Det går att förbättra både undervisningen och elevernas resultat! Undervisningen kan bli bättre och bättre och bättre… Fokus på vad som verkligen händer i klassrummen är enligt bland annat Höög & Johanssons forskning ett av karaktärsdragen för framgångsrika skolor.

Både vår undersökning via Novus och Skolvärldens dito pekar på att det är en liten del av Sveriges lärare som får feedback på det som de älskar – att undervisa.

Systematik kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback är en nästan outnyttjad möjlighet till att lyfta elevernas resultat i Sverige.

Det finns ingen anledning att vänta. Börja NU och skörda inom kort. Det har andra redan gjort. Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback är viktigare än någonsin med många obehöriga lärare i Sveriges klassrum.

Ladda hem vårt flödesschema för fokus på bättre och bättre undervisning. Dela det med andra och diskutera.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90