Graferna visar utvecklingen kring 4 av de 10 dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund som man fokuserar på i Uppvidinge.

Under vårterminen har Uppvidinge kommuns skolchef, rektorer och lärare fått stöd för att systematiskt fokusera på skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Det handlar om de viktiga detaljerna i undervisningen som forskning visat leder till studiero, motivation och lärande.
Graferna ovan visar utvecklingen kring detaljerna på en av kommunens skolor från den första omgången lektionsobservationer i januari till andra dito i mars månad. Det har varit motsvarande eller ännu större utveckling på kommunens övriga fem skolor och det bubblar av utvecklingsglädje bland lärarna i kommunen. Att med hela kollegiet kunna diskutera konkreta styrkor och utvecklingsområden i undervisningen har bidragit till det och till mer samsyn.
Nu pågår analys och planering för fortsatt utveckling kring samma viktiga detaljer under nästa läsår. Målet är höja elevernas måluppfyllelse de kommande läsåren.

———————–

“Jag tycker att det har varit otroligt lärorikt och givande att ha dig/er här på skolan. Det är alltid nyttigt att, som lärare, få observeras och få återkoppling på det man gör. Vi har fått tydliga utvecklingsområden på enheten som vi kan hjälpas åt att arbeta mot, det uppskattas.”
En lärare i Uppvidinge kommun

———————–

Så här har arbetet genomförts av BRAVOLessons partners: Skokompaniet/Fibbla Kompetens

Så här kan vi hjälpa din skola/kommun att inventera undervisningens kvalitet

Boka ett 60-minuters webbmöte om hur skolchef och rektorer systematiskt organiserar arbetet för att utveckla skicklig undervisning – med exempel från Uppvidinges arbete..

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90