NY UTBILDNINGSSERIE

Lägg 45-60 minuter vid 8 tillfällen den här terminen och in i augusti.
Rusta dig själv – som skolchef eller rektor – för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete.
I utbildningen ingår stöd för att du inför de kommande läsåren skriver en Plan för bättre och bättre undervisning.
Väljer du kursstart i april är din/er plan klar inför nästa läsår.

I april startar vår utbildning, en serie via webben, som pågår från april till augusti. En serie med åtta korta utbildningstillfällen. Den kommer att ge dig mycket värdefulla insikter för att utveckla undervisningens kvalitet och bygga kapacitet utifrån evidens – allt i linje med 4:e generationens skolutveckling. Innehållet innebär att du tar ett stort steg för att rusta dig att nästa läsår systematiskt leda och organisera arbetet tillsammans med dina medarbetare – för skolchefer tillsammans med rektorerna och för rektorer tillsammans med lärarna.

Varmt välkommen!

MÅLGRUPP – DU SOM ÄR SKOLCHEF ELLER REKTOR OCH VILL:

 • veta att det genomförs skicklig evidensbaserad kompensatorisk undervisning i varje klassrum
 • utveckla och behålla professionella skickliga lärare
 • göra skillnad för alla elevernas studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling – på riktigt


VÄLJ MELLAN KURSSTART APRIL ELLER AUGUSTI
Anmäl dig redan idag – först till kvarn gäller. Antalet platser är begränsat.
Du kan välja frukostpassen som startar 07.30 eller eftermiddagspassen som startar 16.10.
Se datum/schema här.
Vi erbjuder även seriens innehåll som en hel studiedag i din kommun eller region. Intresserad? Kontakta oss.

MÅL
Att du efter utbildningsserien har en färdig genomtänkt plan klar för att utveckla bättre och bättre undervisning

DETTA FÅR DU LÄRA DIG
Respektive utbildningstillfälle är 45 – 60 minuter

 1. Så leder och organiserar skolchefer och rektorer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.
 2. Så gjorde rektorerna som medvetet mötte lärarnas känslor kring att få besök i klassrummen. Så reagerade lärarna.
 3. Detta GÖR en skicklig lärare. Bli förtrogen med forskningsbakgrunden kring evidensbaserad undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Känn dig rustad för att samtala med alla lärare om de viktiga detaljerna inom allmändidaktik på vetenskaplig grund.
 4. Så genomför man observationer och didaktiska samtal som leder till utvecklingsglädje och utveckling.
 5. Så använder du ett systemstöd för systematik och analys av undervisningens kvalitet.
 6. Så skriver du och dina rektorer en Plan för bättre och bättre undervisning. Det enda sättet att nå systematik.
 7. Kvalitetsdialoger 2.0. Så ser statistik och data för analys av undervisningens kvalitet ut – se progression på lärar-, skol- och kommunnivå.
  S O M M A R L O V
 8. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. Eller: Vad pratar vi och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?
 9. Extra valbar frågestund för kursdeltagare som har frågor när de skriver sin Plan för bättre och bättre undervisning.

BREDDA DINA PERSPEKTIV
SMAKA-PÅ-UTBILDNINGAR VIA WEBBEN SOM INGÅR I UTBILDNINGSSERIEN
Utbildningarna är cirka 2-3 timmar inkl. pauser med start 09.00 respektive 13.00

 • Analytical coaching av lärare i England. Ges på engelska av OLEVI International med svensk tolk som stöd.
 • Instructional coaching av lärare in USA. Ges på engelska av Howard Pitler, Emporia State University, med svensk tolk som stöd.
  S O M M A R L O V
 • Träningssimulator för lärare. Så funkar det. Ges tillsammans med Linköpings Universitet.

Varje utbildningstillfälle erbjuds både som frukostpass 07.30 och som eftermiddagspass 16.10 på samma datum.
Se datum/schema här.
Man kan enbart anmäla sig till hela serien och väljer då frukostspåret eller eftermiddagsspåret.
Pris: 4.900 kr exkl. moms. Kursmaterial ingår i digitalt format.
Två kollegor från samma skola eller skolhuvudman som tillsammans anmäler sig samtidigt får 10 procents rabatt.
Max 2 x 20 deltagare. Anmälningar gäller utifrån först till kvarn.

ANMÄL DIG HÄR

Välkomna!
Hälsar Team BRAVOLesson med partners

– Linköpings Universitet
– Emporia State University
– OLEVI International
– Skolkompaniet & Fibbla Kompetens

Utbildningsansvarig: Mats Rosenkvist, BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90