Nytt läsår och 100 miljoner lektioner – 5 råd för att utveckla undervisningens kvalitet för lärande på din skola

Bildtext: Ett litet tips också – låt alla lärarna på din skola filma en egen lektion och göra en självvärdering. En sådan är alltid värdefull eftersom videofeedback till lärare enligt Hattie är det starkaste verktyget av alla för att förbättra elevernas lärande.

 

HÄR FÖLJER VÅRA 5 RÅD

Vår vision är – fantastisk undervisning i varje klassrum! Vårt arbete mot visionen och alla möten tillsammans med kunder och partners gör att vår erfarenhetsbas växer. Här är våra konkreta råd för det nya läsåret.

1. Planera som Gun och Nina
Vi känner två rektorer som innan läsåret startar planerar en sak innan allting annat som ska planeras. Gun Palmqvist på Ferlinskolan i Filipstad och Nina Thunebro på Bureskolan i Skellefteå lägger in alla sina lektionsobservationer under läsåret i kalendern. Därefter planerar de allting annat. Uppdraget att säkerställa undervisningens kvalitet är viktigast för dem. Så här tänker Gun – se video.

2. Fokusera på ledarskapet i klassrummet för studiero hela det här läsåret – systematiskt!
Ledarskap och studiero är likvärdighetsfrågor. Vad skulle hända med elevernas lärande om alla lärare på din skola, eller i hela Sverige, fick stöd för att tillsammans bli riktigt bra ledare i klassrummet?
Parkera Skolinspektionens observationsschema och skaffa istället professor Marcus Samuelssons observationsschema med fokus på ledarskapet i klassrummet. Läs om det och titta på ett smakprov i vårt bibliotek – se exempel 2.8.

3. Skriv en plan för bättre och bättre undervisning
Undersökningar visar att det som är minst systematiskt i skolans kvalitetsarbete är fokus på undervisningens kvalitet. Vi ser ett mönster bland våra kunder – det händer mer på de skolor där man skriver en konkret plan om varför, vad som ska göras och vad det ska leda till i undervisningen. Här är ett exempel på plan från en kommun.

4. Organisera för systematik
Släpp “Two stars and a wish” och sluta dutta lite här och där i Skolinspektionens observationsschema. Låt förstelärarna tillsammans med rektor ta på sig ledartröjan för att systematisera lektionsobservationer, kollegialt lärande, didaktiska samtal och återkoppling till lärarna på vetenskaplig grund. Samla underlag och data systematiskt så att ni får underlag för att se styrkor och utvecklingsområden – se video.

5. Kalibrera er gemensamma uppfattning om vad som är kvalitet i undervisning för lärande 
Besök samma lektion då och då i par för att efteråt diskutera hur ni uppfattade olika dimensioner av lektionen och undervisningen utifrån det observationsunderlag som ni systematiskt använder. I BRAVOLesson finns ett nytt kraftfullt verktyg för det – se video.

+ 1 Råd för onlineundervisning
Spela in onlinelektionerna i Teams, Google eller Zoom och gör en självvärdering eller be om feedback från någon kollega.
Så här funkar det i BRAVOLesson.
Vårt observationsunderlag för onlineundervisning hittar du i vårt bibliotek – se exempel 2.12.

Boka en 30-minuters webbdemo
Intresserad? Om du vill se hur BRAVOLesson ger systematiskt stöd för ditt och ert arbete så kan du här boka en webbdemo på en tid som passar dig/er.

 

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För dig som är skolchef och vill säkerställa att alla rektorer kan fokusera systematiskt på undervisningens kvalitet nästa läsår

Webbinarieserie del 1 till 8 för skolchefer och rektorer
“Jag vill fokusera på undervisningens kvalitet nästa läsår”

Effektiva 30-minuters webbinarier. Under del 1 får du:

 • input för att organisera ditt eget, rektorernas och lärarnas arbete för att systematiskt utveckla undervisning och lärande
 • nya vinklar för att prioritera undervisningens kvalitet
 • inblick i nya möjligheter till systematik

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Video om statistik – lärarnas styrkor och utvecklingsområden

Vilken möjlighet!
Mer än 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår. Tänk om alla lektioner på din skola/dina skolor systematiskt kan utvecklas och leda till 10 procent mer lärande redan under de kommande läsåren. Vad skulle det innebära för era elever?

