Här är tre anledningar till att prova BRAVOLesson gratis i 14 dagar.
Prova och se hur BRAVOLesson ger dig stöd för att systematiskt utveckla det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet.

1. Allt på ett och samma ställe för dig
Som pedagogisk ledare organiserar och samlar du smidigt kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete med lektionsobservationer, auskultationer, videosekvenser, didaktiska samtal och medarbetarsamtal. En portfolio för varje lärare där du har alla underlag för reflektion och samtal tillsammans med hen. Lärare kan också ha egna konton och tillgång till densamma samt besöka varandra för kollektivt lärande.

2. Det skickliga lärare GÖR
Ni kan lägga in precis de underlag ni vill i BRAVOLesson. Väljer ni det nya evidensbaserade observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan ni fokusera på vad skickliga lärare GÖR i klassrummet. Med konkreta iakttagbara läraraktiviteter kan ni se, prata om och utveckla detaljerna kring 10 dimensioner av den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

3. Statistik för att analysera undervisningens kvalitet
Se styrkor och utvecklingsområden på lärar-, skol- och kommunnivå. Diskutera och reflektera med medarbetare och skolchef i era kvalitetsdialoger. Utveckla detaljerna i undervisningens kvalitet. Jämför med progressionen i elevernas kunskapsutveckling per årskull.

Prova gratis i 14 dagar – klicka här

Senaste nytt
Den här veckan börjar Karlbo skola i Avesta kommun, Västra skolan i Eslövs kommun och 14 skolor i Reykjavik på Island med BRAVOLesson.

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90