Olympicaförskolorna har skapat ett underlag för verksamhetsbesök med fokus på läroplanen och undervisningen. De har också bestämt sig för en process. Lite av den får du en inblick i om du läser den första raden överst i underlaget.