Hej!

Vad tror du händer med undervisningen och elevernas lärande på din skola/era skolor nästa termin och de kommande läsåren?

  • Om skolchef/rektor organiserar gemensamt systematiskt fokus på dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund.
  • När ni tillsammans – skolledare och lärare – konkret kan se och prata om iakttagbara läraraktiviteter som beskriver de viktiga detaljerna av undervisningsskicklighet på vetenskaplig grund.
  • Om lärarna i sommarpresent får ett eget ex av boken Skicklig undervisning (80 sidor) med de iakttagbara läraraktiviteterna och forskningsbakgrunden samlad.
  • När ni med statistik kan se och analysera hela kollegiets styrkor och utvecklingsområden samt hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid. Parallellt jämför ni med progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling.

Läs mer och beställ här.

Se utvecklingen på en av skolorna i Uppvidinge kommun – motsvarande utveckling på alla sex skolorna den här terminen.

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90