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Ny milstolpe – BRAVOLesson från förskola till universitet i tre länder

Under våren har vi, trots covid-19-krisen, haft förmånen att välkomna både helt nya kunder och nya skolor i kommuner som har använt BRAVOLesson under en tid.
Den här veckan har vi levererat BRAVOLesson till våra första förskolor – Trolle Ljungby och Nymö förskola .
Detta innebär att BRAVOLesson under nästa läsår kommer att användas inom alla skolformer i tre länder.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Kraftfull funktion i BRAVOLesson för att utveckla undervisningens kvaliteter tillsammans

NYHET! Tänk dig att en förstelärare och rektor besöker samma lektioneller att två lärare beöker en kollegas lektion
Direkt efter lektionen kan två observatörer som besökt samma lektion ta fram ett spindeldiagram för att tillsammans kalibrera, diskutera och reflektera kring de kvaliteter i undervisningen som de hade samma eller olika uppfattningar om.

Klicka här för att se videon om hur det fungerar.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

6 miljoner lektioner på distans – Nytt fritt observationsunderlag som hjälp för att utveckla onlineundervisning

Om situationen som nu gäller skulle leda till onlineundervisning under resten av vårterminen innebär det att mer än 6 miljoner lektioner inom gymnasieskolan kommer att genomföras online **.
På kort tid har gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning på ett imponerande sätt ställt om till och kommit igång med fjärr- och/eller distansundervisning online.
Inom kort blir det dags att ta nästa steg – att skolor, skolledare och lärare tillsammans sätter fokus på ökad likvärdighet och onlineundervisningens kvaliteter för lärande. BRAVOLesson har därför tagit fram och erbjuder fritt ett specifikt observationsunderlag för undervisning online ***.

Observationsunderlaget fungerar för delar av eller en hel lektion online. Det kan användas för:

 • självvärdering
 • reflektion
 • kollegialt lärande
 • lektionsobservationer

VÅRT BIBLIOTEK MED OBSERVATIONSUNDERLAG

Med förhoppningar att detta kan vara till hjälp,
Team BRAVOLesson

 

**
40 skoldagar x 4 lektioner per dag x 38.800 lärare

***
BRAVOLesson har inte hittat några exempel på observationsunderlag specifikt för distans-, fjärr- eller onlineundervisning i Sverige. Vi har utgått ifrån Skolverkets forskningsöversikt kring onlineundervisning samt Skolinspektionens befintliga forskningsbaserade observationsschema och skapat ett nytt observationsunderlag för onlineundervisning. Vi har också samlat intryck ifrån exempel från andra delar av världen där man har ett större och mer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet än vi hittills har haft i Sverige.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så utvecklar skolledaren Daniel Söderberg undervisningen tillsammans med sina kollegor

Under det här läsåret börjar Allbo Lärcenter sätta ännu mer systematiskt fokus på kvaliteten i undervisningen.

Allbo Lärcenter har ansvar för Alvesta kommuns gymnasieskola och vuxenutbildningar. Där håller Daniel Söderberg och rektorerna tillsammans med skolans fyra förstelärare nu på att skapa sin plan för att systematiskt utveckla kvaliteten i undervisningen – på vetenskaplig grund och med hjälp av verktyget BRAVOLesson.

LÄS MER OM DANIELS OCH ALLBO LÄRCENTERS FOKUS

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hur man kan nå likvärdigt ledarskap i klassrummen? – Konferens 8 maj i Stockholm

Två av de som delar med sig av sina erfarenheter och insikter den 8 maj i Stockholm
Marcus Karlberg, Universitetslektor vid Uppsala Universitet
Marcus Samuelsson, Professor i pedagogik, Högskolan i Väst


 

100 miljoner lektioner

Det genomförs mer än 100 miljoner lektioner varje läsår i Sverige. Välkommen till en angelägen och mycket konkret konferens om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet!

Det är en avgörande förmåga för lärare – för elevernas lärande. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolchefer och skolledare som har ansvar för de 100 miljoner lektionerna och undervisningens kvalitet. Det är en möjlighet till ökad arbetsglädje, lärande och bättre elevresultat.

