God undervisning – Länkar för inspiration och diskussion

Här har vi samlat ett antal länkar med både inspirerande och tänkvärt materiel kring god undervisning och hur den kan bli ännu bättre.

Diskutera och dela med kollegor och andra som du känner.

Systematik kring lektionsobservationer och kollegialt lärande är den mest outnyttjade möjligheten till att förbättra elevernas resultat på kort sikt.

 • Infographic om “Fokus på det som lärare älskar – att undervisa”. Klicka här
 • Artiklar om ”How to make a good teacher”, The Economist. Klicka här
 • Video om lektionsobservationer i Filipstad sedan 2010. Klicka här
 • Video om ”Så blir du en skicklig ledare i klassrummet”. Klicka här
 • Video om “Helen Timperley om ”professionellt lärande”. Klicka här
 • Video om video för lektionsobservationer – projektet ”Best Foot Forward”, Harvard Graduate School of Education. Klicka här
 • Video om hur man skapar ”magisk” undervisning. Klicka här
 • Video om förändringsarbete. “Jeanette om journaler på nätet”. Klicka här
 • BRAVOLesson Klicka här
 • BRAVOLessons gratis-bibliotek med olika mallar för lektionsobservationer. Klicka här
 • Video om BRAVOLesson. Klicka här

”Att vara lärare är ett otroligt komplext och vackert hantverk.”
Jamey Verrilli, Relay Graduate School of Education

Vi kommer att uppdatera detta set med länkar. Detta är version 171119.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Flödesschema för fokus på bättre och bättre undervisning

Det går att förbättra både undervisningen och elevernas resultat! Undervisningen kan bli bättre och bättre och bättre… Fokus på vad som verkligen händer i klassrummen är enligt bland annat Höög & Johanssons forskning ett av karaktärsdragen för framgångsrika skolor.

Både vår undersökning via Novus och Skolvärldens dito pekar på att det är en liten del av Sveriges lärare som får feedback på det som de älskar – att undervisa.

Systematik kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback är en nästan outnyttjad möjlighet till att lyfta elevernas resultat i Sverige.

Det finns ingen anledning att vänta. Börja NU och skörda inom kort. Det har andra redan gjort. Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback är viktigare än någonsin med många obehöriga lärare i Sveriges klassrum.

Ladda hem vårt flödesschema för fokus på bättre och bättre undervisning. Dela det med andra och diskutera.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Pressinformation: Endast elva procent av lärarna får feedback på sin undervisning

Novus

Enbart 35 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan har haft besök i sitt klassrum någon gång de två senaste terminerna – av rektor, förstelärare eller kollega. I många fall leder inte besöken till att lärarna får någon organiserad feedback eftersom enbart totalt 11 procent av alla lärarna uppger att de får det. Det innebär samtidigt en nästan outnyttjad möjlighet för att lyfta resultaten i Sveriges skolor.
Detta visar en undersökning av Novus på uppdrag av BRAVOLesson.

Pressinfo – Lärarna får inte möjlighet att utvecklas 171030

Novus diagramrapport – Lärare om feedback

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nya exempel på mallar för lektionsobservationer i vårt öppna bibliotek

Nu finns det fler nya exempel på mallar för lektionsobservationer i vårt bibliotek på BRAVOLessons hemsida.

Pedagogisk uppföljning av lektion
En ny mall med en struktur som följer en normal lektions kronologi med start redan i planeringen. Den kommer från Vialundskolan i Kumla kommun. Man kan också beskriva mallen så här: Den har motsvarande innehåll som del 3 i Skolinspektionens observationsschema fast är kompletterad med andra dimensioner. Mindre omfattande än hela observationsschemat från Skolinspektionen och kan vara lättare att arbeta med i vardagen.
Ladda hem mallen

Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar
På flera skolors och kommuners begäran har vi delat upp Skolinspektionens observationsschema i de fyra olika delarna som det består av. Om man vill kan man alltså via BRAVOLesson ha tillgång de fyra olika respektive delarna och tydligt jobba med en del åt gången. Alternativt eller parallellt jobbar man med hela observationsschemat.
Ladda hem ett exempel på den uppdelade versionen

Här är hela vårt bibliotek med mallar för lektionsobservationer

Fler och fler öppnar klassrumsdörrarna och sätter fokus på att lyfta både undervisningen och elevernas resultat. Tillsammans!

BravoLesson fungerar som en ledstång för att utveckla undervisningen, lärare och elevernas resultat. Lektionsobservationer är en del av lösningen. Här kan du läsa mer om BRAVOLesson samt boka en kort demo över webben. 

