Hej, alla som vill och orkar tänka lite skolutveckling under pandemin!

Det råder lärarbrist. Det råder samtidigt i Sverige brist på forskningsbaserade observationsunderlag för återkoppling till lärare. Det som är mest allmänt känt – och för många det enda man känner till – är Skolinspektionens numera gamla observationsschema. Detta är ingen som helst kritik mot det.
För inspiration hittar du nedan en länk till ett underlag som har fokus på undervisning i världsklass och som nu är översatt till svenska.

“World class teaching”
Det allmändidaktiska underlaget är från Southfield School i Kettering, England och har den positiva benämningen “lesson learning review”. Skolan är rankad som en av Englands fem procent bästa skolor. De arbetar extremt medvetet både på bredden och på djupet med feedback till lärare för att utveckla undervisning och lärande. Underlaget är framtaget utifrån bland annat boken “Making Every Lesson Count: Six Principles to Support Great Teaching and Learning” – Allison and Tharby (2015). Vi har nyligen översatt och anpassat underlaget som inspiration för skolor i Sverige. Ladda gärna ner det gratis från vårt bibliotek med observationsunderlag.

Hälsningar från oss
på BRAVOLesson

LADDA GRATIS NER OBSERVATIONSUNDERLAGET PÅ SVENSKA VIA VÅRT BIBLIOTEK

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90