Välkommen till en konferens som kommer att ge många olika perspektiv under en heldag!

hälsar BRAVOLesson

 

LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS

 

Medarrangörer

Lärarnas Riksförbund

Friskolornas Riksförbund

Framtidens lärande

Överskottet går till BRIS

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

5 saker som vi önskar att alla lärare får uppleva under 2020 – för ett sådant här leende på läpparna

Ett nytt år och en ny termin håller på att starta. Lärare och elever möts i klassrum där mer än 100 miljoner lektioner genomförs per läsår. Lärarna kommer att ta sig an alla utmaningar och fokusera på den viktigaste frågan: pågår det lärande här och nu?

För att ta sig an denna stora utmaning, som oftast ger så mycket tillbaka, önskar vi att alla lärare kommer att vara involverade i kompetensutveckling där de tillsammans med sina kollegor kommer att växa och uppleva dessa fem dimensioner av kollaborativ skolutveckling.

Lycka till med den nya terminen!

Den här bloggen har skrivits i samarbete mellan
Professor Sir George Berwick, OLEVI International och Mats Rosenkvist, BRAVOLesson som representerar två organisationer som kan ge stöd för fokus på kvaliteten i undervisningen och lärande.

_______________________________________________

1. Jag reflekterar mer och
har djupare tankar om min egen praktik.

_____________________________

2. Kvaliteten på min undervisning
och lärandet har utvecklats.

_____________________________

3. I min undervisning utmanar jag mina elever ännu mer –
förväntningarna på mig själv och mina elever är högre nu.

_____________________________

4. Jag har deltagit i kollegialt lärande och börjat
använda nya metoder och strategier i min undervisning. 

_____________________________

5. Jag har både upplevt och själv varit exempel på enastående professionalitet.

_______________________________________________

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Vilka läraraktiviteter engagerar eleverna? – Del 2 om Kunskapsgymnasiernas fokus på undervisningens kvalitet för lärande

Nuläge undervisningsutveckling Kunskapsgymnasiet

Under hösten har observationer av undervisningen skett på alla skolor med stöd av BRAVOLesson. Utifrån dem pågår och planeras det aktiviteter för undervisningsutveckling. Analysen av styrkor och utvecklingsområden har gjorts på övergripande organisationsnivå såväl som enskild skolnivå. Analysen har gjorts tillsammans med rektorer och biträdande rektorer. 

Relationen läraraktivitet – elevaktivitet
Utifrån alla skolors nuläge pågår ett antal aktiviteter. Exempelvis fördjupar man sig i relationen läraraktivitet – elevaktivitet i undervisningen, hur starten på lektionerna kan tydliggöras för att stötta fokus för eleverna/olika elever och hur avslutet på passet kan se ut. Båda dessa aspekter fångas upp med Kunskapsgymnasiets observationsunderlag som är inlagt i BRAVOlesson.
     – Strukturerade observationer utifrån ett gemensamt underlag, ett underlag som i sin tur är grundat på forskning och beprövad erfarenhet, leder till produktiva och bra samtal kring undervisningsutveckling på alla nivåer, säger Petter Enlund, utvecklingsledare på Kunskapsgymnasierna.

Enskilt på varje skola – kollaborativt tillsammans med alla skolor 
Tillsammans med skolorna har sedan specifika aktiviteter planerats utifrån respektive skolas utvecklingsbehov. Dessa aktiviteter skiljer sig mycket åt mellan skolorna och kan handla om auskultationer, gemensam läsning, utprovande av en gemensam metod med mera. Arbetet på skolorna ägs och leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer, ledningsgrupp och lärare, med stöd från Kunskapsgymnasiernas pedagogikavdelning.

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling. Det är ju först och främst, och till syvende och sist, allt det arbete som görs i klassrummen som utgör utbildningens kvalitet.”

Petter Enlund, utvecklingsledare Kunskapsgymnasierna

BOKA ETT PROVA-PÅ-KONTO ÖVER JUL & NYÅR

 

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En konferensdag om ledarskapet i klassrummet – boka den 8/5 i din kalender redan nu

Ledarskapet i klassrummet är en avgörande förmåga för lärare. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolledare som har ansvar för de mer än 100 miljoner lektioner som genomförs varje läsår i Sverige. Det är en nyckel till både ökad arbetsglädje och bättre elevresultat.

