Tidningen The Economist hade i juni 2016 ett temanummer om läraryrket i nutid och framtid med ett internationellt perspektiv. Av någon anledning har tidningens artiklar gått under den svenska skoldebattens radar.

Till att börja med så avlivar artikeln den myt som allmänt har gällt inom hela västvärlden – att man föds till att bli en bra lärare. Antingen så har man det eller så har man det inte. Förvisso kan man ha goda eller mindre goda anlag precis som med allting annat i livet. Vi är alla olika, men en riktigt bra lärare har utbildning i botten som kompletteras med träning, erfarenheter och feedback… mer träning, erfarenheter och feedback. Lärarens metoder och arbetssätt kan förfinas och förbättras. Sätten att undervisa bättre, och till och med mycket bättre, kan alla lärare träna på och lära sig.

Det finns idag skolor, skolorganisationer och skolmyndigheter som använder statistik och erfarenheter från till exempel kognitiv beteendevetenskap, från sjukvården och från coaching inom elitidrottens värld för att kunna erbjuda bättre lärare. Man öppnar upp klassrumsdörren med inställningen att läraryrket och undervisning inte är en gåva utan ett otroligt komplext och vackert hantverk som man tillsammans och med feedback kan utföra bättre och bättre.

Artikeln tar också upp fakta, erfarenheter och data från olika skolor och undersökningar från världens olika hörn. En av dessa är skillnaden i hur mycket mer kunskap högpresterande lärare levererar jämfört med lågpresterande under en och samma termin (Hanushek, 2011).

Det finns all anledning att läsa detta från The Economist oavsett om man är lärare, rektor, förvaltningschef, skolpolitiker, förälder eller elev. I artiklarna – för de är två – hittar alla perspektiv för att lyfta både skoldebatt, skolutveckling och undervisning i Sverige.

Forskningen kring framgångsrika skolor visar bland annat att rektorer som knyter ihop resultaten med vad som faktiskt händer i klassrummen når goda elevresultat. Systematik kring lektionsobservationer och kollegialt lärande är en av delarna i Modellen från Successfuls Schools.

Editorial: How to make a good teacher
Article: Teaching the teachers

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90