Nu finns det fler nya exempel på mallar för lektionsobservationer i vårt bibliotek på BRAVOLessons hemsida.

Pedagogisk uppföljning av lektion
En ny mall med en struktur som följer en normal lektions kronologi med start redan i planeringen. Den kommer från Vialundskolan i Kumla kommun. Man kan också beskriva mallen så här: Den har motsvarande innehåll som del 3 i Skolinspektionens observationsschema fast är kompletterad med andra dimensioner. Mindre omfattande än hela observationsschemat från Skolinspektionen och kan vara lättare att arbeta med i vardagen.
Ladda hem mallen

Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar
På flera skolors och kommuners begäran har vi delat upp Skolinspektionens observationsschema i de fyra olika delarna som det består av. Om man vill kan man alltså via BRAVOLesson ha tillgång de fyra olika respektive delarna och tydligt jobba med en del åt gången. Alternativt eller parallellt jobbar man med hela observationsschemat.
Ladda hem ett exempel på den uppdelade versionen

Här är hela vårt bibliotek med mallar för lektionsobservationer

Fler och fler öppnar klassrumsdörrarna och sätter fokus på att lyfta både undervisningen och elevernas resultat. Tillsammans!

BravoLesson fungerar som en ledstång för att utveckla undervisningen, lärare och elevernas resultat. Lektionsobservationer är en del av lösningen. Här kan du läsa mer om BRAVOLesson samt boka en kort demo över webben.