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna igen. Efter den uppskattade konferens som vi arrangerade 2018 kommer nu fortsättningen med ett mer specifikt tema. Tillsammans med forskare, specialister och praktiker fokuserar vi under en heldag på hur man kan utveckla en av de viktigaste dimensionerna av god undervisning – ledarskapet i klassrummet.

Lärarnas Riksförbund, Marcus Samuelsson, Martin Karlberg, John Steinberg, Matz Nilsson från Skolledarförbundet med flera kommer att vara där. Vi hoppas att du också kommer! 

Målgruppen för dagen är både lärare, skolledare och skolchefer – allra bäst tillsammans. Plats: Stockholm.

Håll utkik efter mer information och program efter jul och nyår.

MEDARRANGÖRER

Lärarnas Riksförbund
Framtidens lärande

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

30 olika underlag för lektionsobservationer – Sveriges största öppna bibliotek med fokus på undervisningens kvalitet

Fler och fler skolor och kommuner sätter nu fokus på undervisningens kvalitet. Vi har skapat vårt bibliotek för alla som vill arbeta systematiskt med lektionsobservationer och kollegialt lärande. Biblioteket ger en bild av vad som händer på det här området i Sverige just nu. Det innehåller mer än 30 olika exempel på observationsunderlag – i olika grupper t.ex. de som vilar på vetenskaplig grund, exempel från andra skolor/kommuner och exempel från andra länder! Alla går givetvis att använda i BRAVOLesson.

Skolinspektionens nya underlag
Nu har vi lagt till Skolinspektionens nya underlag för lektionsobservationer som de använder under sina kvalitetsgranskningar.

Öppna biblioteket – lånekortet är gratis

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Idag återstår 71 miljoner lektioner det här läsåret – vilken möjlighet!

Räkna ut hur många lektioner som återstår på din skola med hjälp av Lektionsräknaren.

_________

Efter höstlovet – innan det är dags för skolavslutning i juni nästa år – kommer Sveriges cirka 140.000 lärare att ha genomfört ytterligare 71 miljoner lektioner. Det innebär 71 miljoner möjligheter att göra ännu mer skillnad. Fokus på detta har aldrig varit viktigare med tanke på alla de utmaningar skolan har just nu.
Här kommer fyra exempel på skolor och kommuner som med verktyget BRAVOLesson systematiskt fokuserar på kärnan i skolans kvalitetsarbete – att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Trolle Ljungby skola – lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer innan de möts i reflekterande samtal.

Alla de sju Kunskapsgymnasierna – rektorer och biträdande rektorer gör lektionsobservationer tillsammans. 

Ludvika kommun – först fokus på lektionsstart/-slut och sedan ledarskapet i klassrummet samt kollegialt lärande.

Stenbackeskolan i Uddevalla – lektionsobservationer, didaktiska samtal och medarbetarsamtalen.

Vill du som är rektor eller skolchef sätta dig in i hur BRAVOLesson stödjer arbetet kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare – hur ni kan arbeta på vetenskaplig grund för att utveckla undervisning och lärande? Boka då en 30-minuters webbdemo när det passar dig eller dig och dina kollegor tillsammans.

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Trolle Ljungby skola utanför Kristianstad är en liten friskola med anor – skolan är byggd 1841 och är därmed en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i drift. Jessika Müller är inne på sitt andra läsår som rektor. Nu arbetar hon och lärarna mycket konkret tillsammans för att systematiskt utveckla undervisningen. Lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer – även under corona-tider.

 

Här nedan hittar du följande i nämnd ordning

 • Kort rapport från Trolle Ljungby efter HT 2020
 • Kort rapport från Trolle Ljungby efter VT 2020
 • Om hur man använder BRAVOLesson på Trolle Ljungby skola

 

 

“Med BRAVOLesson blir vårt arbete både levande och tydligt. Dessutom samlas allt på ett och samma ställe vilket är en fördel för mig och alla på skolan.” 

