Sedan februari 2022 ger observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken skolledare och lärare möjlighet att se, prata om och utveckla undervisningens kvalitet i varje klassrum. Det används redan på nästan 100 skolor. I vissa kommuner har man valt det till alla skolor. Fler och fler skolor ger ett ex av boken till varje lärare.

Med den, som innehåller både underlaget och forskningsbakgrunden, kan skolledare stimulera lärarnas intresse för att utveckla sin praktik.

“Som ett resultat av att lärare har läst boken har vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, bitr. rektor Tiundaskolan i Uppsala

Läs om de 10 dimensionerna här.

Beställ observationsunderlaget och boken här.

 

 

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90