Systematiskt fokus på undervisningens kvalitet

 

 

Stöd för rektorer och skolchefer som vill få arbetet gjort

Vi har samlat det vi erbjuder som hjälp för att du ska kunna göra ännu mer skillnad för elevernas lärande. Det som fler och fler rektorer och kommuner väljer att använda inom alla skolformer.

Ett konkret observationsunderlag som vilar på vetenskaplig grund

Ett smidigt systemstöd för att organisera arbetet systematiskt och GDPR-säkert

Utbildning för att rusta dig själv, nyckelpersoner och lärare

Du behöver dessutom en plan för bättre och bättre undervisning

Utifrån vårt arbete med att coacha många rektorer och skolchefer kring att ta fram en plan har vi nu skapat en riktigt vass mall till en Plan för bättre och bättre undervisning. Planen innehåller det “tänk” man inte får med sig från rektorsutbildningen. Detta är planens innehåll – läs mer här

När du bokar en webbvisning med oss så får du planen (värde 1.150 kr). Du kan boka webbvisning på två olika teman:
Så leder skolchefen rektorernas fokus på undervisningens kvalitet.
Så organiserar rektor lärarnas fokus på undervisningens kvalitet.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90