Systematiskt fokus på undervisningens kvalitet

 

 

Det skolchefer och rektorer behöver för systematiskt fokus

Alla är överens om att undervisningen har störst påverkan på elevernas lärande och måluppfyllelsen.

4:e generationens skolutveckling handlar därför bland annat om systematiskt lärandefokus, uthållighet och databaserad analys, Vi har samlat det vi erbjuder som hjälp för att du ska kunna genomföra det och göra ännu mer skillnad för elevernas lärande. Det som fler och fler rektorer och kommuner väljer att använda inom alla skolformer.

Ett konkret observationsunderlag som vilar på vetenskaplig grund

Utbildning för att rusta dig själv, nyckelpersoner och lärare

Ett smidigt systemstöd för att organisera arbetet och samla data för analys – systematiskt 

Du behöver dessutom en plan för bättre och bättre undervisning

Utifrån vårt arbete med att handleda många rektorer och skolchefer kring att ta fram en plan sedan 2017 har vi nu vässat vår mall för en Plan för bättre och bättre undervisning. Planen innehåller det “tänk” man inte får med sig från rektorsutbildningen. Detta är planens innehåll – läs mer här

När du bokar en webbvisning med oss så får du planen (värde 1.150 kr). Du kan boka webbvisning på två olika teman:
Så leder skolchefen rektorernas fokus på undervisningens kvalitet.
Så organiserar rektor lärarnas fokus på undervisningens kvalitet.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90