Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Trolle Ljungby skola utanför Kristianstad är en liten friskola med anor – skolan är byggd 1841 och är därmed en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i drift. Jessika Müller är inne på sitt andra läsår som rektor. Nu arbetar hon och lärarna mycket konkret tillsammans för att systematiskt utveckla undervisningen. Lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer.

 

Trolle Ljungby skolas arbetssätt fungerar så här

  • De använder Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar. Den här terminen har de börjat med Del 1: Trygg. stödjande och uppmuntrande lärmiljö sedan kommer de att fortsätta med de övriga delarna. Observationsschemat är modifierat med tre kommentarfält istället för enbart ett i originalet. Ett fält för observatörens frågor och reflektioner, ett för lärarens egna reflektioner och ett för utvecklingsområden.
  • Både rektor Jessika och varje lärare har egna konton i BRAVOLesson.
  • Läraren börjar med att göra en självvärdering av en egen lektion med Skolinspektionens observationsschema del 1 i BRAVOLesson.
  • Sedan gör Jessika en lektionsobservation av en annan lektion som läraren genomför och använder då även observationsschema del 1 i BRAVOLesson. I det första kommentarfältet skriver hon frågor till läraren – Hur tänkte du…? Finns det andra sätt att… ? Jessika ger också någon kort återkoppling direkt efter lektionen innan hon går.
  • I det andra fältet skriver läraren parallellt sina reflektioner kring lektionen.
  • När de senare samma dag eller vecka möts i ett didaktiskt samtal har de hunnit läsa varandras perspektiv.

 

“Jag ger någon reflektion till läraren direkt efter lektionen – man kan ju inte bara gå därifrån.”

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

Terminsutvärderingar 
På Trolle Ljungby började man förra läsåret med terminsutvärdering med ett annat fokus än tidigare. Varje lärare utmanas till att komma på hur de kan utveckla sin undervisning utifrån frågan: Varför fick eleverna de resultat som de fick när jag tänkte som jag tänkte och gjorde som jag gjorde? Detta i kombination med självvärderingar, lektionsobservationer och möten varje vecka då man under en timma bara pratar undervisning gör att det händer mycket kring undervisningens kvalitet i vardagen.

En timmas möte varje måndag med fokus på bara en sak – undervisningen
Under mötena på måndagarna är det två viktiga frågor som är återkommande och som skapar nya och djupare insikter: Vad händer när jag/vi gör så här? Om vi gör så här – vad händer då? Frågorna blir konkreta utifrån lärarnas egna reflektioner och lektionsobservationerna.

     – Med BRAVOLesson blir vårt arbete både levande och tydligt. Dessutom samlas allt på ett och samma ställe vilket är en fördel för mig och alla på skolan, tycker Jessika Müller.

“Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback”
     – Vårt nya sätt att arbeta stärker sammanhållningen i arbetslaget. Samtidigt stärks jag genom genom reflektioner: hur gör jag – hur gör andra? Det är kombinationen egna reflektioner och återkoppling från rektor och kollegor som gör att jag utvecklas. Vi är ju precis som eleverna lärande individer. Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback. Vad är nästa steg för mig? Allt detta bygger på att vi vågar bjuda in och vågar visa varandra, säger Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola 
     – BRAVOLesson ger oss struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet, fortsätter Zandra.

 

“BRAVOLesson ger oss lärare struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet.”

Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola

 

På Trolle Ljungby skola har man en skollicens
Varje lärare har ett eget konto och på skolan finns nu följande observationsunderlag inlagda för användning i BRAVOLesson. Se bild med lista nedan.
Just nu använder man Skolinspektionens del 1 och man testar tre extra rubriker – tre kommentarsfält – som stöd för ett reflekterande samtal: 1. Reflektioner – frågor – feedback. 2. Dina egna reflektioner efter lektionen – utifrån din planering. 3. Utvecklingsområden.

Relaterade nyheter