Lektionsobservationer i Filipstad sedan 2010. Titta på den här videon – klicka på bilden ovan – och få både rektorns och läraren Kajsa Krigströms perspektiv.

Kolla speciellt på slutet av videon där Gun Palmqvist, rektor på Ferlinskolan, berättar om vad och hur hon som pedagogisk ledare prioriterar. Kan alla rektorer prioritera på samma sätt?

Om du kan och vill det så är BRAVOLesson ett enkelt verktyg som fungerar som en ledstång för dina lektionsobservationer och kollegialt lärande bland personalen på din skola.

Nota bene! En undersökning av Novus läsåret 2016/2017 pekar på att 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan får feedback på sin undervisning.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90