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

 

Kort rapport från Trolle Ljungby efter HT 2020

BRAVOLesson har samtalat med Jessika Müller efter tre terminer med BRAVOLesson. På skolan besöker både Jessika lärarna och lärarna varandra enligt en mycket konkret och systematisk plan. Läs mer längre ner på sidan.

     – Trots att vi är mitt uppe i en tuff pandemi-tid och en del av personalen periodvis har varit borta så har vi genomfört observationerna vi planerat i vårt arbete. Pedagogerna fick boka om men alla har genomfört sina observationer av varandra. Alla har även haft ett didaktiskt samtal efteråt som de upplever vara väldigt givande. Vi har fortsatt med våra kollegiala möten en timma varje onsdag då vi bara pratar undervisning. Utöver det blir det även spontana diskussioner vid kaffet, säger Jessika.

När lärarna har besökt varandra har man under HT 2020 använt Skolinspektionens observationsschema del 2 om ”Individanpassning, variation och utmaning” som underlag för både observation och samtal. Även rektor Jessica har genomfört lektionsobservationer och didaktiska samtal med samma observationsunderlag men även nu börjat med del 3 om ”Tydlighet i mål innehåll och struktur”.

I samband med terminsstarten VT 2021 har Jessika tillsammans med lärarna genomfört en gemensam utvärdering av arbetet med fokus på undervisningens kvalitet. Här följer en summering av vad Jessika har berättat efter det:

 • Inför utvärderingen gav Jessika alla lärarna i uppdrag att gå in i BRAVOLesson och gå igenom sina individuella mål för att utveckla undervisningen.
 • Lärarna är mycket nöjda med att alla reflektioner kring utvecklingen av deras egen undervisning är sparat och samlat i en individuell portfolio. De tycker att det är överskådligt, användbart och levande jämfört med tidigare då det försvann på något papper i en pärm som de inte hade tillgång till.
 • Vid utvärderingen gick de igenom statistik med diagram för varje dimension i observationsunderlagen och kunde se att lärarna som observatörer av varandra mest markerar alternativen ”i mycket hög grad” och ”i ganska hög grad”. Jessika har då utmanat lärarna med frågan: ”Hur skulle våra observationer stå sig jämfört med om en utomstående observatörs uppfattning om vår undervisning – är vi realistiskt kritiska under våra observationer?” Jessika ska nu använda statistikfunktionerna för att jämföra sina egna observationer med lärarnas.
 • Den dimension som i statistiken från observationerna sticker ut som ett utvecklingsområde är studiero i klassrummet.

   – Jag är speciellt nöjd med att både jag och alla lärarna i BRAVOLesson har samlat underlagen för medarbetarsamtalen. Det är enkelt att skriva ut snygga underlag för och från medarbetarsamtalen, avslutar Jessika.

 

 

Kort rapport från Trolle Ljungby efter VT 2020

När skolavslutningen efter en Covid-19 termin och det första läsåret med  BRAVOLesson summerar Jessika fördelarna så här:

 • All undervisning blir levande, iakttagbar och lättillgänglig
 • Observationsarbetet blir tydligt när det är uppdelat i tre delar: självvärdering, lektionsobservation och didaktiskt samtal
 • Enkel dokumentation som ger lärarna möjlighet att lätt gå tillbaka och titta igenom inför målarbete
 • Lätt för rektor att se hur arbetet fortlöper i verksamheten
 • Använt till medarbetarsamtal – Inte bara papper som sitter i en pärm utan allt på ett och samma ställe – det ger både rektor och medarbetare möjlighet att förbereda sig och lätt att gå tillbaka till under läsåret.

Nästa läsår börjar man använda BRAVOLesson även på Trolle Ljungby förskolor. Dessutom har Jessika själv börjat testa BRAVOLesson App för videoobservationer.

