Varje läsårs viktigaste fråga! Under läsåret 2021/22 genomförde vi 8 korta lunchwebbinarier

8 korta videos (20 min) 

om likvärdigt ledarskap i klassrummen

Perfekta för en APT på din skola eller rektorsmötet i din kommun

Medarrangör

Medarrangör

ALLA INTÄKTER TILL

Arrangör

Iakttagbar undervisning;
lärarhandlingar som får elever att lära

Johan Alm. Skolutvecklare, författare och lärare

Likvärdig undervisning kräver att vi formulerar konkreta lärarhandlingar i klassrummet som verkligen går att härma och lära sig – och som leder till att fler elever lär sig bättre. Vi måste bort från obegripliga amöbauttryck som att lärare skapar ” ett tillåtande klimat”, “inkluderande lärmiljöer” eller har “höga förväntningar”.

Lärarens kroppsspråk – vägen till förtroende

John Steinberg, Fil dr, föreläsare, författare, f d rektor

Förtroende och samarbete vill vi alla ha, men hur kommer det sig att vissa får det lättare än andra? Hemligheten är dels hur man tokar sitt uppdrag och dels hur man själv agerar med sitt kroppsspråk – till exempel röst, rörelsemönster, revir och gester.

John Steinberg
Sirrka Persson

Rektors roll för likvärdigt ledarskap i klassrummen och en likvärdig skola

Sirkka Persson, f.d. Rektor, Kringlaskolan i Södertälje och numera ledarskapscoach för skolan.

Sirkka Persson var rektor på en F-9 skola i ett av Sveriges mest utsatta områden. Med 18 års erfarenheter som rektor och lektionsobservationer vände hon tillsammans med kollegorna bilden av skolan från dåligt rykte och ingen kö till att ha en lång kö av elever och spontanansökningar från lärare. De ökade även samtidigt elevresultaten.

Ledarskap, undervisning och lärande

Martin Karlberg, Universitetslektor vid Uppsala Universitet

Om hur lärare genom ett evidensbaserat ledarskap skapar förutsättningar för undervisning och lärande. I föreläsningen behandlas också två ömsesidiga förhållanden: (1) förhållandet mellan ledarskap och undervisning samt (2) förhållandet mellan undervisning och lärande.

Martin Karlberg
Maria Glawe

Dynamiskt och digitalt ledarskap för innovation

Maria Glawe, Förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Om hur den medskapande ledaren gör för att skapa en trygg och samtidigt innovativ kultur där eleverna ges möjlighet till ett samskapande lärande med fokus på att bygga kunskaper, utveckla digital kompetens och omsätta idéer till handling för en hållbar framtid.

Efter 1000 strukturerade lektionsobservationer – Hur kan rektor medverka till att skapa ett gott ledarskap i klassrummet?

Bernt Friberg, Skolutvecklare på Skolkompaniet/Fibbla kompetens, f.d. skolledare och lärare

I Lgr 11 står det ”…undervisningen ska…” över 200 gånger. Det perspektivet har Bernt med sig när han och hans kollega själva har genomfört mer än 1000 strukturerade lektionsobservationer. Rektor och lärare måste ställa frågor till undervisningen om dess påverkan för elevers lärande.

Martin Karlberg
Marcus Samuelsson

Att ingripa för trygghet, säkerhet och likvärdighet

Marcus Samuelsson, Biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet

Om fyra skickliga lärares arbete med att göra det möjligt för alla att utvecklas och lära sig genom att ha barnens bästa i första rummet.

 

 

 

KEYNOTE: Teaching through Interactions

Grete Sörensen Vaaland, professor vid Læringsmiljøsenteret på universitetet i Stavanger

Teaching through Interactions som grunnlag for å vurdere å utvikle klasseromskvalitet: Emosjonell støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte. 

Grete
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90