Vad planerar en pedagogisk ledare allra först inför ett nytt läsår?

     – Jag känner mig lyft, säger läraren Kajsa Krigström.

I Filipstad har man arbetat med systematiska lektionsobservationer sedan 2010. Rektor Gun Palmkvist börjar sin planering inför ett nytt läsår med att först lägga in läsårets cirka 70 lektionsobservationer med tillhörande samtal med respektive lärare i kalendern. Sedan planerar hon resten av läsåret. Titta på den här videon och få både rektorns och läraren Kajsa Krigström perspektiv. Det startade 2010 med att alla rektorer i Filipstad fick utbildning i coachande samtal. Klicka på bilden eller här för att se videon

.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Nu öppnar vi klassrumsdörrarna och utvecklar undervisningen tillsammans

Alla är överens om att alla elever och studenter är värda fantastiska lärare. Alla vet också hur viktig varje lärare är. Det finns forskning som visar vad det innebär i form av högre livskvalitet och livsinkomst för en elev om man har haft skickliga lärare eller ej (Hanushek, Education Next, 2011). Det finns forskning som visar hur mycket mer kunskap per termin som en högpresterande lärare levererar till sina elever jämfört med en lågpresterande lärare (The Economist, Juni 11, 2016). Just nu är det lärarbrist i Sverige vilket är ytterligare en anledning till att lärare behöver få möjlighet att göra ett bättre och bättre arbete – en känsla för att stanna kvar i yrket. Man föds inte till att bli en fantastisk lärare. Det är bara en myt. Förvisso kan man ha goda eller mindre goda anlag men en riktigt bra lärare blir man genom utbildning och sedan feedback och träning, feedback och träning…

Under förra läsåret lät vi undersökningsföretaget Novus ställa frågor till lärare i grundskolan och gymnasieskolan. 35 procent av lärarna hade haft besök av rektor, kollega eller förstelärare i sitt klassrum någon gång under de två senaste terminerna men enbart 11 procent av lärarna uppgav att de också får konstruktiv feedback i ordnade former.  Alla lärare är värda att bli sedda och få feedback på det som lärare älskar – att undervisa. Nu är det dags att öppna klassrumsdörrarna!

Detta är anledningen till att vi lanserar BRAVOLesson – app, webb och video för feedback genom lektionsobservationer och kollegiealt lärande.

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90

How to make a good teacher

Tidningen The Economist hade i juni 2016 ett temanummer om läraryrket i nutid och framtid med ett internationellt perspektiv. Av någon anledning har tidningens artiklar gått under den svenska skoldebattens radar.

Till att börja med så avlivar artikeln den myt som allmänt har gällt inom hela västvärlden – att man föds till att bli en bra lärare. Antingen så har man det eller så har man det inte. Förvisso kan man ha goda eller mindre goda anlag precis som med allting annat i livet. Vi är alla olika, men en riktigt bra lärare har utbildning i botten som kompletteras med träning, erfarenheter och feedback… mer träning, erfarenheter och feedback. Lärarens metoder och arbetssätt kan förfinas och förbättras. Sätten att undervisa bättre, och till och med mycket bättre, kan alla lärare träna på och lära sig.

Det finns idag skolor, skolorganisationer och skolmyndigheter som använder statistik och erfarenheter från till exempel kognitiv beteendevetenskap, från sjukvården och från coaching inom elitidrottens värld för att kunna erbjuda bättre lärare. Man öppnar upp klassrumsdörren med inställningen att läraryrket och undervisning inte är en gåva utan ett otroligt komplext och vackert hantverk som man tillsammans och med feedback kan utföra bättre och bättre.

Artikeln tar också upp fakta, erfarenheter och data från olika skolor och undersökningar från världens olika hörn. En av dessa är skillnaden i hur mycket mer kunskap högpresterande lärare levererar jämfört med lågpresterande under en och samma termin (Hanushek, 2011).

Det finns all anledning att läsa detta från The Economist oavsett om man är lärare, rektor, förvaltningschef, skolpolitiker, förälder eller elev. I artiklarna – för de är två – hittar alla perspektiv för att lyfta både skoldebatt, skolutveckling och undervisning i Sverige.

Forskningen kring framgångsrika skolor visar bland annat att rektorer som knyter ihop resultaten med vad som faktiskt händer i klassrummen når goda elevresultat. Systematik kring lektionsobservationer och kollegialt lärande är en av delarna i Modellen från Successfuls Schools.

Editorial: How to make a good teacher
Article: Teaching the teachers

Bättre och bättre undervisning 

 

+46 (0)10 - 516 40 90