 

 

Trolle Ljungby skolas arbetssätt fungerar så här

 • De använder Skolinspektionens observationsschema uppdelat i fyra delar. Under höstterminen 2019 började de med Del 1: Trygg. stödjande och uppmuntrande lärmiljö och under vårterminen 2020 fortsätter de med Del 2: Individanpassning, variation och utmaningar.
 • Observationsschemat är modifierat med tre kommentarfält istället för enbart ett i originalet. Ett fält för observatörens frågor och reflektioner, ett för lärarens egna reflektioner och ett för utvecklingsområden.
 • Både rektor Jessika och varje lärare har egna konton i BRAVOLesson.
 • Läraren börjar med att göra en självvärdering av en egen lektion med en del av Skolinspektionens observationsschema i BRAVOLesson.
 • Sedan gör Jessika en lektionsobservation av en annan lektion som läraren genomför och använder då även samma del av Skolinspektionens observationsschema i BRAVOLesson. I det första kommentarfältet skriver hon frågor till läraren – Hur tänkte du…? Finns det andra sätt att… ? Jessika ger också någon kort återkoppling direkt efter lektionen innan hon går.
 • I det andra fältet skriver läraren parallellt sina reflektioner kring lektionen.
 • När de senare samma dag eller vecka möts i ett didaktiskt samtal har de hunnit läsa varandras perspektiv. Då kan de tillsammans diskutera utvecklingsområden för lärande.
 • Under vårterminen 2020 har:
  – lärarna även börjat besöka och observera varandra med samma delar av Skolinspektionens observationsschema.
  – rektor också lagt in underlagen för medarbetarsamtalen i BRAVOLesson så att allt finns på ett och samma ställe.

 

Terminsutvärderingar
På Trolle Ljungby började man förra läsåret med terminsutvärdering med ett annat fokus än tidigare. Varje lärare utmanas till att komma på hur de kan utveckla sin undervisning utifrån frågan: Varför fick eleverna de resultat som de fick när jag tänkte som jag tänkte och gjorde som jag gjorde? Detta i kombination med självvärderingar, lektionsobservationer och möten varje vecka då man under en timma bara pratar undervisning gör att det händer mycket kring undervisningens kvalitet i vardagen.

En timmas möte varje måndag med fokus på bara en sak – undervisningen
Under mötena på måndagarna är det två viktiga frågor som är återkommande och som skapar nya och djupare insikter: Vad händer när jag/vi gör så här? Om vi gör så här – vad händer då? Frågorna blir konkreta utifrån lärarnas egna reflektioner och lektionsobservationerna.

 

 

“BRAVOLesson ger oss lärare struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet.”

Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola

 

“Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback”
– Vårt nya sätt att arbeta stärker sammanhållningen i arbetslaget. Samtidigt stärks jag genom genom reflektioner: hur gör jag – hur gör andra? Det är kombinationen egna reflektioner och återkoppling från rektor och kollegor som gör att jag utvecklas. Vi är ju precis som eleverna lärande individer. Mitt lärande som lärare sker inte utan återkoppling och feedback. Vad är nästa steg för mig? Allt detta bygger på att vi vågar bjuda in och vågar visa varandra, säger Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola
– BRAVOLesson ger oss struktur för det här arbetet. Det är inte bara lösryckt på papper. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet, fortsätter Zandra.

 

Kort om BRAVOLesson på Trolle Ljungby skola
På Trolle Ljungby skola har man en skollicens. Varje lärare har ett eget konto och på skolan finns nu följande observationsunderlag inlagda för användning i BRAVOLesson. Se bild med lista nedan.
Man har modifierat Skolinspektionens underlag. Istället för ett kommentarfält med rubriken Kommentarer har man tre kommentarsfält – med följande rubriker som stöd för reflekterande samtal: 1. Reflektioner – frågor – feedback. 2. Dina egna reflektioner efter lektionen – utifrån din planering. 3. Utvecklingsområden. Nu börjar även Trolle Ljungby förskolor att använda BRAVOLesson.

Man använder följande observationsunderlag

 

Relaterade nyheter

Nya fördelar med BRAVOLesson

Nya fördelar med BRAVOLesson

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON Utmaningarna som följer med pandemin för skolan fortsätter. Med det här nyhetsbrevet ger vi er exempel på hur man trots det kan fokusera på undervisningens kvalitet....

read more

Så gick Londons skolor från landets sämsta till de som presterar bäst

I början av 2000-talet hade Londons skolor elevresultat som placerade dem i botten av rankingen över Englands skolor. Mindre än tio år senare var de uppe i toppen av rankingen. De tog sig dit genom att man hela vägen från förvaltningsnivå satte fokus på undervisningens kvalitet och lärande i varje klassrum. Efter det har Londons skolor befäst sin roll med ännu bättre elevresultat.

