Del 1 – Skapa samsyn – läs del 1 här 
Del 2 – Systematik och analys – läs del 2 här  
Del 3 – Rusta dig – för att leda systematiskt fokus på undervisningens kvalitet  

Del 4 – Skriv en plan

Hej!

Detta är några av många detaljer som du behöver behärska för att du ska kunna leda och organisera arbetet med utveckla skicklig undervisning i varje klassrum:

  • Hur genomför man lektionsobservationer och efterföljande didaktiska samtal med läraren så att det känns meningsfullt för hen och leder till att undervisningen utvecklas?
  • Vilka data samlar man för att kunna analysera undervisningens kvalitet och se styrkor och utvecklingsområden på din skola eller för alla skolorna i din kommun (Kvalitetsdialoger 2.0)?
  • Hur gör du dig själv förtrogen med de viktiga dimensionerna av undervisning på vetenskaplig grund?

I samarbete med andra experter och forskare erbjuder vi uppskattade utbildningar som stöd för att ni ska rusta er för att utveckla det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande.

Rusta dig/er med våra utbildningar – läs mer här

Vi skickar med två tips

  • Detta GÖR en skicklig lärare
    Börja med att rusta dig/er med utbildningen som hjälper er att börja bli förtrogna med vad skickliga lärare GÖR på vetenskaplig grund. Läs mer här.
  • Vi hjälper dig att analysera undervisningens kvalitet i varje klassrum på din skola
    Låt oss hjälpa dig med det. Tillsammans med våra partners fungerar vi samtidigt som en katalysator för att ni ska gå från bedömningsoro till utvecklingsglädje. Läs mer här.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90