Plan för bättre och bättre undervisning

Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet – en konkret plan för det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. En plan med innehåll och viktiga detaljer för en skola eller en kommun som systematiskt vill utveckla undervisningens kvalitet på vetenskaplig grund – så att det leder till utveckling.

Innehållsförteckningen i planen – se här

 

Plan för bättre och bättre undervisning

  1. En plan där vi vävt in de viktiga detaljerna som forskare, experter och praktiker kommit fram till leder till framgång och känns konkret och meningsfullt för lärare.
  2. Innehåller konkreta mål som går att följa upp.
  3. Innehåller tidplan som gör det möjligt att genomföra.
  4. Som är långsiktig så att det leder utveckling.

Pris 1.250 kr (exkl moms)
Kopieringsrättigheter för din organisation.
Levereras som bok – limbundet häfte.

Planen är en del av vår skolchefs- och rektorsutbildning Good to Great! Läs mer här

“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”

JENNY DAHLIN

BARN- OCH BILDNINGSCHEF, HAGFORS KOMMUN

Beställ eller boka

Du använder samma formulär nedan för både beställning och bokning.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90