År 2002 var 21 procent av skolorna i London granskade och bedömdes vara “underperforming schools” med låga elevresultat. Samtidigt var andelen “oustanding schools” med höga elevresultat i huvudstaden enbart 15 procent. 2010 var de siffrorna omvända 2 procent underperforming och 27 procent outstanding. 2015 var förhållandet 2 procent och 37 procent.

Elevresultaten sviktar – då får vi titta närmare på undervisningen
Vi vet vilken mångkulturell stad London är och utifrån vår situation i Sverige idag så förstår vi alla den dimensionen av de utmaningar som Londons skolor hade och har. Istället för att fokusera på det så valde man att betrakta situationen så här: elevresultaten som skolorna åstadkommer sviktar – då får vi titta närmare på undervisningens kvalitet för lärande. 

Lektionsobservationer i alla klassrum
Ett av de första stegen 2003 var att börja med alla de skolor som hade konstaterats vara “underperforming” – 40 skolor. På dessa skolor genomfördes systematiska lektionsobservationer i alla klassrum med samma underlag för observationerna. Med andra ord enhetliga referenspunkter på vetenskaplig grund. Utifrån resultaten från observationerna tränades de lärare som man konstaterade genomföra sin undervisning väl till att ge stöd till de lärare som man konstaterade behöva ytterligare kompetensutveckling för att utveckla viktiga förmågor. Detta stöd gavs i form av en 10-veckors intensivkurs.

Kollaborativa rektorsgrupper
En annan åtgärd vara att skapa många mindre grupper med rektorer. I varje grupp ingick både rektorer från underperforming och outstanding schools. Tillsammans utbytte de erfarenheter och utmanade varandra till att utveckla sina skolor med specifikt fokus på undervisningens kvalitet och coachning av lärare. ***

Konkret och systematiskt i Sverige – två exempel
Fler och fler sätter konkret och systematiskt fokus på undervisningens kvalitet även i Sverige. Klicka på länkarna nedan för att läsa om två exempel.

Källa: OLEVI International

Konkret och systematiskt på Kunskapsgymnasierna

Konkret och systematiskt i Ludvika kommun

100 miljoner lektioner per läsår i Sverige

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nu kan 6,9 miljoner lektioner på Stockholms kommunala skolor systematiskt bli ännu bättre

Det genomförs mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår i Stockholms kommunala skolor. Nu är det möjligt för alla Stockholms rektorer och lärare att ännu mer systematiskt sätta fokus på att utveckla undervisningens kvalitet.
BRAVOLesson har skrivit avtal med Stockholms Stad och Atea vilket gör tjänsten till en valbar del av Digitala Lärresurser – Programbanken Stockholm.

LÄS PRESSINFORMATION

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Lektionsobservationer hos minst 7 av 10 lärare per skola under vecka 41

Del 1 
Kunskapsgymnasiernas systematiska fokus på undervisningen

Kunskapsgymnasierna har fokus på kärnan i skolans kvalitetsarbete.
Rektor och biträdande rektor kommer att genomföra observationer nu under vecka 41 samt under vecka 17 på vårterminen. Minst 7 av 10 lärare ska hinna observeras på respektive skola under de veckorna. Resultatet från observation 1 kommer att analyseras med hjälp av BRAVOLesson. Styrkor och utvecklingsområden kommer att definieras och användas i arbetet med skolornas systematiska undervisningsutveckling, samt sättas i relation till aktiviteterna i skolornas kvalitetsplaner.

Resultatet från observation 2 under vårterminen kommer sedan att användas för att se för vilka delar av undervisningen som utvecklingsarbetet leder till förbättringar jämfört med observation 1.
Utöver dessa två observationstillfällen kommer man att genomföra löpande lektionsobservationer.

      – Det övergripande syftet med kvalitetsarbetet är alltid att öka elevernas måluppfyllelse. För att nå detta är syftet att tillsammans utveckla undervisningen på ett systematiskt och strukturerat sätt, berättar Petter Enlund, Projekt- och utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklings-avdelningen, Kunskapsgymnasiet.

