Tidskalkylatorn

Hur mycket tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

Den frågan har vi fått från både skolchefer och rektorer. Vi har skapat Tidskalkylatorn nedan för att svara på frågan och för att stötta den utveckling som nu pågår i svensk skola. Fler och fler skolor och kommuner prioriterar systematiskt fokus på undervisningens kvalitet för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje. Fokus på skicklig undervisning på vetenskaplig grund genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.

Fyil i rutorna nedan och räkna ut för din skola. 

Skicklig undervisning = effektiv undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.

LÖPANDE KVALITETSARBETE PÅ DIN SKOLA KRING SKICKLIG UNDERVISNING PÅ VETENSKAPLIG GRUND

1. Rektors arbete tillsammans med nyckelpersoner och lärare – systematiskt
Lektionsobservationer: observera, samtala, reflektera, analysera, utveckla och säkerställa.
Detta exempel: Varje lärare får 2 besök per läsår. Läs mer nedan vid ***

2. Lärarnas kollegiala lärande tillsammans – systematiskt
Lektionsobservationer: observera, samtala, reflektera, dela och utveckla. Varje lärare får v besök av kollega/kollegor per läsår.

*** Tidskalkylatorn bygger på följande uträkningar
Bakom Tidskalkylatorn ligger olika antaganden och uträkningar. Klicka här för att se dem.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90