Olympicaförskolan har sex förskolor i mellersta Sverige. Från och med den här teminen blir deras skolledares verksamhetsbesök än mer systematiska. De har beslutat sig för en process som utifrån verksamhetsbesöken omfattar pedagogerna såväl som statistik för dialog med motsvarande nämnden. Som en start till det fortsatta arbetet har de skapat ett eget observationsunderlag.

”Med BRAVOLesson kommer jag att få stöd för att säkerställa att undervisningen håller den höga kvalitet som jag vill ha på förskolorna. Det är enkelt att använda och kommer att vara ett bra verktyg som är tydligt för både rektorer och pedagoger – även i det kollegiala lärandet i arbetslaget.”

Isabella Herrström, Skolchef, Olympicaförskolan

LADDA HEM OLYMPICAS OBSERVATIONSUNDERLAG

BOKA 30-MINUTERS WEBBDEMO GRATIS

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90