalen i varje lärares portfolio. I slutet av terminen kommer Maria och Jenny att kunna visa och med lärarna diskutera diagram som visar styrkor och utvecklingsområden i undervisningen i hela kollegiet.

Gör som Tiundaskolan med flera.
Ge ett ex av boken Skicklig undervisning till varje lärare på din skola som julklapp eller nyårsgåva.
Boken kostar 180 kr/st + rättigheterna.

Vid beställning före den 31 december så ingår en 30-minuters webbintroduktion för alla era lärare om forskningsbakgrunden och innehållet med de 10 dimensionerna av evidensbaserad undervisning. Ni väljer datum och tid för introduktionen i ett Teams- eller Zoom-möte. Du som rektor får dessutom en mycket konkret plan för ert arbete med att utveckla undervisningen fram till juni 2023. Då kan du ha en första bild av kvaliteten på undervisningen på din skola – styrkor och utvecklingsområden. Boken kostar 180 kr per lärare + rättigheterna exkl. moms och frakt.

Läs mer om och beställ Undervisningsskicklighet i praktiken här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90