Alla är överens om att alla elever och studenter är värda fantastiska lärare. Alla vet också hur viktig varje lärare är. Det finns forskning som visar vad det innebär i form av högre livskvalitet och livsinkomst för en elev om man har haft skickliga lärare eller ej (Hanushek, Education Next, 2011). Det finns forskning som visar hur mycket mer kunskap per termin som en högpresterande lärare levererar till sina elever jämfört med en lågpresterande lärare (The Economist, Juni 11, 2016). Just nu är det lärarbrist i Sverige vilket är ytterligare en anledning till att lärare behöver få möjlighet att göra ett bättre och bättre arbete – en känsla för att stanna kvar i yrket. Man föds inte till att bli en fantastisk lärare. Det är bara en myt. Förvisso kan man ha goda eller mindre goda anlag men en riktigt bra lärare blir man genom utbildning och sedan feedback och träning, feedback och träning…

Under förra läsåret lät vi undersökningsföretaget Novus ställa frågor till lärare i grundskolan och gymnasieskolan. 35 procent av lärarna hade haft besök av rektor, kollega eller förstelärare i sitt klassrum någon gång under de två senaste terminerna men enbart 11 procent av lärarna uppgav att de också får konstruktiv feedback i ordnade former.  Alla lärare är värda att bli sedda och få feedback på det som lärare älskar – att undervisa. Nu är det dags att öppna klassrumsdörrarna!

Detta är anledningen till att vi lanserar BRAVOLesson – app, webb och video för feedback genom lektionsobservationer och kollegiealt lärande.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90