Möt Jenny och Rolf som skapat

ökat förtroende och frigjort tid.

På Beringsskolan började man med BRAVOLesson under läsåret 2019/2020. I början av höstterminen 2020 kallade skolledningen samman förstelärarna och speciallärarna. En plan skapades för att lyfta arbetet med fokus på undervisningen. Det inkluderade ett noggrant schema för när och hur de tillsammans skulle genomföra lektionsobservationer och didaktiska samtal. För trygghet hos lärarna var man noga med att genomtänkt fördela observationerna så att lärarna fick besök av någon som man kände väl eller även annars hade vardaglig kontakt med.

Man satte ett tydligt mål: alla lärare skulle få två besök och två samtal under höstterminen.
Man bestämde sig också för att hinna med besök på fritids.

– Att vi sedan har lyckats genomföra alla planerade observationer beror på att vi helt enkelt skrev in dem i våra kalendrar. Annars hade det inte gått, och speciellt inte nu med alla Corona-frågor som vi har i vardagen, säger Rolf Isaksson, rektor på Beringsskolan.

Man har i BRAVOLesson använt sig av Skolinspektions observationsschema uppdelat i de fyra delarna:

  • Del 1. Trygg stödjande och uppmuntrande lärmiljö
  • Del 2. Individanpassning, variation och utmaning
  • Del 3. Tydlighet i mål, innehåll och struktur
  • Del 4. Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Varje lektionsobservation har följts av ett didaktiskt samtal tillsammans med läraren.

 

De brukar vara minst 30 minuter då vi lyfter och samtalar om positiva saker som vi ser under lektionerna. Men vi tycker också att det är viktigt att vi är ärliga, tar upp och reflekterar kring sådant som kan utvecklas, säger Jenny Alfredsson, biträdande rektor.

Tillsammans har skolledningen, förstelärarna och speciallärarna observerat många lektioner med tydligt ledarskap, tydliga lektionsstarter, undervisning med medveten digitalisering och engagerande genomgångar med bildstöd. Lärarna har samtidigt upplevt att de har blivit bekräftade genom observationerna och de didaktiska samtalen. Lärarna vet att skolledningen vet vad och hur de gör under lektionerna.

 

Vårt arbete under hösten har bidragit till ett ökat och ömsesidigt förtroende på skolan. Det känns som att det frigör tid i många andra situationer. Det har också öppnat upp det kollegiala samarbetet och gjort det mer systematiskt på skolan. säger rektor Rolf Isaksson.

Planen för vårterminen 2021 är att genomföra en lektionsobservation med påföljande samtal per lärare. Dessutom har man ambitioner att använda BRAVOLesson för att börja skapa en bank med goda exempel på video.

 

Relaterade nyheter