Den här terminen börjar arbetet med att:
1. Lektioner har spelats in på video. Dessa observerar rektorerna från de sju skolorna tillsammans med hjälp av verktyget BRAVOLesson för att diskutera och kalibrera hur man uppfattar vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning enligt Kunskapsgymnasiernas underlag för lektionsobservationer.
2. Alla rektorer och biträdande rektorer får egna konton och en introduktion till BRAVOLesson.
3. Under vecka 41 genomförs lektionsobservationer på varje skola.

Redan mot slutet av fredags-eftermiddagen V41 får alla rektorerna och Petter Enlund möjlighet att börja analysera statistiken i BRAVOLesson. Hur ser undervisningen ut på respektive skola? Hur ser den ut totalt?

      – Observationerna är tänkta att fungera som ett bra underlag för undervisningsutvecklande samtal på de egna skolorna, men också mellan skolors lärare och rektorer samt mellan lärare och lärare, säger Petter Enlund.

Nästa del om Kunskapsgymnasiernas systematiska arbete kommer att handla om insikter efter V41 och om deras underlag för observationerna – på vetenskaplig grund.

Vill ni också arbeta systematiskt? Ladda ner vår guide.

Detta är BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 8 av 10. Sex möjliga mål för det här läsåret och för kärnan i skolans kvalitetsarbete

Skolans systematiska kvalitetsarbete handlar bland annat om att skapa en struktur i undervisningsprocessen som över tid blir en delad kultur med normer och föreställningar – “så här gör vi”. *  **
Det handlar om saker som planering, bedömning, analys och hur undervisningen genomförs. Det senare – fokus på bättre och bättre undervisning – anser många vara kärnan i skolans kvalitetsarbete. Hattie konstaterade att de 20 viktigaste sakerna för att förbättra elevernas lärande alla handlar om hur läraren tänker och gör i klassrummet. ***

Med det som bakgrund blir följande mål möjliga för läsåret 2019/2020 – trots alla utmaningar som skolan har i vardagen:

 • Att alla skolledare fokuserar på rollen som pedagogisk ledare – rättsgaranter för undervisningens kvalitet.
 • Att vår verksamhet är organiserad så att all personal har möjlighet att delta i kollegialt lärande och besöka varandra för att tillsammans löpande förbättra undervisningen. 
 • Att kärnan i skolans kvalitetsarbete har blivit systematiskt.
 • Att utvecklingen av undervisningen vilar på evidens och vetenskaplig grund kring dimensioner av god undervisning.
 • Att vi har rutiner för introduktion av nya lärare, vikarier och obehöriga lärare. 
 • Att vår statistik visar att undervisningen under läsåret har utvecklats inom flera viktiga dimensioner av god undervisning. 

Läs mer i vår guide om bakgrunden till de här målen och om hur man implementerar systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre. I guiden kan du även läsa om vilka mål som är möjliga för nästa läsår.

“Vi ska inte tala om eleverna i sig utan om hur de ska undervisas. Vi ska inte tala om undervisningen i sig utan hur den påverkade eleverna.”​ ​
Helen Timperley

LADDA NER VÅR GUIDE TILL SYSTEMATIK

 

* Jarl, Blossing och Andersson. 2017. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
** Sveriges Skolledarförbund. 2019. En ledande profession – Kärnan i vårt yrkeSkolledarförbundets hemsida.
*** Hattie, John. 2009. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London – New York: Routledge. 

 

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Lektionsräknaren. Nu börjar 100 miljoner lektioner

Nu börjar ett nytt läsår i Sveriges skolor. Nu kommer 140.000 behöriga och obehöriga lärare att åstadkomma lärande tillsammans med eleverna. Innan läsåret är slut i juni 2020 har det genomförts mer än 100 miljoner lektioner i grund- och gymnasieskolan. Vilken möjlighet!

Lektionsräknaren
Prova Lektionsräknaren och räkna ut hur stor möjligheten är på din skola eller i din kommun.

8 diskussionsfrågor
När du provar Lektionsräknaren kan du även ladda ner 8 frågor att diskutera Inför arbete med att skriva en systematisk plan för bättre och bättre undervisning.

“… 100 miljoner lektioner… Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!”

Lycka till med starten av det nya läsåret!

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige

 

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90