Du som är ansvarig för…

… undervisningens kvalitet. Så här gör du.

Ladda ner vår infografik

Den handlar om HUR man utvecklar skicklig undervisning i varje klassrum – systematiskt och på vetenskapllg grund.

Vi hjälper er att göra verkstad av 4:e generationens skolutveckling

Vi erbjuder stöd för att göra verkstad av det forskarna kommit fram till är framgångsrikt. När de själva berättar handlar 4:e generationens skolutveckling bland annat om:

  • Samspel med lärandefokus
  • Bygg kapacitet hos ledare och personal
  • Systematik och databaserad analys
  • Fokus
  • Långsiktighet och uthållighet

Källa: Håkaansson & Sundberg

Ladda ner, skriv ut i A3-format och diskutera i er ledningsgrupp.

 

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.