Under 2022 fortsatte den trend som blir tydligare för varje läsår i svensk skola – fler rektorer och kommuner börjar sitt arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet i varje klassrum.

Vi har så här vid årets början samlat våra och våra partners starkaste bidrag från 2022 för sådant fokus i en Top 12 lista.
Den innehåller båda sådant som är gratis att använda, sådant som går att boka/beställa och annat viktigt ”tänk” att ha med sig.
Allt kretsar kring den bas vi har inom BRAVOLesson – att utgå ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för elevernas lärande.

Listan innebär ingen intern rangordning men det som omnämnts som ”…a significant innovation for Swedish education.” * finns överst i listan.

Var så god – håll tillgodo!

God fortsättning
och må utvecklingsglädjen vara med er alla under 2023!

Team BRAVOLesson

* Prof. Sir George Berwick, England

—————————-

TOP 12 UTVECKLA-UNDERVISNINGEN-TIPS FRÅN 2022

Sveriges nya observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken

8 korta gratis video om ledarskapet i klassrummet – med forskare och experter

7 råd till skolchefer – så leder ni rektorernas fokus på likvärdig undervisning i varje klassrum

Tidskalkylatorn – Hur mycket/lite tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

8 råd till rektorer – Så organiserar rektor lärarnas fokus på undervisningens kvalitet

Debatt: Behöriga lärare är fel ambitionsnivå

Skolans kvalitetsdialoger 2.0 – med statistik från “sanningens ögonblick”

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

För rektorer – ny kompetensutveckling: Vad GÖR en skicklig lärare?

En superkonkret plan för systematiskt fokus till och med juni 2023

Det skolchefer och rektorer behöver för systematiskt fokus

Systematik och en känsla – tillsammans!

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90